undanröja

Synonymer till undanröja

avlägsna, eliminera, rensa, ta bort

Motsatsord till undanröja

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till undanröja.

Vad betyder undanröja?

 1. avlägsna, ta bort ett hinder; skaffa ur vägen
 2. (juridik) upphäva den lagliga kraften hos ett myndighetsbeslut (t.ex. en dom)

Exempel på hur undanröja används i svenska tidningar

 1. När det gäller varor, tjänster och kapital finns snillrika system för att undanröja gränshinder.
 2. – Vi kämpar fortfarande med att begränsa spridningen i konstruktionen, men risken att det skulle sprida sig till någon annan byggnad är undanröjd.
 3. Nu ska enligt ett lagförslag från PIS det sistnämnda undantaget – genetiska skador – undanröjas.
 4. Samarbetet mellan socialtjänsten, polisen och andra myndigheter måste bli bättre, anser Moderaterna och föreslår därför att alla sekretesshinder ska undanröjas så att information om unga ska kunna delas.
 5. I december vände sig Lundin och Schneiter till Stockholms tingsrätt, som nu beslutat att åklagarens beslut ska undanröjas och ärendet återförvisas till Åklagarmyndigheten för prövning som borde ha gjorts.
 6. För personer över 18 år får häktning ske om de på sannolika skäl kan misstänkas för ett brott som kan ge minst ett års fängelse, om det finns en risk att personen undanröjer bevis, håller sig undan eller fortsätter sin brottsliga verksamhet.
 7. Skälen som angavs för häktningsbegäran var flyktrisk, och risk för att den misstänkte skulle undanröja bevis.
 8. Det handlar om hur man skulle kunna ha människor längre tid i verkställighetsförvar, vilket inte skulle påverka den här frågan när det finns verkställighetshinder, men ändå undanröja en del problem som funnits med lagstiftningen.
 9. Hinder mot att verkställa utvisningar behöver undanröjas genom så kallade diplomatiska garantier.
 10. Regeringen vill undanröja hindren för att kunna utvisa de sex radikala islamisterna från Sverige.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av undanröja

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är avlägsna en synonym till undanröja. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.