underlätta

Underlätta är synonymt med rationalisera och simplifiera och kan bland annat beskrivas som ”gör lättare”. Ordet är motsatsen till försvåra.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av underlätta och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till underlätta

framhäva, främja, förenkla, hjälpa, lindra, mildra, rationalisera, simplifiera, stimulera

Motsatsord till underlätta

försvåra

Vad betyder underlätta?

 1. gör lättare
 2. göra lättare (att lösa ett problem)

Böjningar av underlätta

 1. underlätta
 2. underlättad
 3. underlättade
 4. underlättades
 5. underlättar
 6. underlättas
 7. underlättat
 8. underlättats

Exempel på hur ordet underlätta kan användas

 1. tvättmaskinen underlättar hushållsarbetet

Exempel på hur ordet underlätta används i svenska tidningar

 1. Det behövs både statsfinansiella och penningpolitiska åtgärder för att underlätta en återhämtning.
 2. Förhoppningen är även att fluorfria batterier ska underlätta återvinning.
 3. Han säger att S hade med förslaget i sitt bud för att underlätta en kompromiss och försöka möta M.
 4. Efter den akuta skyddsronden har uppföljning skett och flera åtgärder vidtagits som både fack och ledning tror ska underlätta bördan.
 5. En nationell strategi för digitalisering och datadelning som möjliggör utvecklingen av system för att underlätta resurseffektiva transporter bör genomföras.
 6. – Man rensade hårt i vattendragen för att underlätta för timret, och det har fått dramatiska konsekvenser för fisk och bottendjur, säger Ingemar Näslund, vattenstrateg på Länsstyrelsen i Jämtland.
 7. För att motverka effekterna av restriktionerna har flera initiativ tagits för att underlätta vardagen för de som drabbas.
 8. Det man vill göra är att testa hur ett system för fjärrövervakade 5g–uppkopplade fordon ska kunna underlätta införandet av självkörande, elektriska fordon i städerna på ett säkert sätt.
 9. Jag har också svårt att se EU som något annat än en organisation i syfte att underlätta rörlighet, men där den fjärde så kallade friheten kommer på undantag.
 10. – Om det fanns en standard skulle det underlätta dramatiskt.
 11. För polisen kan det till exempel yttra sig i fler anmälningar, tips och vittnesmål, vilket underlättar arbetet mot de kriminella miljöerna.
 12. Att förse dem med masker var en liten sak för en utomstående, men ett väldigt konkret sätt att underlätta för både personal och familjerna.
 13. Våra leverantörer har hjälpt kommuner och landsting med förnödenheter för att underlätta den mest akuta bristen på skyddsutrustning.
 14. Det handlar bland annat om utbyte av information som kan underlätta för att upptäcka och förebygga sådan typ av brottslighet, skriver myndigheterna i ett pressmeddelande.
 15. Nu är det dessutom ganska tomt på gatorna vilket underlättar mycket.
 16. Runt om i landet pågår nu olika initiativ för att underlätta för restaurangerna att gå runt.
 17. – Att gatan öppnas upp igen kommer underlätta för trafiken i staden inte minst.
 18. Från både regering och opposition har det lovats förslag och utredningar som ska underlätta för vissa myndigheter att dela information.
 19. Och visst gör den sitt jobb, men det är något haltande och att haft vred för klimatanläggningen hade underlättat.
 20. Det kan också underlätta att tänka att andras åsikter nödvändigtvis inte är fakta.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till underlätta är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är rationalisera en synonym till underlätta. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser. T.ex. är försvåra motsatsen till underlätta.