underlåta

Synonymer till underlåta

förbise, försumma, låta bli, missköta, negligera, slarva med, åsidosätta

Motsatsord till underlåta

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till underlåta.

Vad betyder underlåta?

 1. ej göra något man bör göra

Exempel på hur underlåta används i svenska tidningar

 1. Men WHO underlät sig inte ens att svara Taiwan, utan gick i stället på Kinas linje.
 2. – Det kan vara ett skattebrott om det rör sig om pengar som har underlåtits att betalas i Sverige, fortsätter han.
 3. Carlos Ghosn greps, anklagad för att bland annat ha underlåtit att redovisa inkomster på sammanlagt motsvarande 750 miljoner kronor de senaste tio åren.
 4. Den tidigare Nissan– och Renaulthöjdaren anklagas för att bland annat ha underlåtit att redovisa inkomster på sammanlagt motsvarande 750 miljoner kronor under en period på nästan tio år.
 5. Det är att lagstiftaren underlåtit att förklara hur rättstillämparna – åklagare och domstolar – ska avgöra vad som är arbete under uppenbart orimliga villkor.
 6. Enligt Kristin Perem påverkar inte uppgifterna om att rektorn ska ha underlåtit att ge hela bilden av problemen förtroendet för honom.
 7. På tisdagen kommer en begäran att lämnas in till domstol, eftersom företaget underlåtit att inom anvisad tid svara på myndighetens begäran om tillgång till servrarna.
 8. Så länge dagens politiker underlåter att beskriva förhållandena så som de verkligen är eller följsamt anpassar sig till snedvridna ”nationella intressen” kommer Sverige vridas i en riktning som även sunt tänkande borgare aldrig hade önskat sig.
 9. För att mamman ska kunna fällas till ansvar för misshandel genom underlåtenhet krävs det hon skulle underlåtit att ingripa även om hon vetat om att pappan misshandlade spädbarnet.
 10. Enligt åtalet rörde det sig också om att underlåta att redovisa inkomster på 75 miljoner dollar, vilket DN rapporterade om den 30 oktober.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av underlåta

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är åsidosätta en synonym till underlåta. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.