underrättelse

Underrättelse är synonymt med kommuniké och nyhet och kan bland annat beskrivas som ”meddelande, upplysning”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av underrättelse och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till underrättelse

information, kommuniké, meddelande, nyhet, rapport, tillkännagivande, upplysning

Motsatsord till underrättelse

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till underrättelse.

Vad betyder underrättelse?

 1. meddelande, upplysning
 2. besked, bud, information

Böjningar av underrättelse

 1. underrättelse
 2. underrättelsen
 3. underrättelsens
 4. underrättelser
 5. underrättelserna
 6. underrättelsernas
 7. underrättelsers
 8. underrättelses

Exempel på hur ordet underrättelse kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet underrättelse används i svenska tidningar

 1. Domstolen påstår att han "försett utländsk makt med underrättelser".
 2. Generalmajor Valerij Shajtanov ska enligt misstankarna ha inhämtat underrättelser åt den ryska säkerhetstjänsten FSB.
 3. Regeringen fick dock inte någon sådan underrättelse förrän slutet av juni 2019 – trots att myndigheterna enligt förordning ska underrätta regeringen betydligt tidigare än så.
 4. – Vi har underrättelser från ett flertal källor, som inkluderar våra allierade och våra egna underrättelser.
 5. Källor med insyn i ärendet säger till tidningen att hon misstänks jobba med underrättelse för Rysslands räkning, och för att stjäla amerikanska försvarshemligheter.
 6. Sydkorea kommer att fortsätta försvarssamarbetet med Japan, som innebär att länderna delar underrättelser med varandra.
 7. Rikspolischefen inleder med att berätta att brottsutvecklingen ligger i linje med polisens underrättelser.
 8. Många tappar huvudet, det är dödligt i underrättelsen.
 9. Inget annat land skulle vilja dela underrättelser med Sverige om dessa kan komma att visas upp för misstänkta med terrorkopplingar.
 10. Om det finns en registrerad ägare skickas en underrättelse.
 11. Varje månad tar Säpo emot cirka 6 000 underrättelser om terror.
 12. – Det jag kan säga är att vi hade enstaka underrättelser under hösten 2016 som vi arbetade med och inte kunde belägga.
 13. Säpo har bekräftat underrättelser om Akilov 2016.
 14. Det var i form av underrättelse.
 15. – Vi hade enstaka underrättelser som vi arbetade med men inte kunde belägga.
 16. Däremot får Säpo under 2016 in underrättelser om Akilov.
 17. Johan Olsson, operativ chef på Säkerhetspolisen, säger på presskonferensen precis som man sagt tidigare att Säpo haft "enstaka underrättelser" om Akilov inför dådet, men att de inte har varit av sådan natur att man haft anledning att agera.
 18. "Kombinationen av underrättelse och konstant bevakning av målet har försäkrat att ingen oavsiktlig inblandning av icke militär personal har skett", enligt uttalandet.
 19. En person vi talar med, säger att turkisk underrättelse har koll på dem och att de känner stor rädsla.
 20. Om egendomensägare är känd, ska ett sådant anspråk göras inom en månad från detatt ägaren fick del av en underrättelse från Polismyndigheten omatt egendomen lämnats in till myndigheten.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till underrättelse är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är kommuniké en synonym till underrättelse. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.