uppbringa

Uppbringa är synonymt med skaffa och frambringa och kan bland annat beskrivas som ”får tag i, skaffar fram”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av uppbringa och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till uppbringa

bringa, fixa, frambringa, förse, inbringa, rekrytera, skaffa

Motsatsord till uppbringa

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till uppbringa.

Vad betyder uppbringa?

  1. får tag i, skaffar fram
  2. skaffa fram
  3. kapa (ett fartyg)

Exempel på hur ordet uppbringa kan användas

  1. det gick inte att uppbringa några biljetter till pjäsen

Exempel på hur ordet uppbringa används i svenska tidningar

  1. Men det finns knappt några att uppbringa.
  2. – Det handlar inte om att vi saknar fantastiska människor som går från bidrag till arbete, de finns, men det är också sant att många bor på fel plats eller att många helt enkelt inte orkar uppbringa vad som krävs för att faktiskt jobba, säger John Key.
  3. British Museum lät hälsa att de mer än gärna köper vartenda ägg från elfenbensmåsen som går att uppbringa.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till uppbringa är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är skaffa en synonym till uppbringa. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.