uppdrag

Synonymer till uppdrag

bestyr, förordnande, mandat, mission, nominering, order, tillsättning, uppgift, ärende, åtagande

Motsatsord till uppdrag

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till uppdrag.

Vad betyder uppdrag?

 1. tilldelat arbete (som ofta ska utföras inom en viss tid)
 2. sak som skall eller borde utföras; handling utförd av någon/något till följd av någon/någots önskan om ett specifikt händelseförlopp
 3. position någon blivit tilldelad

Exempel på hur uppdrag kan användas

 1. Carl Bildt fick i uppdrag att skapa fred i Bosnien

Exempel på hur uppdrag används i svenska tidningar

 1. Regionerna har helt uppenbart misslyckats med sitt lagstadgade uppdrag att tillhandahålla de AT–platser som krävs för att säkerställa att unga läkare får en trygg introduktion till yrket.
 2. En socialdemokratiskt ledd regering ger inte en vänsterpartist i uppdrag att leda en enpersonsutredning om det inte är en person som man ser kompetens hos, säger Bjereld.
 3. Boverket bör omgående få i uppdrag att sammanställa och analysera hur alla kommuner hanterat småhusbyggandet de senaste åren så att medborgare och bostadskonsumenter kan ställa kritiska frågor.
 4. ”Misshandeln i sig självt är hemsk, men att brottet dessutom tycks ha kopplingar till hennes politiska uppdrag gör det hela extra känsligt.
 5. Johaug menar dock att de inte skötte sitt uppdrag tillräckligt bra.
 6. Förutom det nuvarande redaktörsjobbet har hon arbetat på Nöjesguiden och Göteborgs filmfestival – uppdrag som hade varit nästintill omöjliga att kombinera med ett liv på landet.
 7. Byggnadsnämndens uppdrag är att ansvara för regleringen av bebyggelse, mark och vatten inom staden.
 8. Flera myndigheter har i uppdrag att i olika former samverka för att förebygga och stoppa fusk och brottslighet i arbetslivet.
 9. Nya uppgifter och ansvarsområden uppstår när uppdraget kräver ständig interaktion med verksamheten och externa molnleverantörer.
 10. Cheferna gör i större utsträckning fler saker själva, sådant som administratörer tidigare skötte om, och som inte tillhör det direkta uppdraget.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av uppdrag

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är uppgift en synonym till uppdrag. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.