uppfattning

Uppfattning är synonymt med åsikt och perspektiv och kan bland annat beskrivas som ”det att kunna uppfatta något”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av uppfattning och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till uppfattning

betraktelsesätt, föreställning, inbillning, inställning, intryck, kognition, mening, perception, perspektiv, syn, synpunkt, synsätt, tolkning, tycke, tänkande, åsikt

Motsatsord till uppfattning

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till uppfattning.

Vad betyder uppfattning?

 1. det att kunna uppfatta något
 2. mening, åsikt
 3. det att med sinnena uppfatta händelser i omvärlden
 4. den förståelse av något som någon har erhållit genom intag av information och genom egen bearbetning i hjärnan

Böjningar av uppfattning

 1. uppfattning
 2. uppfattningar
 3. uppfattningarna
 4. uppfattningarnas
 5. uppfattningars
 6. uppfattningen
 7. uppfattningens
 8. uppfattnings

Exempel på hur ordet uppfattning kan användas

 1. Enligt min uppfattning bör ordföranden avgå!

Exempel på hur ordet uppfattning används i svenska tidningar

 1. – Det är en allmän uppfattning bland celltillverkare att fluorerade elektrolyter ger bäst energikapacitet och flest laddcykler, säger Guiomar Hernandéz, forskare vid Institutionen för kemi på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet, till Ny Teknik.
 2. Spelklippen var ofta för korta och klippta i ett så högt tempo att det var svårt bilda sig en uppfattning.
 3. Det finns inget som kan sägas eller göras för att de ska ändra sin uppfattning.
 4. Kantar/Sifo ställer frågor om människor uppfattningar och beteenden under pandemin.
 5. Idag har många en uppfattning om att Sverige är egalitärt av naturen, med hänvisning till någon sorts oföränderlig svensk “kultur”.
 6. ”Vi har provtagit ett stort antal medarbetare med olika arbetsuppgifter, såväl patientnära som inte patientnära, och har därmed fått en uppfattning om smittans utbredning i Stockholms arbetande befolkning.
 7. Vår uppfattning är att nollränta är redan en mycket, mycket låg ränta.
 8. På pressträffen talade statsministern om att regeringen för närvarande försöker bilda sig en uppfattning om vilken effekt redan beslutade stöd ser ut att få.
 9. Min barndoms uppfattning om världen påverkades av Koreakriget, som pågick 1950–1953 (och som formellt ännu inte är avslutat genom någon fredsöverenskommelse).
 10. Attenborough stöder denna uppfattning och menar att han och hans generation har ”gjort fruktansvärda saker” och att framtiden är i händerna på unga människor som förstår ”vetenskap och vårt beroende av den naturliga världen”.
 11. – Jag känner nog ingen nationalekonom som har en annan uppfattning, säger John Hassler.
 12. Testrundan vi körde var inte överdrivet lång, så det var svårt att få en relevant uppfattning av hur mycket bilen drar i verklig körning.
 13. ”Efter dessa händelser så är det lugnt en tid, våldsmässigt, polisens uppfattning är att det beror på att Eddie Jobe sitter frihetsberövad under en lång tid”, uppger en polis i en promemoria.
 14. Familjen har varit i kontakt med svenska och internationella myndigheter för att få en uppfattning om vilka åtgärder man kan ta.
 15. – Folk ändrade inte sin uppfattning om Nationella fronten sedan det kommit fram att nyheten var fejkad.
 16. Nu träder S–kommunalrådet Anders Rubin i Malmö fram och anmäler avvikande uppfattning i en artikel i Aftonbladet på fredagen.
 17. – Den allmänna uppfattningen är att tygpåsar är mycket bättre ur miljösynpunkt än vad de är.
 18. Vi delar deras uppfattning med irländska flygplan, spanska piloter och baltisk kabinpersonal så känns det skandinaviska allt mer avlägset, säger han i en kommentar.
 19. Den rådande uppfattningen snedvrider bilden av hur de privata tandläkarna arbetar.
 20. Redan i dag finns ju uppfattningen att konst mest är konstigt.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till uppfattning är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är åsikt en synonym till uppfattning. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Vad kollar andra på just nu?