uppgår

Synonymer till uppgår

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till uppgår.

Motsatsord till uppgår

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till uppgår.

Vad betyder uppgår?

 1. når (en viss höjd); är

Exempel på hur uppgår kan användas

 1. kostnaden uppgick till tre miljoner

Exempel på hur uppgår används i svenska tidningar

 1. Bolagiseringen och avregleringen skapade ett rationaliseringstryck – det ledde visserligen till nedlagda lokalkontor, men när svenska posten uppgick i Postnord 2009 klarade man både att dela ut brev i hela landet och att gå med plus.
 2. Fond åtta, som stängdes för insättningar i början av 2018, uppgick till 10,75 miljarder euro.
 3. De amerikanska storbankerna gör nu rekordvinster, 2019 uppgick de sex storbankernas samlade vinst till 120 miljarder dollar, motsvarande 1.
 4. I finansdepartementets nya prognoser kommer den svenska tillväxten att uppgå till cirka en procent i år och nästa år för att sedan öka något.
 5. Den sammanlagda emissionslikviden från både företrädesemission och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner uppgår således till cirka 44,7 miljoner kronor före emissionskostnader.
 6. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 5,6 miljoner enligt Sirén.
 7. För räkenskapsåret 2019 förväntas rörelseresultatet uppgå till cirka minus 360 miljoner kronor.
 8. Det svenska militära bidraget i Irak uppgår till omkring 70 personer, som har i uppdrag att utbilda det irakiska försvaret i syfte att bidra till dess kamp mot den terrorstämplade extremistgruppen IS.
 9. Vinden kan i byarna uppgå till orkanstyrka.
 10. På måndagen kom en ekonomisk analys som bedömer att de direkta kostnaderna av bränderna i de berörda områdena redan uppgår till mellan 1,1 och 1,9 miljarder australiska dollar (7,2–12,4 miljarder kronor).
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av uppgår

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.