uppgick

Se även uppgår.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av uppgick och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till uppgick

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till uppgick.

Motsatsord till uppgick

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till uppgick.

Vad betyder uppgick?

Det saknas betydelser. Föreslå nya betydelser av uppgick.

Böjningar av uppgick

 1. uppgick

Exempel på hur ordet uppgick kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet uppgick används i svenska tidningar

 1. Den totala andelen laddhybrider och elbilar i landet efter första kvartalet 2020 uppgick till knappt 120 000 fordon, en förhållandevis liten andel, men det finns modeller som börjar bli till åren komna.
 2. De totala intäkterna uppgick till 1 889 miljoner euro, drygt 19 miljarder kronor, en ökning med 13 procent.
 3. Medlemsavgifterna är också låga i jämförelse med de andra partierna, och uppgick till 1,1 miljoner kronor.
 4. Under andra kvartalet uppgick uthyrningsgraden till 92 procent och nettouthyrningen landade på minus 7 miljoner kronor varav en miljon avsåg projektfastigheter.
 5. I maj uppgick antalet gästnätter i länet till drygt 185 000 – "bara" en minskning med 36 procent jämfört med 2019.
 6. Nettoförlusten uppgick till 342 miljoner euro under motsvarande kvartal i fjol.
 7. Bolagets totala försäljning uppgick samtidigt till 1 644 miljoner kronor att jämföras med 1 742 miljoner kronor fjärde kvartalet föregående år.
 8. De röda siffrorna kommer från investeringsverksamheten där förlusten uppgick till gigantiska 54,52 miljarder dollar.
 9. De totala intäkterna uppgick till 897 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 904 miljoner kronor.
 10. Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 65,9  miljoner euro.
 11. Olje– och gasinvesteringarna i Norge uppgick i fjol till 187,5 miljarder norska kronor.
 12. I övriga landet uppgick siffran till fem under det senaste dygnet.
 13. Nettoomsättningen uppgick till 733 miljoner kronor, en ökning från 665 miljoner kronor motsvarande kvartal förra året.
 14. Rörelseresultatet uppgick till 0,1 miljoner kronor (–7,8).
 15. Försäljningen uppgick till 699 miljoner euro.
 16. Omsättningen uppgick till 8 403 miljoner kronor, jämfört med 6 956 miljoner kronor ett år tidigare.
 17. Spelöverskottet uppgick till 236 miljoner pund, cirka 3 miljarder kronor under fjärde kvartalet, en minskning från 250 miljoner pund ett år tidigare.
 18. Totalt uppgick intäkterna under kvartalet till 14 089 miljoner kronor, jämfört med 11 744 miljoner kronor motsvarande period året före.
 19. De senaste uppgifterna på fredagen var att antalet smittade i Kina uppgick till minst 830.
 20. Bolagiseringen och avregleringen skapade ett rationaliseringstryck – det ledde visserligen till nedlagda lokalkontor, men när svenska posten uppgick i Postnord 2009 klarade man både att dela ut brev i hela landet och att gå med plus.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till uppgick är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.