uppkomst

Uppkomst är synonymt med upprinnelse och uppväxt och kan beskrivas som ”början, tillblivelse”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av uppkomst och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till uppkomst

härkomst, källa, tillblivelse, tillkomst, upprinnelse, uppväxt, ursprung

Motsatsord till uppkomst

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till uppkomst.

Vad betyder uppkomst?

 1. början, tillblivelse

Exempel på hur ordet uppkomst kan användas

 1. Darwins lära om arternas uppkomst

Exempel på hur ordet uppkomst används i svenska tidningar

 1. Lex Sarah ska användas för att säkerställa att de enskilda får insatser av god kvalité och förhindra uppkomsten av missförhållanden och riskerna för missförhållanden.
 2. Alla försök att förklara teaterns uppkomst brukar ta sin utgångspunkt i riten.
 3. På fredagen uppgavs över 34 000 personer ha smittats av det nya coronaviruset, som har spridits världen över efter smittans uppkomst i mångmiljonstaden Wuhan i centrala Kina.
 4. Den har sin uppkomst i ett kallt och torrt högtrycksområde som såhär års ofta finns över inlandet.
 5. Han är teoretiker och har bland annat förutsett och tolkat den kosmiska bakgrundsstrålningen, alltså ekot från universums uppkomst, och också förutsett att det borde finnas strukturer och ojämnheter i strålningen.
 6. Dessutom gjorde slopade bolagsskatter och uppkomsten av internationella företagskonglomerat det blev lönsammare för företagen att plocka ut vinster och använda dem till ren spekulation än för nya investeringar.
 7. Carlsons huvudtes var att inte bara blodets kolesterolhalt hade betydelse för uppkomsten av kärlsjukdom utan i lika eller ännu högre grad en förhöjd blodhalt av fettet triglycerider.
 8. Enligt Anders Källström, vd för LRF, finns det framför allt två skäl till utbildningens uppkomst.
 9. Mångfalden i ögruppens djurvärld inspirerade britten Charles Darwin till evolutionsteorin, läran om arternas uppkomst.
 10. Tomas Lappalainen har skrivit böcker om italienska maffian, men även om demokratins uppkomst i Grekland, seriefiguren Rocky och om sina känslor inför att bli gammal.
 11. Men baserat på vad vi har lärt oss om människans uppkomst så finns det en handfull saker att beakta, som naturen lärt oss är nödvändiga för att främja och lyfta en civilisation.
 12. Stenåldern omfattar merparten av människolinjens historia från uppkomsten av de första stenredskapen för 3,3 miljoner år sedan fram till bronsåldern för cirka 5 000–4 000 år sedan.
 13. ”Det är det som är det nya med den här läckan – att här kan vi se om kan förebygga uppkomst av den här typen av rådgivning”, säger Charlotta Wesslau till DN.
 14. I april öppnar "The museum of selfies" i Los Angeles – en hyllningsutställning till fenomenet som sträcker sig betydligt längre bak i tiden än mobilkamerans uppkomst.
 15. I Yirmiyahu Yovels bok hittade jag en i mitt tycke tankeväckande analys av den moderna antisemitismens uppkomst och dess historiska mutationer.
 16. Utvecklingen av komplexa djurarter kan tillskrivas uppkomsten av ett protein, eller en "nyckel", som lärde cellerna att hantera syret.
 17. Av Socialstyrelsens lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2016 framgår att läkemedelsanvändning är ett av de största riskområdena vid uppkomst av vårdskador i kommunal hälso– och sjukvård.
 18. Röken från eldhärdarna kan ha lett till uppkomsten av tuberkulos, enligt en ny studie.
 19. Men det kan också ha lett till uppkomsten av tuberkulos.
 20. Skådespelaren Bradley Cooper ska göra en miniserie för tv som skildrar uppkomsten av extremistgruppen Islamiska staten (IS).
 21. Internetkonsultföretaget Spray bidrog till Darlings uppkomst och många av redaktionsmedlemmarna var anställda på Spray.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till uppkomst är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är upprinnelse en synonym till uppkomst. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.