uppmuntran

Uppmuntran är synonymt med utmaning och sporre och kan bland annat beskrivas som ”handlingen att uppmuntra någon”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av uppmuntran och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till uppmuntran

drivkraft, hjälp, sporre, stimulans, stötta, utmaning

Motsatsord till uppmuntran

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till uppmuntran.

Vad betyder uppmuntran?

 1. handlingen att uppmuntra någon
 2. det att uppmuntra

Böjningar av uppmuntran

 1. uppmuntran
 2. uppmuntrans
 3. uppmuntringar
 4. uppmuntringarna
 5. uppmuntringarnas
 6. uppmuntringars

Exempel på hur ordet uppmuntran kan användas

 1. hon fick mycket uppmuntran av sina föräldrar när hon började spela hockey

Exempel på hur ordet uppmuntran används i svenska tidningar

 1. Man ska inte underskatta vad det kan betyda – att kunna få lite uppmärksamhet, uppmuntran och lite hjälp med praktiska saker som är extra svåra i dessa dagar.
 2. I brist på uppmuntran är den på utdöende precis som många svenska dialekter, men det är en delvis annan diskussion.
 3. Genom tid och uppmuntran börjar de fundera på vad de ser, och snart på varför de ser vad de ser.
 4. Låttexten är en uppmuntran till män och pojkar våga börja visa känslor.
 5. När de ser alla oss som lämnat landet för många år sedan, men kommit tillbaka, så är det en slags uppmuntran.
 6. Robotens uppmuntran – ”Du läser superbra, verkligen.
 7. Peterson är inte nazist, men han ger tröst och uppmuntran till unga män som är mottagliga för slumpvis fadersgestalt som framstår som om han vill lyssna på deras problem.
 8. – Hon har gått ner i vikt men får varken uppmuntran och stöd för att hon lyckats med det.
 9. "Förändringarna i budskapet var ganska modesta, men marknaderna behövde egentligen inte mycket mer uppmuntran", skrev.
 10. Som att säga hej och prata en stund med en person som behöver uppmuntran.
 11. Kommunens pris Lundapokalen är tänkt att vara ett stöd och en uppmuntran till "förtjänstfulla idrottsprestationer".
 12. – Kärnan är att folk ska skriva själva, det är en uppmuntran till människor att vara författare, poeter och rappare, att anteckna sin egen historia och gotta sig i sig själv.
 13. Och kommunanställda såväl som privatanställda behöver sin uppmuntran.
 14. I min församlingstjänst ger jag återkommande stöd till blivande prästkandidater och kollegor med uppmuntran att de ska lita på sina kallelser till kyrkans ämbete, kvinnor och män lika.
 15. Att verksamheten på senare år kunde expandera som den gjorde ­berodde på stöd och uppmuntran från AKP efter makttillträdet 2002, något båda parter då tjänade på.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till uppmuntran är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är utmaning en synonym till uppmuntran. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.