upprätthålla

Upprätthålla är synonymt med vidmakthålla och ombesörja.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av upprätthålla och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till upprätthålla

bestyra, bevara, bibehålla, ombesörja, sköta, underhålla, vidmakthålla, vårda

Motsatsord till upprätthålla

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till upprätthålla.

Vad betyder upprätthålla?

Det saknas betydelser. Föreslå nya betydelser av upprätthålla.

Böjningar av upprätthålla

 1. upprätthåll
 2. upprätthålla
 3. upprätthållas
 4. upprätthållen
 5. upprätthåller
 6. upprätthållit
 7. upprätthållits
 8. upprätthålls
 9. upprätthöll
 10. upprätthölls

Exempel på hur ordet upprätthålla kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet upprätthålla används i svenska tidningar

 1. I ett uttalande citerar den kinesiska regeringen samtidigt utrikesminister Wang Yi om att Peking kommer att "effektivt försvara sin territoriella suveränitet" men också "upprätthålla fred i gränsområdena".
 2. Denna ersättning har varit viktig att upprätthålla i dessa coronatider när det varit svårt att upprätthålla mycket annat, säger Henry Ascher.
 3. HRW konstaterar att Libanons hantering av uppehållstillstånd gör det svårt för syrier att upprätthålla sin lagliga status.
 4. – Post– och telestyrelsen kontrollerar att vi upprätthåller kvaliteten varje månad.
 5. Säkerhetsrådet har huvudansvaret för att upprätthålla internationell fred och säkerhet, enligt FN–stadgan.
 6. Byggmästargruppen innehar certifiering enligt BF9K, är medlemmar av Byggföretagen och Stockholms Byggmästareförening samt upprätthåller kreditbetyget AAA.
 7. Tillgång till naturen har också visat sig viktig under den pågående pandemin för att upprätthålla mental och fysisk hälsa, sociala relationer och gemenskap i och med naturen.
 8. På pressträffen säger Toijer att han tycker att maktbalansen mellan fack och arbetsgivare upprätthålls genom förslagen.
 9. Utredningen som får i uppdrag att utarbeta denna lagändring ska vidare lägga förslag som, särskilt för mindre företag, innebär lägre kostnader vid uppsägningar, samtidigt som rättssäkerhet och skydd mot godtycke upprätthålls.
 10. Demokrati och mänskliga rättigheter är under attack och EU har inte verktygen att upprätthålla.
 11. Men i och med den lavinartade ökning av avbokningar som skett har bolagen inte kunnat upprätthålla tidskraven – vilket har märkts hos Konsumentverket.
 12. Ökade möjligheter att upprätthålla fysisk distans mot corona.
 13. Att alltid visa upp den positiva, duktiga sidan kan bli tungt, det blir en bild att hela tiden upprätthålla, förklarar han.
 14. Och för lite över ett år sedan gick kommunen in för att upprätthålla vandringsledarna.
 15. Nu krävs fler åtgärder för att rädda inrikesflyget och upprätthålla tillgängliga transporter samt tillgodose beredskapskraven i hela landet.
 16. Utvärderingarna mätte bland annat aspekter som förmågan att skaffa vänner och upprätthålla vänskapen, självbehärskning – exempelvis avseende humöret, och förmågan att komma överens med människor som på något sätt avviker från normen.
 17. – Om man inte klarar av att vara en lika bra förälder, inte klarar att utföra sitt jobb som vanligt eller inte orkar upprätthålla sina vanliga kontakter och kanske i stället bara fastnar vid datorn och googlar, då är detta också en signal.
 18. De 15 miljarderna som tillkom i april är till för att kommunerna ska kunna upprätthålla samhällsviktiga funktioner som vård, skola, omsorg och kollektivtrafik under coronapandemin.
 19. För att kunna upprätthålla den kvalitet som krävs, spelar övervakning av klimatparametrar som temperatur (°C) och relativ luftfuktighet (%RH) en nyckelroll vid produktion och lagring.
 20. Vid ett toppmöte i Berlin i januari enades en lång rad stormakter officiellt om att inte blanda sig i konflikten och att upprätthålla ett sedan tidigare överenskommet vapenembargo.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till upprätthålla är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är vidmakthålla en synonym till upprätthålla. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.