Synonymer till upprätthålla

Vi känner till 8 synonymer till upprätthålla. Ordet upprätthålla är en synonym till vidmakthålla och ombesörja.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av upprätthålla samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till upprätthålla

 1. bestyra
 2. bevara
 3. bibehålla
 4. ombesörja
 5. sköta
 6. underhålla
 7. vidmakthålla
 8. vårda

Vilka ord betyder nästan samma sak som upprätthålla?

Detta är några av synonymerna till synonymerna ovan, alltså andrahands-synonymer till upprätthålla. Kanske kan dessa hjälpa dig att hitta det du söker?

 1. behålla
 2. behandla
 3. hantera
 4. administrera

Vad är motsatsen till upprätthålla?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till upprätthålla.

Vad betyder upprätthålla?

Det saknas betydelser. Föreslå nya betydelser av upprätthålla.

Hur kan ordet upprätthålla användas?

Det saknas exempel på hur upprätthålla kan användas.

Hur används ordet upprätthålla i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet upprätthålla används i vanlig text.

 1. Målet för det civila försvaret omfattar bland annat förmågan att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och upprätthålla en nödvändig försörjning, säger Anna–Caren Sätherberg om satsningen som hon kallar den största av sitt slag i modern tid.
 2. – Det är så mycket frustration att så mycket våld riktats mot poliserna när vi försöker upprätthålla lag och ordning, säger Tomas Stjernfeldt, förste vice ordförande för Polisförbundet.
 3. Den har upprätthållits genom hårda restriktioner och masstestningar när fall av covid–19 har upptäckts.
 4. Det betyder att vi klarar av att upprätthålla ett samhälle även när vi inte har samma åsikt.
 5. I själva verket var vår säkerhet en funktion av deras säkerhetspolitik eftersom Europa skyddades av Nato–alliansen som upprätthöll europeisk säkerhet.
 6. – Alla samhällsviktiga funktioner kan upprätthållas.
 7. Mats berättar att han till slut blev offer för det system han själv varit med att upprätthålla.
 8. Jehovas vittnen skriver till Uppdrag granskning att de anser att de bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på.
 9. Enligt svensk lag ska endast trossamfund som ”bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på” beviljas bidrag.
 10. Medan kommissionen vill att nationella myndigheter ska upprätthålla reglerna så tror Tudorache att en del frågor bör skötas av kommissionen.
 11. – Att upprätthålla den utsläppsfria baskraft som vår kärnkraft står för, alltså förhindra fortsatt stängning av reaktorer, är avgörande för att uppnå alla mål för minskade utsläpp, har han sagt enligt nyhetssajten The Hill.
 12. Parterna har enats om vikten att upprätthålla en dialog och ska undersöka möjligheterna för fortsatta möten.
 13. – De senaste årens regler och restriktioner har synliggjort hur ordningen i samhället upprätthålls och vad det egentligen är som styr människors tankar och beteenden.
 14. Precis som på alla andra postumt utgivna Zappa–boxar blir det lite väl många likartade alternativtagningar för att intresset ska kunna upprätthållas i de drygt 7 timmar det tar att lyssna igenom boxens 6 cd–skivor.
 15. Det blev mycket svårt för Mahmood att upprätthålla kontakten med dem.
 16. Kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet betraktas som nödvändig för att upprätthålla familjens anseende och status.
 17. Där redovisar Svk bland annat hur stabiliteten i energisystemet ska upprätthållas under den kalla årstiden, när elförbrukningen är som högst och effektbehovet som störst.
 18. “Den här modellen – som möjliggör för EUs medborgare att njuta av frukterna av den digitala transformationen – kan bara upprätthållas om så stora tech–plattformar också bidrar rättvist till nätverkskostnaderna”.
 19. Folkhälsomyndigheten betonar att tredje dosen ges för att upprätthålla skyddet efter första och andra sprutan.
 20. Beslutet fattades om att han skulle flyttas till Kumlaanstalten, som med sin högsta säkerhetsklass ”har rätt nivå av övervakning och kontroll för att ordningen och säkerheten ska kunna upprätthållas”.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är vidmakthålla en synonym till upprätthålla. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?

Ord som börjar på upprätthålla

Bild till ordet upprätthålla

Använd gärna bilden nedan om du vill länka till denna sida om ordet upprätthålla.

Bild med texten upprätthålla