upprätthålla

Synonymer till upprätthålla

bestyra, bevara, bibehålla, ombesörja, sköta, underhålla, vidmakthålla, vårda

Motsatsord till upprätthålla

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till upprätthålla.

Vad betyder upprätthålla?

Det saknas definitioner.

Exempel på hur upprätthålla används i svenska tidningar

  1. För att kunna upprätthålla den kvalitet som krävs, spelar övervakning av klimatparametrar som temperatur (°C) och relativ luftfuktighet (%RH) en nyckelroll vid produktion och lagring.
  2. Vid ett toppmöte i Berlin i januari enades en lång rad stormakter officiellt om att inte blanda sig i konflikten och att upprätthålla ett sedan tidigare överenskommet vapenembargo.
  3. Vi behöver mer pengar för att upprätthålla det vi gör.
  4. I första hand gäller det analysen – insikten att marken gungar under den regelbaserade, multilaterala ordning som USA upprätthållit sedan andra världskriget, som fick ett globalt omfång efter Sovjetunionens kollaps.
  5. Svårigheten blir att upprätthålla dagens leveranssäkerhet.
  6. Men i en oligopolmarknad så blir det effekten om staten kräver att en viss elproduktion ska upprätthållas även när den förlorat det ekonomiska slaget.
  7. Vi har en komplett portfölj av lösningar och tjänster för att implementera och upprätthålla rätt säkerhetsnivå för varje specifik anläggning.
  8. – Det har blivit allt mer uppenbart att regeringen inte har för avsikt att upprätthålla den mer än hundra år gamla konventionen om att en avgående talman blir en del av överhuset, säger John Bercow, enligt The Guardian.
  9. Libyens oljeexport upprätthålls av det statliga bolaget National Oil Company (NOC).
  10. Den tidigare vicepresidenten Joe Biden, som leder i de sammanställningar av aktuella opinionsmätningar som oberoende Real Clear Politics gör, avfärdas med orden att han enbart kommer att upprätthålla ett status quo.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av upprätthålla

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är vidmakthålla en synonym till upprätthålla. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.