upprätthåller

Synonymer till upprätthåller

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till upprätthåller.

Motsatsord till upprätthåller

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till upprätthåller.

Vad betyder upprätthåller?

 1. håller levande, bevarar

Exempel på hur upprätthåller kan användas

 1. polisen lyckades upprätthålla ordningen på torget

Exempel på hur upprätthåller används i svenska tidningar

 1. Demokrati och mänskliga rättigheter är under attack och EU har inte verktygen att upprätthålla.
 2. Men i och med den lavinartade ökning av avbokningar som skett har bolagen inte kunnat upprätthålla tidskraven – vilket har märkts hos Konsumentverket.
 3. Ökade möjligheter att upprätthålla fysisk distans mot corona.
 4. Att alltid visa upp den positiva, duktiga sidan kan bli tungt, det blir en bild att hela tiden upprätthålla, förklarar han.
 5. Och för lite över ett år sedan gick kommunen in för att upprätthålla vandringsledarna.
 6. Nu krävs fler åtgärder för att rädda inrikesflyget och upprätthålla tillgängliga transporter samt tillgodose beredskapskraven i hela landet.
 7. Utvärderingarna mätte bland annat aspekter som förmågan att skaffa vänner och upprätthålla vänskapen, självbehärskning – exempelvis avseende humöret, och förmågan att komma överens med människor som på något sätt avviker från normen.
 8. – Om man inte klarar av att vara en lika bra förälder, inte klarar att utföra sitt jobb som vanligt eller inte orkar upprätthålla sina vanliga kontakter och kanske i stället bara fastnar vid datorn och googlar, då är detta också en signal.
 9. De 15 miljarderna som tillkom i april är till för att kommunerna ska kunna upprätthålla samhällsviktiga funktioner som vård, skola, omsorg och kollektivtrafik under coronapandemin.
 10. För att kunna upprätthålla den kvalitet som krävs, spelar övervakning av klimatparametrar som temperatur (°C) och relativ luftfuktighet (%RH) en nyckelroll vid produktion och lagring.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av upprätthåller

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.