uppskattning

Uppskattning är synonymt med gillande och aktning och kan bland annat beskrivas som ”grov beräkning”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av uppskattning och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till uppskattning

aktning, approximation, beräkning, beröm, gillande, gissning, prognos, spekulation, ungefär

Motsatsord till uppskattning

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till uppskattning.

Vad betyder uppskattning?

 1. gillande
 2. grov beräkning
 3. tacksamhet; det att tycka att någon har gjort något bra
 4. ungefärlig, ej exakt beräkning

Exempel på hur ordet uppskattning kan användas

 1. han visade sin uppskattning av presenten
 2. hon gjorde en uppskattning av utgifterna och kom fram till att det sammanlagt skulle bli ca 10 000 kronor

Exempel på hur ordet uppskattning används i svenska tidningar

 1. Det har pratas om deras personligheter, käklinjer och tillverkats så kallade goododockor (en god variant av voododockor) av dem för att visa uppskattning.
 2. Kamerorna panorerade över stora tomma läktarsektioner och en uppskattning är att drygt 10 000 var närvarande och att de satt tätt tillsammans med plakat med texten ”Make America great again”.
 3. Man måste kunna göra uppskattningar och stickprover till en viss nivå och sedan nöja sig med det och säga att resten av materialet är av samma typ, säger Emelie Källfelt.
 4. Arbetsresor i Stockholms kollektivtrafik väntas sjunka från 58 procent före pandemin till en uppskattning på 48 procent efter krisen.
 5. De har tittat närmare på 47 länder och tagit fram en uppskattning på vad som händer om viruset inte kan kontrolleras.
 6. – Vi har gjort en uppskattning om att det ryms 10 000 stycken på en kvadratmeter.
 7. – Det är ju ett väldigt högt tempo när för att ta om hand om alla patienter, det är fint att man får uppskattning, det betyder mycket.
 8. Så han borde läsa rapporterna som han skickar, sa Cuomo, som hänvisar till uppskattningar om att New York tusentals och miljontals smittade som kom från Vita husets aktionsgrupp mot coronaviruset och från presidenten själv.
 9. Men dödsfallen är många fler än tidigare uppskattningar.
 10. Men att andra får uppskattning ogillas i Vita huset.
 11. Om få okända smittfall hittas är det också viktig kunskap, och bekräftar att de studier och uppskattningar som redan gjorts om dödlighet och smittspridning är korrekta.
 12. För att kunna ge en mer rättvis uppskattning får vi återbesöka modellen när den väl finns för test i Sverige.
 13. Det är högre än Världshälsoorganisationens uppskattning.
 14. Den här gången, däremot, kommer uppskattningen från vädermyndigheten National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa) i USA, vars mätningar sträcker sig 141 år tillbaka i tiden.
 15. Alla hjärtans dag, eller Valentindagen, är en högtid då många tar tillfället i akt att visa uppskattning till sina nära och kära – ofta genom en godisask eller vackra blommor.
 16. Enligt våra uppskattningar ligger andelen kostavvikelser i dag så högt som 20 procent.
 17. Han vill ha mer uppskattning från klubben och – med tanke på fotbolls–EM – mer speltid.
 18. – Vi har fått jättefina reaktioner och mycket uppskattning för att vi gör podden.
 19. Han är fullt medveten om att metoden som nu använts bara ger en grov uppskattning av den uppvärmning som orsakas av energiförbrukning.
 20. – Vad vi ser i dagens data stämmer överens med den uppskattningen, även om den rapporterade siffran är lägre.
 21. Enligt en uppmärksammad uppskattning gjord vid Sydney University har sammanlagt över en miljard djur dött i mark– och skogsbränderna – groddjur och insekter inte inräknade.
 22. Om alla förskoleföräldrar måste stanna hemma utan lön så innebär det en kostnad för samhället på drygt en miljard kronor per dag, enligt en grov uppskattning från 2013 av Hans–Olof Hagén, nationalekonom på SCB.
 23. Nu har en uppskattning av antalet döda djur gjorts, och bara i New South Wales kan det röra sig om 480 miljoner döda djur.
 24. Bredden av tillgängliga observationer tillsammans med detaljerade beräkningsmodeller, statistiska metoder samt egenskaperna hos natrium– och kaliumatomer, innebar att teamet kunde göra kvalificerade uppskattningar av kemin i planeternas atmosfär.
 25. Under parollen ”Sjukvårdsuppropet” gick 2 500–3 000 personer, enligt polisens uppskattning, i marschen från Mynttorget vid riksdagen till Landstingsparken, där tal hölls.
 26. En av föreningens dåvarande styrelsemedlemmar kontaktade myndigheter 2016 med ett dokument med uppskattningar av hur många svenskar som gått in i Onecoin, vilka nyckelpersonerna var och så vidare.
 27. Många stormade spärrarna utan att betala, det finns uppskattningar av att det var nästan 40 000 personer på plats.
 28. Av mina två invändningar handlar den första om det kanske mest franska i filmen – slutsatsen att män inte skulle skapa några konstnärliga verk eller utkämpa några krig om det inte var för att vinna kvinnors uppskattning.
 29. Enligt den senaste uppskattningen som Sveriges Allmännytta gjort krävs upp emot 165 miljarder för att åtgärda akuta tekniska brister och anpassa bostäderna till moderna krav på tillgänglighet och energiprestanda.
 30. Vi har även fått uppskattning från Malmöborna, om att vi syns på gatorna, säger Stefan Sintéus.
 31. Enligt uppskattningar från FN har minst en miljon människor placerats i kinesiska interneringsläger.
 32. Vi finner välbehag i före– och efterbilder på ansikten, outfits eller hus (you name it!) och söker uppskattning genom att få ”lajks”.
 33. – Lärdomen från förra året är att man behöver höja uppskattningarna om behovet, och både regionerna och leverantörerna har tagit större höjd i år.
 34. Barn som inte tas om hand hemma går till dem som ger dem pengar och uppskattning.
 35. Men enligt vissa uppskattningar kan självkörande bilar, när tekniken väl blir tillgänglig, hållas rullande så länge som 20 timmar om dagen.
 36. Grova uppskattningar från Stockholm Vatten och Avfall (Svoa) visar att bara omkring 15–20 procent av stockholmarna i flerbostadshus sorterar sitt matavfall, och cirka 50 procent av villaägarna.
 37. Enligt Cina Gasparinis uppskattning kommer palatset inte öppna sina dörrar tidigare än 2022.
 38. Men de röner också stor och välförtjänt uppskattning och beundran för vad de gör.
 39. Då blir utmaningen att man inte kan säga exakt vad det kommer att kosta, utan endast ge en ungefärlig uppskattning.
 40. I dessa register framgår dock inga exakta belopp utan bara beloppsintervall, varför siffrorna på enskilda företag blir lite grövre uppskattningar.
 41. Men jag tror att han uppskattade uppskattningen han fick.
 42. Även fjäderfän uppvisar en ökning, enligt verkets uppskattningar.
 43. Annika Banfield var i karaktär och stod stilla när ett gäng i, enligt Annikas uppskattning, 20–25–årsåldern kom fram.
 44. Han lyckades på sitt kamratliga vis både visa humor och uppskattning.
 45. Tävlingen rönte stor uppskattning av såväl Internationella fäktförbundet som av ledare och aktiva från hela världen.
 46. De som prövas rättsligt ska vända sig till respektive domstol för en uppskattning kring handläggningstiden.
 47. Det finns inget noggrant svar men en uppskattning kan vara tankeväckande.
 48. Utifrån resultaten i de två första stegen gjorde forskarna sedan en statistisk uppskattning av hur många ansikten varje frivillig kan känna igen.
 49. Enligt polisens uppskattningar var mellan 1 000 och 1 500 personer, både SD–publik och motdemonstranter, på plats under Jimmie Åkessons tal.
 50. Vi tycker att det är viktigt att visa uppskattning för det arbete som föräldrar gör, säger Christer Philipson, ordförande i KD Lomma.
 51. Den senaste uppskattningen har gjorts utifrån uppgifter från anhöriga som rapporterat in saknade släktingar.
 52. – Det gör han absolut, även om man kan tycka att det finns fler som också är värda liknande uppskattning.
 53. Ekonomitidningen Forbes, vars rankning av världens mest förmögna människor är flitigt citerad, försöker inte ens ge sig på en uppskattning av Vladimir Putins förmögenhet.
 54. Att han först sökte uppskattning från ledare som Clinton, Blair och Bush – men möttes av kritik i stället för beröm och då drog sig tillbaka.
 55. I tisdagens GP fick hon uppskattning i form av dagens ros, signerat ”Vi på Volvo Lastvagnar”.
 56. Tyvärr får revision i offentlig verksamhet inte alltid uppskattning som den förtjänar.
 57. Det amerikanska utrikesdepartementet visade sin uppskattning redan i juni förra året, men detta var första gången som presidenten själv framförde sin tacksamhet.
 58. Använde Swedavias uppskattning att en enkelflygning leder till utsläpp på 130 kilo koldioxidekvivalenter (samma siffra för de 456 kilometrarna i Naturvårdsverkets schablonmall ligger på 129 kilo).
 59. – Man tröttnar aldrig på denna typ av uppskattning.
 60. Även på detta område vinner partiet uppskattning från väljarna.
 61. Både för att stötta laget och  ge  spelarna  den uppskattning jag verkligen tycker de förtjänar, men  inte  minst  ur  ett perspektiv där bidraget till barns välmående står i fokus, säger Jörgen Rasmusson, ordförande i HK Malmö.
 62. Enligt Skatteverkets senaste uppskattning var det så kallade skattefelet, det vill säga skillnaden mellan den skatt som skulle ha betalats in efter reglerna och faktiskt inbetald skatt, omkring 133 miljarder kronor.
 63. Senaste uppskattningen för Sverige är 355 vargar.
 64. – Jag har många som blir inspirerade av min blogg och jag får så mycket uppskattning från mina läsare som faktiskt har förändrat sina liv och mår bättre både psykiskt och fysiskt.
 65. Men i området bor enligt Röda Korsets uppskattningar omkring 300 000 personer.
 66. För arbetare i näringslivet bedöms för närvarande löneökningstakten ligga så ovanligt lågt som 1,6 procent, enligt Medlingsinstitutets uppskattning.
 67. IEA bedömer att oljeproduktionen i länder utanför Opec kommer att vara 59,90 miljoner fat per dag under 2018, upp från den tidigare uppskattningen på 59,77 miljoner fat per dag.
 68. Den rönte stor uppskattning när den inför en sakkunnig publik presenterades i december.
 69. Tjänstemännen på kommunkontoret, som tagit fram beräkningen, påpekar att uppskattningen inte utgår från konkreta bygghandlingar utan från schabloner.
 70. I viltreservatet Selous finns – enligt osäkra uppskattningar – cirka 30 000 djur, världens idag största population av flodhästar.
 71. Vi hade bara teoretiska uppskattningar att gå på.
 72. Jag tycker att man ska köpa blommor för att visa sin uppskattning.
 73. Utställningarna rönte stor uppskattning och vi hade mycket roligt tillsammans.
 74. Deras gemensamma rötter och uppskattningen av det vackra och praktiska utgjorde grunden för 55 år tillsammans på olika adresser i Täby, den sista inom en av Åke upprättad stadsplan.
 75. Enligt uppskattningar skulle restiden mellan huvudstäderna kunna kapas från över fem timmar till under tre.
 76. Ena armen lade Roger Federer runt Norman Brookes–pokalen, den andra använde han för att skicka i väg slängkyssar till publiken och alla andra som stod upp och visade sin uppskattning med värmande applåder.
 77. Tidigare har myndigheten gjort uppskattningar av antalet berörda, och landade då också på cirka 300 personer.
 78. Enligt it– och telekomföretagens uppskattningar från november 2017 saknas det 30.
 79. Hon och hennes syster Louise Lindh, 38, stod under 2016 på 25 plats bland Sveriges miljardärer och var goda för 11 miljarder vardera enligt en uppskattning som gjordes av Veckans Affärer.
 80. Vi är många som med Bertil Anderssons bortgång sörjer och saknar en god vän och arbetskamrat, vars person och insatser vi minns med glädje och uppskattning.
 81. Ambulansen ska ha kört i 120 kilometer i timmen vid krocken, enligt polisens uppskattning.
 82. För fjärde kvartalet justeras uppskattningen upp till 70.
 83. För 2017 ser Opec en efterfrågan på 96,99 miljoner fat per dag, mot den tidigare uppskattningen av 96,94 miljoner fat per dag.
 84. Mäklarhuset räknar nu med ett laxpris på 48,1 kronor per kilo, ned från tidigare uppskattningen om 52 kronor per kilo.
 85. Cirka en timme senare fick en polispatrull stopp på en 54–årig man på E22 utanför Lund efter en vinglig färd, enligt polisens uppskattning i 170–180 kilometer i timmen.
 86. Dagen efter hotade president Donald Trump att dra in bidraget, som enligt Trump ger palestinierna "hundratals miljoner dollar varje år utan någon uppskattning eller respekt i gengäld".
 87. Dags att ge Jack den uppskattning han förtjänar även på hemmaplan.
 88. Om en kvinna som inte fick uppskattning för sin egensinniga personlighet.
 89. – Detta är ett annat sätt att visa sin kärlek och uppskattning till sin partner inför dina närmaste, sade Burns till ABC News.
 90. Hur gör man om leverantören har lämnat en för optimistisk uppskattning av el som produceras? Jag frågade säljaren av solcellerna om mängden el varierar beroende på hur många soltimmar som man får under året.
 91. Volkswagen sålde över tio miljoner bilar förra året, rapporterar Bild am Sonntag med hänvisning till interna uppskattningar som ännu inte offentliggjorts.
 92. Tobias Hagström–Ståhl har samtidigt vunnit allt större uppskattning även som regissör.
 93. Enligt Hannas uppskattning kommer det dröja minst 10 år och plånboken kommer ha tunnats ut rejält innan hon är klar.
 94. – Vår uppskattning är att omkring 100 personer vårdas för sina skador nu.
 95. Han skriver att Washington ger palestinierna ”HUNDRATALS MILJONER DOLLAR varje år men får ingen uppskattning eller respekt.
 96. Exempelvis betalar vi palestinierna HUNDRATALS MILJONER DOLLAR varje år och får ingen uppskattning eller respekt.
 97. Enligt flera uppskattningar kan dödstalet vara dubbelt så högt.
 98. – Det är fantastiskt hur denna stolta tradition lever vidare och fortsätter att sprida kunskap och röna stor uppskattning hos läsarna.
 99. Investeringskostnaderna för den nya kartongmaskinen i Gruvön kan komma att öka med cirka 20 procent jämfört med bolagets tidigare uppskattning om totalt 5,7 miljarder kronor.
 100. Det är alltså atomforskarna vid University of Chicagos uppskattning över hur nära vår egen utplåning – midnatt – som mänskligheten befinner sig.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till uppskattning är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är gillande en synonym till uppskattning. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.