utökning

Utökning är synonymt med växa och kan bland annat beskrivas som ”tillväxt, höjning”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av utökning och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till utökning

växa

Motsatsord till utökning

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till utökning.

Vad betyder utökning?

 1. tillväxt, höjning
 2. tillägg, något som ökar i omfattning, utökas

Böjningar av utökning

 1. utökning
 2. utökningar
 3. utökningarna
 4. utökningarnas
 5. utökningars
 6. utökningen
 7. utökningens
 8. utöknings

Exempel på hur ordet utökning kan användas

 1. en utökning av antalet platser på sjukhuset

Exempel på hur ordet utökning används i svenska tidningar

 1. Innan den utökningen av systemet beräknade regeringen kostnaderna för korttidspermitteringar till 20 miljarder kronor.
 2. Det kan tyckas som en utökning med fem kvadratmeter inte låter så mycket – men det är det.
 3. Den beslutade utökningen till 30 kvadratmeter gäller endast för vad som på byråkratsvenska kallas för komplementbostadshus, det vill säga byggnaden ska kunna användas som bostad.
 4. På måndagen godkände Trumpadministrationen en ny utökning av de här licenserna med 90 dagar, uppger nyhetsbyrån Reuters.
 5. Denna kryptografiskt säkrade kaka används sedan i fas två när klienten kommunicerar med NTP–servern, där kakan läggs som en av ett par nya utökningar i NTP–protokollet.
 6. Samma Asllani var snart framme igen och serverade Lina Hurtig som efter en fin löpning kunde sätta utökningen.
 7. Det kommer att ”innebära en väsentlig utökning av myndigheternas möjlighet att i hemlighet kartlägga enskildas liv.
 8. Framför allt gäller det en utökning av armén där det finns Stridsfordon 90 i den så kallade förbandsreserven som i dag inte utnyttjas.
 9. Man vill behålla den utökningen av trafiken med 20 procent, men vill ändå att alla tåg ska stanna på alla stationer.
 10. Henry Ohlsson ansåg dock att Riksbankens tidigareläggning av återinvesteringarna i praktiken innebär en fortsatt utökning av köpprogrammet, och han höll också fast vid att räntebanan borde visa att räntehöjningarna inleds i början av 2018.
 11. Fotbollsförbundet FA satsar därför motsvarande 2 miljarder kronor per år på olika projekt, en utökning av fotbollssatsningar med 46 procent.
 12. Flygbolaget United Continental aviserade en utökning av aktieåterköpen med 3 miljarder dollar.
 13. United Continental hamnade i fokus sedan flygbolaget aviserat en utökning av aktieåterköpen med 3 miljarder dollar.
 14. United Continental kan hamna i fokus sedan flygbolaget aviserat en utökning av aktieåterköpen med 3 miljarder dollar.
 15. Målsättningen är att utökningen ska gälla från och med läsåret 2019/20.
 16. Det föreslår EU–kommissionen i ett förslag till ändrade regler som kan få stora konsekvenser även för den ryska östersjöledningen Nord Stream 1 och den föreslagna utökningen Nord Stream 2.
 17. Trots utökningen av två lag kommer dock samtliga lag även i år att bara spela tre matcher var.
 18. Därmed skapas de förutsättningar som krävs för att elcertifikatsystemets förlängning och utökning med 18 TWH nya elcertifikat till 2030.
 19. – Det här förvärvet är en utmärkt utökning av vårt nuvarande expertteam inom det digitala området.
 20. Dessa platser ska nu delas ut till övriga Paralympicsnationer och även Sverige kan räkna kan räkna med att få en utökning av antalet platser.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till utökning är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är växa en synonym till utökning. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.