utöva

Synonymer till utöva

bedriva, begå, göra, handla, idka, praktisera, syssla

Motsatsord till utöva

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till utöva.

Vad betyder utöva?

 1. bedriver verksamhet
 2. regelbundet göra något

Exempel på hur utöva kan användas

 1. han har utövat läraryrket i 20 år
 2. hon utövar ett gott inflytande över sina kamrater

Exempel på hur utöva används i svenska tidningar

 1. Demonstranterna har också riktat udden mot grannlandet Iran, som anklagas för att utöva ett stort politiskt, ekonomiskt och militärt inflytande i landet.
 2. En viss styrning kan förstås också utövas genom statens representant i Vattenfalls styrelse.
 3. Också Netanyahus fru Sara ska tillsammans med sin man ha utövat påtryckningar mot Walla News för att rapporteringen kring henne skulle bli mer fördelaktigt.
 4. Domkapitlen i Svenska kyrkan har i uppgift att utöva tillsyn över församlingar och över de präster och diakoner som är anställda där.
 5. Vid samma tid tog ”familjerna” steget över från landsbygden till städer som Palermo, där de kom att utöva ett omfattande ekonomiskt och politiskt inflytande under påföljande decennier.
 6. Om en allt mer repressiv enpartistat pressade min redaktion att hålla sig makttrogen – hade jag, som Dawit Isaak, fortsatt att inte bara tro på utan också utöva oberoende journalistik? Hade jag lytt? Hade jag tystnat? Eller hade jag lämnat landet?.
 7. – Jag vill inte bli gripen, men om det händer när jag utövar min rätt att demonstrera för att ge mina barn ett bra liv, så kommer jag att ta smällen.
 8. Staten, som likt Girjas hade överklagat hovrättsdomen från 2018, yrkar att det är staten i form av markägare som har rätt att bestämma över jakt och fisket, medan samebyn enbart har rätt att utöva jakt och fiske.
 9. Som han själv har sagt är ambitionen att utöva makten som guden Jupiter.
 10. Brottningsstilen, känd som ssirum i Nordkorea och ssireum i Sydkorea, har utövats på festivaler i århundraden.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av utöva

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är begå en synonym till utöva. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.