utöva

Synonymer till utöva

bedriva, begå, göra, handla, idka, praktisera, syssla

Motsatsord till utöva

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till utöva.

Vad betyder utöva?

 1. bedriver verksamhet
 2. regelbundet göra något

Exempel på hur utöva kan användas

 1. han har utövat läraryrket i 20 år
 2. hon utövar ett gott inflytande över sina kamrater

Exempel på hur utöva används i svenska tidningar

 1. Trump utövade i somras utpressning mot Ukraina, i syfte att skaffa sig inrikespolitiska fördelar.
 2. − Vi är många forskare som pekar på att en stor del av problemen handlar om en kulturfråga där ledarskap, och hur det utövas, spelar roll för utvecklingen inom byggbranschen och i vilken riktning den går, säger hon.
 3. Men det viktigaste är att du har inspirerat en generation med pojkar och flickor med din passion över att göra mål och utöva idrotten, löd hälsningen.
 4. Renskötselrätten får endast utövas av same som är medlem i en sameby.
 5. – Jag har själv brev från ambassadören som handlar om mig och har skickats till Jonas Sjöstedt och jag vet att de har försökt smutskasta mig och försökt få andra att utöva påtryckningar mot mig, säger Håkan Svenneling.
 6. Våldet utövas när de är ensamma hemma, så att ingen ska se.
 7. Då handlar det inte längre om att råna – då handlar det bara om att utöva makt, säger Anders Djurberg.
 8. I stämningsansökan skriver åklagaren att brottet ska anses som grovt bland annat på grund av det stora antalet knivskärningarna som tidningsbudet utsattes för och eftersom våldet utövats under en längre tid.
 9. Kan du ångra att du utövade en farlig sport?.
 10. Men om man utövar påtryckningar och rakt ut hotar ett demokratiskt land måste man ju ha en totalt enad front från EU och världens demokratier, säger Karin Karlsbro.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av utöva

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är begå en synonym till utöva. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.