Synonymer till utbreder sig

Utbreder sig kan bland annat beskrivas som ”sprider sig, breder ut sig ”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av utbreder sig samt se exempel på hur frasen används i det svenska språket.

Alla synonymer till utbreder sig

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till utbreder sig.

Vad är motsatsen till utbreder sig?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till utbreder sig.

Vad betyder utbreder sig?

 1. sprider sig, breder ut sig 
 2. talar länge, breder ut sig 

Hur böjs utbreder sig?

 1. utbred dig
 2. utbreda sig
 3. utbredd
 4. utbredde sig
 5. utbredds
 6. utbreder sig
 7. utbrett sig

Hur kan frasen utbreder sig användas?

Följande exempelmeningar visar hur utbreder sig kan användas.

 1. missnöjet med regeringen utbredde sig mer och mer
 2. han utbredde sig över klimatproblemen

Hur används frasen utbreder sig i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur frasen utbreder sig används i vanlig text.

 1. En utbredd vaccinering är garanten för den globala ekonomins återstart.
 2. "Detta följdes av en detonationsvåg med hög temperatur och hyperhastighet som demolerade och pulvriserade murar av lertegel över hela staden, jämnade staden med marken och orsakade utbredd mänsklig död", skriver forskarna i studien.
 3. Enligt David Karlsson, professor i offentlig förvaltning på Göteborgs universitet, finns det en utbredd föreställning om att bredare koalitioner i kommunerna är möjligt för att politiken är mindre ideologisk än i riksdagen.
 4. Efter att ha intervjuat 200 nyckelpersoner hävdade Wallin bland annat att anställda känt sig ”tystade” av chefer, som inte förstått hur utbredd gängproblematiken i stadens utsatta områden är.
 5. Demokraterna i Göteborg yrkar på omedelbara åtgärder efter rapporten om en utbredd tystnadskultur bland kommunens tjänstemän.
 6. Ibland handlar det om en utbredd misstro mot spelarens förmåga.
 7. En del hänvisar till personlig tro och det finns en utbredd misstänksamhet mot myndigheter.
 8. Frederiksen, och hennes ministrar, sätter kraft bakom de strängare reglerna genom att beskriva hur den så smittsamma mutationen av coronaviruset är vitt utbredd i Storbritannien.
 9. Det finns också en utbredd föreställning om att det räcker med att få bort Trump, och sedan kommer saker och ting att återgå till det normala.
 10. Det finns också en utbredd misstanke om att alla covid–döda inte registreras samt att det i vissa fall – där den döda har haft andra underliggande sjukdomar – inte framgår i statistiken att personen också var smittad av coronaviruset.
 11. Bland annat har ett boende i Helsingborg anmälts flera gånger och staden utreder nu vad som hänt, både på det boendet och på andra boenden där smittan varit utbredd.
 12. Olovlig andrahandsuthyrning och handel med svartkontrakt har skapat oreda i folkbokföringen, framför allt i utsatta områden med utbredd trångboddhet.
 13. Nu lyfts en önskan från politiskt håll om en fysisk folkräkning i utsatta områden med utbredd trångboddhet.
 14. I Sverige och några få andra länder, främst i Norden och Baltikum, är användningen av elektroniska identitetshandlingar, e–id, utbredd, och tekniken har kraftigt bidragit till utvecklingen av nya digitala produkter och tjänster.
 15. Johannes Knutsson talar om tiotusentals poliskårer med varierande nivå av utbildning, professionalism och arbetsmetoder – i ett samhälle med en historia av segregation och lynchningar och med utbredd förekomst av skjutvapen.
 16. När Omar var åtta flydde familjen till Kenya och tillbringade fyra år i flyktinglägret Dadaab, där förekomsten av malaria och undernäring var utbredd, hennes älskade moster Fos gick bort i det förstnämnda.
 17. Resultatet kan därför säga mer om landets strategi för smittspårning än hur utbredd smittan är.
 18. Antalet konstaterade fall av smitta är beroende av hur många tester ett land genomför, och kan säga mer om landets strategi för smittspårning än hur utbredd smittan är.
 19. Antalet konstaterade fall av smitta är kraftigt beroende av hur många tester ett land genomför, och kan säga mer om landets strategi för smittspårning än hur utbredd smittan är.
 20. Det nya coronaviruset har redan lett till utbredd finansiell oro och tryckt ned världsmarknadspriset på olja, konstaterar Riksbanken.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?