Synonymer till utbreder sig

Utbreder sig kan bland annat beskrivas som ”sprider sig, breder ut sig ”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av utbreder sig samt se exempel på hur frasen används i det svenska språket.

Alla synonymer till utbreder sig

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till utbreder sig.

Vad är motsatsen till utbreder sig?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till utbreder sig.

Vad betyder utbreder sig?

 1. sprider sig, breder ut sig 
 2. talar länge, breder ut sig 

Hur böjs utbreder sig?

 1. utbred dig
 2. utbreda sig
 3. utbredd
 4. utbredde sig
 5. utbredds
 6. utbreder sig
 7. utbrett sig

Hur kan frasen utbreder sig användas?

Följande exempelmeningar visar hur utbreder sig kan användas.

 1. missnöjet med regeringen utbredde sig mer och mer
 2. han utbredde sig över klimatproblemen

Hur används frasen utbreder sig i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur frasen utbreder sig används i vanlig text.

 1. Fattigdom, interna stridigheter och utbredd korruption har präglat de senaste årtiondena.
 2. – Det gäller inom både teater och litteratur, men jag tror att just inom kulturvärlden är förståelsen för omvärldens reaktioner särskilt utbredd.
 3. Tuberkulosen var allmänt utbredd i Sverige i början av 1900–talet och drabbade Norrbotten hårt.
 4. Hen säger att samhället över tid blivit öppnare och mer inkluderande för transpersoner, men att det fortfarande finns en väldigt utbredd transfobi.
 5. – Henry, Emanuel och Mayer Lehman utvandrade till USA 1840, från Bayern i Tyskland, där antisemitismen var utbredd.
 6. Han konstaterar att åsikten att konst bör köpas med hjärtat och inte utifrån ekonomisk vinning är utbredd.
 7. Men bristande ledarskap, torka, korruption och våldsamma landreformer har lett till ekonomisk kollaps, brist på varor, hög arbetslöshet och utbredd hunger.
 8. En utbredd vaccinering är garanten för den globala ekonomins återstart.
 9. "Detta följdes av en detonationsvåg med hög temperatur och hyperhastighet som demolerade och pulvriserade murar av lertegel över hela staden, jämnade staden med marken och orsakade utbredd mänsklig död", skriver forskarna i studien.
 10. Enligt David Karlsson, professor i offentlig förvaltning på Göteborgs universitet, finns det en utbredd föreställning om att bredare koalitioner i kommunerna är möjligt för att politiken är mindre ideologisk än i riksdagen.
 11. Efter att ha intervjuat 200 nyckelpersoner hävdade Wallin bland annat att anställda känt sig ”tystade” av chefer, som inte förstått hur utbredd gängproblematiken i stadens utsatta områden är.
 12. Demokraterna i Göteborg yrkar på omedelbara åtgärder efter rapporten om en utbredd tystnadskultur bland kommunens tjänstemän.
 13. Ibland handlar det om en utbredd misstro mot spelarens förmåga.
 14. En del hänvisar till personlig tro och det finns en utbredd misstänksamhet mot myndigheter.
 15. Frederiksen, och hennes ministrar, sätter kraft bakom de strängare reglerna genom att beskriva hur den så smittsamma mutationen av coronaviruset är vitt utbredd i Storbritannien.
 16. Det finns också en utbredd föreställning om att det räcker med att få bort Trump, och sedan kommer saker och ting att återgå till det normala.
 17. Det finns också en utbredd misstanke om att alla covid–döda inte registreras samt att det i vissa fall – där den döda har haft andra underliggande sjukdomar – inte framgår i statistiken att personen också var smittad av coronaviruset.
 18. Bland annat har ett boende i Helsingborg anmälts flera gånger och staden utreder nu vad som hänt, både på det boendet och på andra boenden där smittan varit utbredd.
 19. Olovlig andrahandsuthyrning och handel med svartkontrakt har skapat oreda i folkbokföringen, framför allt i utsatta områden med utbredd trångboddhet.
 20. Nu lyfts en önskan från politiskt håll om en fysisk folkräkning i utsatta områden med utbredd trångboddhet.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?