utföra

Synonymer till utföra

effektuera, fixa, förrätta, genomdriva, genomföra, göra, praktisera, prestera, skapa, uträtta, verkställa, vidta, åstadkomma

Motsatsord till utföra

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till utföra.

Vad betyder utföra?

 1. göra något; se till att en handling existerar under den aktuella tiden
 2. föra ur landet, exportera

Exempel på hur utföra används i svenska tidningar

 1. – I längden kan vi inte ta emot människor från andra delar av världen för att plocka bär när det finns människor i Sverige som skulle kunna utföra den uppgiften, säger han till Dagens industri.
 2. Nu lanseras en app som ska kunna granska om avtalsenligt arbete verkligen utförts, men Stockholms stad har inte nappat.
 3. ”Swedac bedömer att revisionen har utförts enligt gällande acrediteringskrav” heter det i granskningsdokumentet som SVT tagit del av.
 4. Tidigare har Försäkringskassan enbart tittat på vad en person kan utföra för arbetsuppgifter.
 5. Offren utför sina normala datorbackuprutiner och märker inte att krypteringsnycklarna har ändrats.
 6. Pm–cert utför även egna övningar där de testar sin egen funktion och förmåga.
 7. − Vi går mot en trend där behovet minskar av en arbetsplats där arbetet ska utföras.
 8. Motsatsen till flexibel automation är så kallad hård automation, det är ofta en specialbyggd maskin som är utformad för att utföra en specifik, mycket repetitiv uppgift och maskinen arbetar vanligtvis med mycket höga hastigheter.
 9. Därför är också kravet i lagen att en mäklare ”ska utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed.
 10. – De driver på med sitt besparingsprogram och allt det som de själva kan göra någonting åt utför de faktiskt riktigt bra.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av utföra

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är uträtta en synonym till utföra. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.