utformning

Synonymer till utformning

design, formgivning, layout, modellering, skapa, skärning

Motsatsord till utformning

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till utformning.

Vad betyder utformning?

 1. handlingen att utforma något; form 
 2. sätt på vilket något har utformats; utseende

Exempel på hur utformning kan användas

 1. han gillade husets utformning

Exempel på hur utformning används i svenska tidningar

 1. Syftet är att ge partierna information om och insyn i det pågående arbetet med utformningen av reformen.
 2. – Vi behöver stärka och utveckla det operativa samarbetet mellan myndigheter, öka kunskapen kring ursprung, införsel, utformning och hantering av explosiva varor som innehas och används i kriminella sammanhang, sa Mikael Damberg under presskonferensen.
 3. – Det finns en risk att våra industriföretag hamnar på efterkälken om de inte är med och påverkar utformningen av de framtida standarderna för industri 4.
 4. Regeringen har bjudit in samtliga riksdagspartier att delta i utformningen av Sveriges nya migrationspolitik efter 2021.
 5. Båda dessa styrmedel syftar till att öka försäljning och därmed också indirekt produktion av biodrivmedel, men inget i nuvarande utformning styr specifikt mot ökad svensk produktion.
 6. Vi har studerat de talrika konstföremålen, utformningen och metallurgin, liksom skelettens genetik och förekomsten av olika isotoper.
 7. – Många av de som kommer och vill köpa en gravsten till en anhörig har ofta en klar bild av vilken stensort och utformning man vill ha.
 8. Något som har ställt krav på tunnelns utformning, berättar projektledare Jenny Röström.
 9. Man måste också beskriva att direkta skatter på arbete endast står för en tredjedel av skatteinkomsterna, men att utformningen av dessa skatter har stor betydelse för ekonomins funktionssätt.
 10. Byggnadens höjd och utformning har dessutom planerats för att skapa bästa möjliga förutsättningar för luftflöden.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av utformning

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är design en synonym till utformning. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.