utlåtande

Utlåtande är synonymt med yttrande och kommentar och kan bland annat beskrivas som ”skriftligt omdöme, yttrande, omdöme (från en expert)”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av utlåtande och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till utlåtande

bedömning, betyg, kommentar, omdöme, utsaga, uttalande, vitsord, yttrande

Motsatsord till utlåtande

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till utlåtande.

Vad betyder utlåtande?

 1. skriftligt omdöme, yttrande, omdöme (från en expert)
 2. omdöme, vanligen på särskilt uppdrag

Böjningar av utlåtande

 1. utlåtande
 2. utlåtanden
 3. utlåtandena
 4. utlåtandenas
 5. utlåtandens
 6. utlåtandes
 7. utlåtandet
 8. utlåtandets

Exempel på hur ordet utlåtande kan användas

 1. enligt utlåtandet från konstexperten är tavlan en äkta Picasso

Exempel på hur ordet utlåtande används i svenska tidningar

 1. Åklagare Anna Lander har ännu inte sett frivårdens utlåtande och kommer troligen inte att hinna ta någon ställning i dag, enligt vår reporter Kjell Lundström.
 2. Arbetsmiljöverket håller just nu på att samla in utlåtanden från sina jurister och experter på yrkeshygienska risker.
 3. Högsta domstolens utlåtande fastställdes av domare Stephen Breyer, som skrev att en majoritet ”följaktligen anser att Louisianas lag går emot konstitutionen”.
 4. När det blev åklagare Jim Westerbergs tur att ställa frågor undrade han bland annat om Sonny Björk fått betalt för att komma med sitt utlåtande.
 5. Den av regeringen tillsatta utredningen kring hur myndigheter kan använda sig av molntjänster pågår för fullt och efter sommaren ska ett första utlåtande presenteras.
 6. Skolan stängde då av eleven, vilket Skolinspektionen i sitt utlåtande påpekar strider mot skollagen.
 7. – Det jag fått till mig från skyddsombudet är att arbetsgivaren har gått med på att ge dem den skyddsutrustning de behöver tills Arbetsmiljöverket kommer med sitt utlåtande.
 8. Enligt utlåtandet från läkaren kan kvinnan ha lidit av en allvarlig psykisk störning när det misstänkta brottet begicks.
 9. Tre av 15 medlemmar reserverade sig mot utlåtandet.
 10. Enligt ett rättpsykiatrisk utlåtande bedömdes mannen inte ha begått gärningarna under påverkan av allvarlig psykisk störning, varför vård inte var en aktuell påföljd.
 11. Ett utlåtande från myndigheten förväntas under andra kvartalet 2020, följt av ett potentiellt beslut från EU–kommissionen under sommaren 2020.
 12. Enligt Försvarsmaktens utlåtande var det en fungerande, apterad sprängladdning och transportsättet bedöms ha varit särskilt farligt.
 13. Svenska fotbollförbundet har ännu inte själva tagit del av något officiellt utlåtande från Uefa, utan endast det uttalande som det rumänska förbundet publicerat.
 14. I sitt beslut har tingsrätten bland annat utgått från utlåtanden från Kriminalvården och Rättsmedicinalverket (RMV).
 15. Det är inte ens något utlåtande av om Stadia – Googles storsatsning på det här området – i så fall kommer att vara en del av den framtiden.
 16. Försvarsmaktens utlåtande över försvarsberedningens förslag till försvarsbeslut för perioden 2021–2025 blev därefter ett åskådliggörande av hur ihåligt försvaret fortfarande är – även efter omläggningen av politiken efter Krim 2014.
 17. – Tingsrätten beslutade under häktningsförhandlingen att begära in ett rättspsykiatriskt utlåtande, säger Fredrik Jönsson.
 18. Därefter ska bland annat länsstyrelsen i Västra Götalands län gå igenom den och lämna in ett utlåtande.
 19. Nina Lekander ger råd och tips till den som vill veta mera, redogör för och sågar olika personers utlåtanden, med samma frenesi.
 20. Men nämndens utlåtande är inte bindande utan det är rektorn själv som fattar beslutet att fria eller fälla.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till utlåtande är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är yttrande en synonym till utlåtande. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.