utmynna

Utmynna är synonymt med leda till och resultera och kan beskrivas som ”resulterar, mynnar ut”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av utmynna och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till utmynna

leda till, resultera, resultera i, rinna ut, utfalla

Motsatsord till utmynna

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till utmynna.

Vad betyder utmynna?

 1. resulterar, mynnar ut

Böjningar av utmynna

 1. utmynna
 2. utmynnade

Exempel på hur ordet utmynna kan användas

 1. hela utredningen utmynnar i ett stort frågetecken

Exempel på hur ordet utmynna används i svenska tidningar

 1. Vissa fall, menar Jan Guillou, utmynnade i domar utan egentlig bevisning där många råkade riktigt illa ut.
 2. Det gäller att inte bara ha en massa möten utan de måste utmynna i konkret handling.
 3. Fast bedömare räknar med att den stora nedgången i inflation i år kommer utmynna i spekulationer om att Riksbanken snart måste sänka styrräntan tillbaka till minus igen.
 4. Vi fick gärna vara med i det och det skulle utmynna i en handlingsplan för föreningen.
 5. Talet brukar utmynna i slutsatsen att det står väl till landet, och Trump kommer inte att sakna positiva saker att illustrera med.
 6. Men populism kan också, om den går överstyr, utmynna i ogenomtänkt och radikal politik och extremism.
 7. Nu hoppas hans advokat att den långsamma rättsprocessen ska utmynna i en dom i nästa vecka.
 8. Förbundets förhoppning är att en större studie eller kommission ska utmynna i en ursäkt från staten.
 9. I den mån konflikten överhuvudtaget kan utmynna i en stabil lösning lär den snarare vila på militärt våld, etnisk rensning och cynisk stormaktsdiplomati.
 10. Målet med konferensen är att den ska utmynna i betydande förändringar av organisationen.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till utmynna är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är leda till en synonym till utmynna. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.