utrymme

Vi hittade 9 synonymer till utrymme. Ordet utrymme är en synonym till yta och spelrum och kan bland annat beskrivas som ”plats (för något)”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av utrymme samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vilka synonymer finns till utrymme?

 1. area
 2. areal
 3. område
 4. plats
 5. rymd
 6. spelrum
 7. ställe
 8. svängrum
 9. yta

Vad är motsatsen till utrymme?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till utrymme.

Vad betyder utrymme?

 1. plats (för något)
 2. område som tas upp eller som är ämnad att tas upp av en person eller ett föremål
 3. område som är tillräckligt stort för att rymma en person eller ett föremål
 4. persons personliga frihet att tänka eller vara sig själv

Hur böjs ordet utrymme?

 1. utrymme
 2. utrymmen
 3. utrymmena
 4. utrymmenas
 5. utrymmens
 6. utrymmes
 7. utrymmet
 8. utrymmets

Hur kan ordet ordet utrymme användas?

 1. Du kan övernatta hos oss – vi har gott om utrymme!

Hur används ordet ordet utrymme i svenska tidningar?

 1. Det finns utrymme till förbättring.
 2. Inget utrymme finns avsatt för samverkan inom universitetets tjänsteplaner och mycken liten vikt fästs vid ”tredje uppgiften” vid tjänstetillsättningar och befordringsärenden.
 3. Sedan beror det på hur mycket utrymme medier är villiga att ge Trump, säger Higham.
 4. Men det finns utrymme för nationella initiativ även här, även om de hittills lyst med sin frånvaro.
 5. Det finns ofta ett större utrymme för tjejer att ha traditionellt manliga hobbies till exempel.
 6. Bland annat monterades kameror upp i de utrymmen där drogförsäljningen pågick, och omfattade telefonavlyssning har genomförts.
 7. Hon framhåller att minkarna föds upp i trånga utrymmen vilket ökar risken för virusspridning och att det därför gäller att att agera snabbt.
 8. Men för mig låter det okej med till exempel en tennishall med stort utrymme som gör att trängsel kan undvikas, säger Maria Rotzén Östlund.
 9. Det som riskerar att medverka till en förmildrande syn på Donald Trumps coronahantering – en av frågorna som väntas ha störst påverkan på valutgången – får i regel högst begränsat utrymme.
 10. Det gjorde sonen med råge, men fick inget utrymme till att vara sig själv.
 11. Möjligen var utrymmet för mörker redan överskridet i oss alla denna dystopiska virusvår.
 12. Du har sagt att fler perspektiv och värderingar behöver ges utrymme i svensk kultur– och konstdebatt.
 13. – Det är ingen fara för andra byggnader, det är stora parkeringsplatser och gott om utrymme runt om, sade Lotta Molander vid räddningstjänsten Storgöteborg vid 01.
 14. På tisdagseftermiddagen kom nämligen beskedet från Länsstyrelsen, i form av ett förhandsyttrande som mer eller mindre betydde att det inte fanns något juridiskt utrymme för att undanta en hel kommun.
 15. Här borde finnas utrymme för spel, videotjänster och sociala medier att utnyttja Foldens egenheter, men det kräver så klart insatser från apputvecklarna.
 16. XC40 är en kompakt crossover, men utrymmena inne i bilen är riktigt bra.
 17. Flera ton farliga kemikalier hittades också i ett dolt utrymme i fastighetens källare.
 18. Och jag anser att det är bra att kritikerna av den svenska linjen fått stort utrymme i medierna (trots att Björn Olsen och andra felaktigt hävdar att de inte fått det).
 19. I stället ska vi ta vara på anställda med god omvårdnadskompetens och se till att skapa utrymme i organisationen för att få tillgång även till extra stöttning i svenska i de fall det behövs.
 20. Det är inte tillåtet att vistas i gemensamma utrymmen, som vardagsrum, kök och balkonger under besöket.


Mer information om utrymme och synonymer

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är yta en synonym till utrymme. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.