utrymme

Synonymer till utrymme

area, areal, område, plats, rymd, spelrum, ställe, svängrum, yta

Motsatsord till utrymme

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till utrymme.

Vad betyder utrymme?

 1. plats (för något)
 2. område som tas upp eller som är ämnad att tas upp av en person eller ett föremål
 3. område som är tillräckligt stort för att rymma en person eller ett föremål
 4. persons personliga frihet att tänka eller vara sig själv

Exempel på hur utrymme kan användas

 1. Du kan övernatta hos oss – vi har gott om utrymme!

Exempel på hur utrymme används i svenska tidningar

 1. Kampen om utrymme i butikerna är hård.
 2. Återför ansvaret för primärvården till vårdcentralerna och ge dem ekonomiskt utrymme att ta ett helhetsansvar för sina patienter och applicera de innovationer som behövs.
 3. Det fanns inget utrymme att göra någonting.
 4. Vi pratar om ett i stort sett ostört utrymme här.
 5. Och medan de flesta byggnader från krigstiden i området sedan länge är rivna finns de underjordiska utrymmena i hotellet kvar.
 6. När inget VM eller OS avgörs finns utrymme för att genomföra andra evenemang.
 7. Störst utrymme på utställningen får fallet med den 21–årige Halit Yozgat, som sköts ihjäl på familjens internetcafé i Kassel – en omfattande undersökning som jag såg delar av på Documenta 14 häromåret.
 8. Oproportionerligt mycket utrymme ägnas åt att låta Dr Jekyll förfasa sig över dagens kvinnoroll, Carmillakapitlen hänger upp sig på skillnaden i syn på homosexualitet då och nu.
 9. – Offren har tvingats ner i ett trångt utrymme där de inte hade möjlighet att fly, de har tvingats av sina kläder och ner i sittande position.
 10. – De som är fast i ett litet utrymme i ett flygplan kommer oundvikligen bli oroliga, rädda och skräckslagna av en berusad person som riskerar deras liv.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av utrymme

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är yta en synonym till utrymme. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.