utrymning

Synonymer till utrymning

evakuering

Motsatsord till utrymning

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till utrymning.

Vad betyder utrymning?

  1. handlingen att utrymma en plats, evakuering
  2. det att utrymma ett område (t.ex. vid brand eller annan fara)

Exempel på hur utrymning används i svenska tidningar

  1. Vad som orsakat explosionen är oklart och utrymning pågår i området.
  2. Trots det saknar socialtjänsten i många kommuner och stadsdelar beredskapsplaner för höga temperaturer och utrymning av verksamheter där riskgrupperna ingår och bor.
  3. Säkerheten vid utrymning från Västlänken är avsevärt sämre än den för Citytunneln i Malmö och Citybanan i Stockholm, eftersom kravet på själutrymning inte är uppfyllt.
  4. I byggnaden sitter också personal för barn– och utbildningsförvaltningen, vilka också berörs av utrymningen.
  5. Det krävdes även en utrymning, enligt Sydsvenskan, men hur många byggnader som omfattas är okänt.
  6. De har också tittat speciellt på utrymning för personer med rörelsehinder, och gett grönt ljus.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av utrymning

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är evakuering en synonym till utrymning. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.