uttala

Synonymer till uttala

artikulera, nämna, påstå, säga, uttrycka, uttrycker, yttra

Motsatsord till uttala

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till uttala.

Vad betyder uttala?

 1. återger (ett ljud eller ord) i tal
 2. uttrycker
 3. producera ett ljud av ett ord vid muntlig kommunikation (vanl.) mellan människor, särskilt med avseende på hur pass korrekt ljudet anses
 4. uttrycka något, särskilt en önskan
 5. göra ett formellt yttrande; formellt ange sin ståndpunkt i någon fråga (reflexivt)

Exempel på hur uttala kan användas

 1. skåningar uttalar långa vokaler som diftonger
 2. statsministern uttalade sin medkänsla med offren för färjekatastrofen

Exempel på hur uttala används i svenska tidningar

 1. Rader av initierade hovreportrar uttalar sig, även den slemme chefredaktören på The Sun, som inte ångrar någonting av vad tidningen skrivit.
 2. – Men innan det är gjort kan jag inte uttala mig kring om utlåtandet får några sådana konsekvenser, säger hon.
 3. Det har länge varit uttalat från Vänster– och Miljöpartiet, men även Centerpartiet och Kristdemokraterna har, enligt uppgift till DN, på senare tid hyst stora tvivel.
 4. Vad motivet till sprängningen är har polisen ännu inte velat uttala sig om.
 5. Det är en känslig fråga att uttala sig i, och jag hör redan svordomarna vid köksborden i min barndomsstad, om journalister på Stockholmstidningar som uttalar sig i ämnen de inte har med att göra.
 6. Den senaste tiden kan jag inte uttala mig om.
 7. Inte för den svenska delen, sedan kan jag inte uttala mig för Danmark, säger Theresia Dissel.
 8. Drottningens uttalade var inlindat i farmoderlig vänlighet men i praktiken handlar det om ”en sorts abdikation från den kungliga familjen”, enligt Bruce.
 9. – Konkurs kan jag inte uttala mig om.
 10. Det finns många exempel på där företrädare har dels en formell roll, till exempel statsråd, och när man uttalar sig i egenskap av partiledning.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av uttala

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är yttra en synonym till uttala. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.