uttala

Synonymer till uttala

artikulera, nämna, påstå, säga, uttrycka, uttrycker, yttra

Motsatsord till uttala

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till uttala.

Vad betyder uttala?

 1. återger (ett ljud eller ord) i tal
 2. uttrycker
 3. producera ett ljud av ett ord vid muntlig kommunikation (vanl.) mellan människor, särskilt med avseende på hur pass korrekt ljudet anses
 4. uttrycka något, särskilt en önskan
 5. göra ett formellt yttrande; formellt ange sin ståndpunkt i någon fråga (reflexivt)

Exempel på hur uttala kan användas

 1. skåningar uttalar långa vokaler som diftonger
 2. statsministern uttalade sin medkänsla med offren för färjekatastrofen

Exempel på hur uttala används i svenska tidningar

 1. Storsatsande Fellowmind, som har köpt ett antal bolag de senaste åren, har en uttalad ambition att bli en global topp–tio–partner hos Microsoft.
 2. DN har sökt regeringens utredare Gudmund Toijer, som inte vill uttala sig om förslaget innan det har överlämnats till regeringen.
 3. Politiker och experter uttalar sig om oss i stället för att prata med oss.
 4. Hos de uttalat värderingsdrivna bolagen syns en utveckling mot att frågan även lyfts till strategisk nivå.
 5. Ett av de uttalade målen med projektet var att bilen skulle drivas av egenutvecklade batterier med fast elektrolyt,.
 6. I en av videorna syns och uttalar sig Robert Colina, som beskriver sig som kapten vid Venezuelas militärpolis GNB.
 7. Förväntningarna är stora på Warren Buffetts årliga tal, finansmannen har hittills inte uttalat sig under coronakrisen.
 8. President Donald Trump har tidigare uttalat sig negativt om Sveriges hantering av coronaepidemin.
 9. Inte heller någon annan av de som uttalade sig efter tisdagens partiledarsamtal tycker det är dags för Sverige att byta strategi.
 10. När myndigheter går ut med allmänna råd så uttalar de sig om hur någon eller alla bör agera, men råden skiljer sig från föreskrifter genom att de inte är uttalanden om hur man måste agera.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av uttala

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är yttra en synonym till uttala. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.