uttryck

Synonymer till uttryck

benämning, formulering, fras, ordspråk, slagord, talesätt, term, yttring

Motsatsord till uttryck

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till uttryck.

Vad betyder uttryck?

 1. yttre tecken, manifestation
 2. ordförbindelse, formulering
 3. en fras, ett idiom, eller ett ordspråk
 4. ett tecken på en företeelse
 5. (matematik) ett värde eller ett påstående, formulerat med matematiska symboler

I uttryck:

 1. myntar ett uttryck = hittar på ett uttryck

Exempel på hur uttryck kan användas

 1. hon gav uttryck för sin besvikelse över det svaga stödet
 2. ordboken tar upp fasta uttryck som "fatta beslut"

Exempel på hur uttryck används i svenska tidningar

 1. Båda verken lyckas undvika det stereotypa genom att använda sig av ett kollektivt uttryck.
 2. Som vanligt hos Claire Parsons används koreografiskt olika uttryck, vilket gör förhållandet till förlagan så mycket roligare.
 3. I Japan är den enligt Shigetaka Kurita snarare ett uttryck för något smärtsamt eftersom tårarna är i fokus.
 4. Maten är kubansk fine dining (ett uttryck som inte fanns för några år sedan) och drinkarna prisvärda.
 5. Men vi förhandlar med oss själva och tycks få ihop till synes motstridiga tankar och uppfattningar, säger Jonas Engman om kommersen som tar sig uttryck också i kalendrarna.
 6. Denna solidaritet måste utsträckas till att gälla också kommande generationer, en solidaritet som först och sist måste komma till uttryck i en radikal klimat– och miljöpolitik.
 7. Det är ett bra uttryck.
 8. Därefter har våldet tagit sig andra uttryck.
 9. Om konstobjekt som uttryck för ideal, idéer och värderingar, som bild av samhället och detta samhälles bild av sig självt.
 10. Resumé Insikt ifrågasatte tydligheten i "School of Power" redan i samband med de första filmerna och i tysthet skrotade Åkestam Holst och Tele2 med Åse Holmberg i spetsen uttrycket innan sommaren.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av uttryck

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är ordspråk en synonym till uttryck. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.