uttrycka

Synonymer till uttrycka

beskriva, demonstrera, exponera, formulera, framföra, karakterisera, lotsa, manifestera, nämna, presentera, påstå, skildra, skildring, synliggöra, säga, uttala, visa, yttra

Motsatsord till uttrycka

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till uttrycka.

Vad betyder uttrycka?

 1. ge uttryck för; framställa utåt en tanke e.dyl. i en yttre (vanligtvis språklig) form; yttra
 2. (reflexivt: uttrycka sig) uttala eller formulera sig på ett visst sätt i ord

Exempel på hur uttrycka används i svenska tidningar

 1. När Ungerns premiärminister Viktor Orbán höll ett tal i våras på Ungerns befrielsedag, så uttrycker han oerhört antisemitiska tankefigurer i sitt tal.
 2. Så sent som någon månad före sin bortgång uttryckte han sin vilja att återupprätta tävlingen på internationell nivå.
 3. Båda verken lyckas undvika det stereotypa genom att använda sig av ett kollektivt uttryck.
 4. Alter egona får aldrig gå ur sin egen karaktär under inspelningen och på det sättet kan de heller aldrig uttrycka sina egna känslor och sätta sina egna gränser, om de inte känner att deras karaktär skulle ha reagerat på samma sätt, förklarar Anna Odell.
 5. Som vanligt hos Claire Parsons används koreografiskt olika uttryck, vilket gör förhållandet till förlagan så mycket roligare.
 6. I Japan är den enligt Shigetaka Kurita snarare ett uttryck för något smärtsamt eftersom tårarna är i fokus.
 7. Maten är kubansk fine dining (ett uttryck som inte fanns för några år sedan) och drinkarna prisvärda.
 8. Men vi förhandlar med oss själva och tycks få ihop till synes motstridiga tankar och uppfattningar, säger Jonas Engman om kommersen som tar sig uttryck också i kalendrarna.
 9. Han kan, om man ska vara generös, läsas som en prosaisk poet, eller en performanceartist som försöker uttrycka den moderna maskulinitetens gåta via Youtube–video­evangelism.
 10. Denna solidaritet måste utsträckas till att gälla också kommande generationer, en solidaritet som först och sist måste komma till uttryck i en radikal klimat– och miljöpolitik.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av uttrycka

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är visa en synonym till uttrycka. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.