uttrycka

Synonymer till uttrycka

beskriva, demonstrera, exponera, formulera, framföra, karakterisera, lotsa, manifestera, nämna, presentera, påstå, skildra, skildring, synliggöra, säga, uttala, visa, yttra

Motsatsord till uttrycka

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till uttrycka.

Vad betyder uttrycka?

 1. ge uttryck för; framställa utåt en tanke e.dyl. i en yttre (vanligtvis språklig) form; yttra
 2. (reflexivt: uttrycka sig) uttala eller formulera sig på ett visst sätt i ord

Exempel på hur uttrycka används i svenska tidningar

 1. Det uttrycks också en saknad efter de fysiska samlingsplatserna och gemenskapen i filmen – allt det där som internet och dejtingappar inte riktigt kan ersätta.
 2. Ministrar uttryckte starkt stöd för att koordinera öppningen av gränser, att stegvis återgå till normalitet och att beslut ska fattas på grundval av epidemiologiska data.
 3. Virusvektorer är virus som modifierats för att uttrycka antigener från det aktuella sjukdomsframkallande viruset, utan att vi blir sjuka.
 4. Jag har analyserat det ekonomiska systemets neoliberala uttryck sedan 1980–talet, vilka konsekvenser strateger som Ronald Reagan och Margreth Thatcher fick.
 5. Sociala medier är ett alternativt media, för folket, där vi kan ge uttryck för hur vi tänker och upplever saker.
 6. Föreningen har redan skapat stort intresse och vid en enkätundersökning har 43% av den svenska processindustrin uttryckt ett intresse för ett medlemskap.
 7. Under medeltiden levde symbolen på sparlåga men återkom med kraft i början av 1700–talet, bland annat som en följd av realunionen mellan England och Skottland 1707 (ett känt uttryck är sången ”Rule, Britannia!”).
 8. att uttrycka sådana åsikter, sade han.
 9. Vår skolsvenska räckte inte till, vi kunde inte uttrycka det vi kände och ville.
 10. Glücks dikter lyckas alltid, som en av hennes två eminenta svenska översättare Jonas Brun har uttryckt det, visa på ”en hittills osedd fasett” i det mytologiska stoffet.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av uttrycka

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är visa en synonym till uttrycka. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.