uttrycka

Synonymer till uttrycka

beskriva, demonstrera, exponera, formulera, framföra, karakterisera, lotsa, manifestera, nämna, presentera, påstå, skildra, skildring, synliggöra, säga, uttala, visa, yttra

Motsatsord till uttrycka

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till uttrycka.

Vad betyder uttrycka?

 1. ge uttryck för; framställa utåt en tanke e.dyl. i en yttre (vanligtvis språklig) form; yttra
 2. (reflexivt: uttrycka sig) uttala eller formulera sig på ett visst sätt i ord

Exempel på hur uttrycka används i svenska tidningar

 1. ”Hennes kampanjplaner uttrycker en reformvilja som flera andra kandidater saknar.
 2. Honolulus borgmästare Kirk Caldwell uttryckte sina ”djupaste kondoleanser till familj och vänner till de två poliserna samt till hela Honolulu polisavdelning.
 3. Även Robert De Niro passade på att uttrycka sin personliga åsikt när han fick motta hederspris för sin livslånga gärning.
 4. Hennes iscensatta fotografier har genomgående en ogripbar och tvetydig stämning, med drömska förvandlingar, ibland även uttryckt i skulptur.
 5. Mot den bakgrunden är det anmärkningsvärt att Margarita Simonjan, chefredaktör för det ryska statskontrollerade propagandaorganet RT, har uttryckt viss beundran för den väg som Teheran har valt att gå.
 6. – Det är inte min bild att det är så som den här rubriken ger uttryck för, säger han till Ekot.
 7. – Att en ledande företrädare för den kinesiska regimen uttrycker sig på det här sättet mot fria svenska medier är djupt allvarligt.
 8. Medvedev har träffat sin ersättare, den tidigare skatteverkschefen Michail Misjustin, och uttryckt en förhoppning om att ”allt ska förbli normalt”, rapporterar den ryska nyhetsbyrån Interfax.
 9. Kulturparken Småland har uttryckt intresse för att ta över ringen.
 10. Därmed finns medel för att satsa mer på kommunerna – det finns en välfärdsreserv, som hon uttrycker det.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av uttrycka

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är visa en synonym till uttrycka. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.