utvärdering

Synonymer till utvärdering

bedömning, betyg, evaluering, klassificering, kritik, recension, värdering

Motsatsord till utvärdering

Det saknas motsatsord.

Vad betyder utvärdering?

 1. handlingen att utvärdera något
 2. granskning av något som genomförts och dess resultat

Exempel på hur utvärdering kan användas

 1. efter avslutningen av kursen får studenterna skriva en utvärdering

Exempel på hur utvärdering används i svenska tidningar

 1. Sannolikt gör EU–sidan inga stora förändringar i Turkietpolitiken innan EU–kommissionens årliga utvärdering av Turkiet kommer i mitten av april.
 2. För att uppnå de kostnadsbesparingar som nämns ett 40–tal gånger i direktiven bortser utredningen helt från den kunskap som vi har från forskning, myndigheters utvärderingar och rapporter.
 3. Om modellen användes med 300 likes var den mer säker i sin utvärdering än personens respektive.
 4. Som DN tidigare berättat har en utvärdering av det som kallas första linjen, tidig hjälp i primärvården mot lättare psykiska problem, visat att hjälpen är ojämnt fördelad geografiskt.
 5. Den här förklaringen har underkänts i den tekniska utvärdering som dansk polis gjort tillsammans med den danska flottan.
 6. I utvärderingen hänvisas det till en rapport av en nationalekonom, i vilken det framgår att en enda gängmedlem som är kriminell under 15 års tid kostar samhället cirka 23 miljoner kronor.
 7. Om en vecka börjar Charlotte Kalla utvärderingen av den gångna säsongen, som varit hennes mest lyckosamma någonsin.
 8. Forskningen visar att människor ger varumärken sämre utvärderingar när de inte är trovärdiga.
 9. I den senaste utvärderingen poängterade de att Sverige borde förbättra övervakningen av den biologiska mångfalden.
 10. Jag har fört fram idén om att tidigarelägga en utvärdering och snabbare komma med konkreta nivåer för åren bortom 2020, säger Svante Axelsson.
 11. Själva utvärderingen, som presenterades i höstas, visar att även om merparten av ungdomarna i undersökningen varit positiva till insatsen var det svårt att säga vad – om något – som är resultatet av den.
 12. – Hittills har vi bara pushat två avsnitt i sociala medier och kommer att göra en utvärdering av dem.
 13. Åtminstone om man får tro Norges jättelika oljefonds utvärdering av avkastningen de senaste tolv åren.
 14. Enligt en egen utvärdering har avkastningen blivit 1,6 procentenhet lägre än annars mellan åren 2006 och 2017.
 15. En utvärdering som Socialstyrelsen gjorde 2012 visade att reformen hade haft “positiva effekter”.
Källor

Hjälp till att lära upp ordgurun

Är viger en synonym till ägnar?


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av utvärdering

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är värdering en synonym till utvärdering. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.