utvärdering

Synonymer till utvärdering

bedömning, betyg, evaluering, klassificering, kritik, recension, värdering

Motsatsord till utvärdering

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till utvärdering.

Vad betyder utvärdering?

 1. handlingen att utvärdera något
 2. granskning av något som genomförts och dess resultat

Exempel på hur utvärdering kan användas

 1. efter avslutningen av kursen får studenterna skriva en utvärdering

Exempel på hur utvärdering används i svenska tidningar

 1. En starkt bidragande orsak är det statliga bidrag som betalats ut just för att minska gruppstorlekarna, enligt Skolverkets utvärdering.
 2. De har säkert gjort en djuplodande och grundlig utvärdering.
 3. Och trots att inga särskilda konverteringar eller anpassningar gjorts för HVO100 – visar resultaten av utvärderingen att det bara är att tuta och köra.
 4. I stället blir det en utvärdering av föregående års cykel av den så kallade Europeiska planeringsterminen.
 5. En busslast med soldater och officerare som genomgått psykiatrisk utvärdering ska nu slussas iväg till en undangömd plats.
 6. – Genom att begränsa antalet, och genom uppföljning och utvärdering.
 7. Du kommer att utföra systematiska utvärderingar av anläggningar för att analysera maskinrisker och identifiera den maskinutrustning som har störst risk för haveri.
 8. Sannolikt gör EU–sidan inga stora förändringar i Turkietpolitiken innan EU–kommissionens årliga utvärdering av Turkiet kommer i mitten av april.
 9. För att uppnå de kostnadsbesparingar som nämns ett 40–tal gånger i direktiven bortser utredningen helt från den kunskap som vi har från forskning, myndigheters utvärderingar och rapporter.
 10. Om modellen användes med 300 likes var den mer säker i sin utvärdering än personens respektive.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av utvärdering

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är värdering en synonym till utvärdering. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.