Synonymer till väderberoende

Väderberoende kan beskrivas som ”som är beroende av att vädret är på ett visst sätt (för att något skall fungera) eller vars natur beror på vädret”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av väderberoende samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till väderberoende

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till väderberoende.

Vad är motsatsen till väderberoende?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till väderberoende.

Vad betyder väderberoende?

 1. som är beroende av att vädret är på ett visst sätt (för att något skall fungera) eller vars natur beror på vädret

Hur böjs väderberoende?

 1. väderberoende

Hur kan ordet väderberoende användas?

Det saknas exempel på hur väderberoende kan användas.

Hur används ordet väderberoende i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet väderberoende används i vanlig text.

 1. En allt mer väderberoende europeisk energimarknad är en annan förklaring, speciellt när det slutar blåsa.
 2. Genom att kyrkobatterierna kan laddas när det finns gott om vindkraftsel räknar Ntricity med att det svenska elsystemet skulle kunna ta emot mer väderberoende och ojämn förnybar elproduktion.
 3. – Viss trängsel har varit väderberoende.
 4. När någon i talarstolen säger att väderberoende energiproduktion inte går att lagra så är det en ren lögn.
 5. Stabil och planerbar kärnkraft har ersatts av väderberoende vindkraft.
 6. Produktion av sol– och vindkraft är ju som bekant väderberoende och därmed svårare att styra.
 7. Baylan säger att vattenkraften är en mycket central del av den svenska elproduktionen, särskilt i ett läge där grannländer blir mer beroende av väderberoende energi som sol och vind.
 8. Det vill säga ett elsystem med mer än 10–15 procent installerad väderberoende elproduktion riskerar att bli instabilt och därmed äventyra leveranssäkerheten eftersom dessa produktionsslag saknar den stabiliserande egenskapen svängmassa.
 9. Vind, sol och vatten är väderberoende på härligt olika sätt.
 10. Det arbetet är väldigt väderberoende.
 11. Lars Isacsson, vd för SCR Svensk Camping, berättar att branschens väderberoende blivit mindre, dels eftersom allt fler förbokar och dels också för att campingarna överlag har bättre faciliteter.
 12. Det kommer att bli mer väderberoende kraft och mindre kärnkraft och traditionell baskraft, säger vd Pernilla Winnhed.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?