välbefinnande

Välbefinnande är synonymt med välmående och välstånd och kan bland annat beskrivas som ”känsla av att må bra och ha det skönt”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av välbefinnande och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till välbefinnande

balans, bekvämlighet, endräkt, frisk, harmoni, hälsa, komfort, samklang, samspel, sämja, välmående, välstånd

Motsatsord till välbefinnande

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till välbefinnande.

Vad betyder välbefinnande?

 1. känsla av att må bra och ha det skönt
 2. det att ha god hälsa och må bra; lyckorus

Böjningar av välbefinnande

 1. välbefinnande
 2. välbefinnandes
 3. välbefinnandet
 4. välbefinnandets

Exempel på hur ordet välbefinnande kan användas

 1. en vecka på spa är bra för hälsan och välbefinnandet

Exempel på hur ordet välbefinnande används i svenska tidningar

 1. ”Hög social ojämlikhet och låg social rörlighet kan negativt påverka ett lands produktivitet, effektivitet och ekonomisk tillväxt samt befolkningens livstillfredsställelse, välbefinnande och social sammanhållning.
 2. Peter Englund hänvisar till Sigmund Freuds definition av välbefinnande, förmågan att älska och förmågan att arbeta.
 3. Vad för nytta en ansiktsmask gör är kanske inte självklart, men om den kan föra något positivt med sig, och göra skillnad för någons välbefinnande, då förblir jag sittandes vid symaskinen.
 4. Situationen vi alla lever och arbetar inom idag utgör en ny risk för de anställdas mentala hälsa och välbefinnande i företag av alla slag.
 5. Parets första prioritet kommer att vara de underbara döttrarna Savannah och Islas fortsatta välbefinnande och uppfostran.
 6. Syftet är att erbjuda trygghet, gemenskap och välbefinnande på ålderns höst för personer som ofta upplevt marginalisering och utanförskap i samhället.
 7. – Vår målsättning är att bygga och förvalta skolfastigheter som på bästa sätt bidrar till barn och ungas utveckling och välbefinnande.
 8. ”Denna vecka har du använt mobilen 37% mindre vilket enligt forskning ökar ditt välbefinnande med 45%.
 9. – Generellt kan vi se att äldre konsumenter upplever ökat välbefinnande efter att ha gjort sig av med prylar, och jag tror att vad gäller sparbeteende och hållbar konsumtion så är nog likheterna stora mellan åldersgrupperna.
 10. Det är ingen skillnad på om det handlar om ditt rykte eller din kunds välbefinnande, säger han.
 11. – Det är en jakt på välbefinnande som vi hållit på med.
 12. Men den viktigaste upptäckten rörde medborgarnas välbefinnande.
 13. Något som Mathew Pryor tror ofta hämmar Hongkongbornas välbefinnande är de mycket begränsade möjligheterna att sätta sin personliga prägel på miljön runt sig.
 14. Framför allt för att den leder till att vi får en timmes mer ljus på eftermiddagen vilket kan användas för fler utomhusaktiviteter vilket anses vara bra för välbefinnandet.
 15. – Första steget är att ge dem en skyddad miljö där de kan känna trygghet och sakta men säkert uppleva ett ökat välbefinnande.
 16. Kvinnan togs i förvar av sin far efter att åklagarna sagt att de fruktade för hennes välbefinnande.
 17. – Det finns en tydligare upplevd koppling mellan ekologiskt odlade livsmedel och miljön, men även det fysiska välbefinnandet.
 18. En partner kan också uppleva att hen blir annorlunda behandlad både i relationen och av omgivningen, vilket kan leda till minskat välbefinnande.
 19. Många människor bryr sig mycket om välbefinnandet hos sina partners även när de ljuger för dem, precis som många av dem som svikit fortsätter att älska den som ljög för dem, och vill hitta sätt att fortsätta vara tillsammans”.
 20. Han har ju sitt eget välbefinnande att tänka på.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till välbefinnande är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är välmående en synonym till välbefinnande. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.