väljare

Synonymer till väljare

medborgare, röstande, väljarkår

Motsatsord till väljare

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till väljare.

Vad betyder väljare?

 1. person som röstar i ett val 
 2. (politik) person med rätt att ge sin röst i ett val

Exempel på hur väljare kan användas

 1. partiet försökte locka väljare med löften om höjda bidrag

Exempel på hur väljare används i svenska tidningar

 1. Problemet är att denna koalition av eliter är föga attraktiv bland väljare från arbetarklassen och den lägre medelklassen, och riskerar i slutändan att förlora striden mot den främlingsfientliga koalitionen.
 2. Så när han splittrade sitt politiska parti för att samarbeta med rivalen reagerade många av hans väljare och allierade med ilska och misstro.
 3. I en opinionsundersökning i mars ansåg 72 procent av väljarna att valet skulle skjutas upp på grund av hälsoriskerna kopplade till coronapandemin.
 4. Samtidigt har, perverst nog, farsotens förmodat demokratiska karaktär visat sig vara något överdriven, detta att den kan drabba alla väljare utan åtskillnad.
 5. Vänsterpartiet fick stöd av 11,4 procent av väljarna i den senaste Sifoundersökningen – den högsta siffra som partiet noterat i en Sifomätning sedan 2001.
 6. – Jag hade bestämt mig för att lämna riksdagen möjligen redan till sommaren, men ville ändå kunna säga till journalister och väljare att jag gjort allt jag kunnat.
 7. Allt fler väljare verkar ha fått upp ögonen för Klobuchars enande budskap.
 8. Senatorn från Minnesota drog nytta av att nästan hälften av väljarna tycks ha bestämt sig dagarna innan primärvalet i New Hampshire.
 9. Men i de nästakommande delstaterna Nevada och South Carolina, som har fler väljare med afroamerikansk eller latinamerikansk bakgrund, väntas 77–åringen prestera bättre än i de nästan helvita delstaterna Iowa och New Hampshire.
 10. Jag skall skapa den koalition av väljare i mitten som enas om att Trump skall besegras.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av väljare

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är väljarkår en synonym till väljare. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.