välsignelse

Välsignelse är synonymt med accepterande och stöd och kan bland annat beskrivas som ”(bön till Gud om) välgång”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av välsignelse och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till välsignelse

accepterande, stöd

Motsatsord till välsignelse

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till välsignelse.

Vad betyder välsignelse?

 1. (bön till Gud om) välgång
 2. åkallande av övernaturliga krafter i syfte att bringa välgång och lycka

Böjningar av välsignelse

 1. välsignelse
 2. välsignelsen
 3. välsignelsens
 4. välsignelser
 5. välsignelserna
 6. välsignelsernas
 7. välsignelsers
 8. välsignelses
 9. välsingnelsen
 10. välsingnelsens
 11. välsingnelser
 12. välsingnelserna
 13. välsingnelsers

Exempel på hur ordet välsignelse kan användas

 1. prästen nedkallade Guds välsignelse över dem

Exempel på hur ordet välsignelse används i svenska tidningar

 1. Hon publicerade – med mannens välsignelse – bilderna i sociala medier där de snabbt spreds.
 2. Samtidigt finns det god chans att läkemedlet har effekt, enligt Trump, som också säger att han efter att ha frågat fått sin läkares välsignelse för att ta medlet.
 3. Några dagar senare fick de drottningens välsignelse.
 4. På Pethrus tid hindrade detta inte att erfarna pastorer, med hans välsignelse, grep in när saker gick överstyr.
 5. Ska någon form av sanktionssystem komma på plats för att se till att länder genomför sina åtaganden lär det också behöva supermaktens välsignelse.
 6. Prästerna Lisa Westberg och Tilda Nordstierna ledde gudstjänsten som innehöll predikan och sång så väl som nattvard och välsignelse.
 7. – Vattenkraften är en välsignelse, säger energiminister Ibrahim Baylan (S).
 8. Energiminister Ibrahim Baylan (S) säger att den svenska vattenkraften är en "välsignelse".
 9. Ett exempel på inledningarnas kortfattade stil är när det i samband med texten ”Kung Jonatans välsignelse” förklaras att denne Jonatan antagligen är identisk med hasmonéerkonungen Alexander Jannaios/Jannaeus.
 10. Betty Skawonius träffar en teaterlegendar som inte är övertygad om välsignelsen i att glömma och förlåta.
 11. Eftersom kostnaden för ut– och ombyggnad av Parkskolan beräknas hamna under 50 miljoner kan kommunstyrelsen besluta om bygget utan hela fullmäktiges välsignelse.
 12. Alla krafter var inte onda, och även många som aldrig hamnade i närheten av en häxprocess använde enkla former av ordmagi, som välsignelser.
 13. "Reg, minnet av dig är en stor välsignelse", fortsätter han.
 14. ly–stjärnan Theoz välsignelse, och han agerar, något apart, dansande röstfiske på videoskärmarna.
 15. Vi turister är både välsignelsen och förbannelsen.
 16. Med sin make Nick Bromfields välsignelse skaffade hon bröstimplantat.
 17. Det är en välsignelse att få vara del av en sådan gemenskap.
 18. När jag började på UD 1975 var arkivet gröngölingens välsignelse.
 19. Politikerna har helt enkelt inte lyckas förklara välsignelsen med detta jätteprojekt som beräknas vara klart först 2026.
 20. – Det är den mest värdefulla välsignelsen jag har.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till välsignelse är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är accepterande en synonym till välsignelse. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.