välsignelse

Synonymer till välsignelse

accepterande, stöd

Motsatsord till välsignelse

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till välsignelse.

Vad betyder välsignelse?

 1. (bön till Gud om) välgång
 2. åkallande av övernaturliga krafter i syfte att bringa välgång och lycka

Exempel på hur välsignelse kan användas

 1. prästen nedkallade Guds välsignelse över dem

Exempel på hur välsignelse används i svenska tidningar

 1. Prästerna Lisa Westberg och Tilda Nordstierna ledde gudstjänsten som innehöll predikan och sång så väl som nattvard och välsignelse.
 2. – Vattenkraften är en välsignelse, säger energiminister Ibrahim Baylan (S).
 3. Energiminister Ibrahim Baylan (S) säger att den svenska vattenkraften är en "välsignelse".
 4. Ett exempel på inledningarnas kortfattade stil är när det i samband med texten ”Kung Jonatans välsignelse” förklaras att denne Jonatan antagligen är identisk med hasmonéerkonungen Alexander Jannaios/Jannaeus.
 5. Betty Skawonius träffar en teaterlegendar som inte är övertygad om välsignelsen i att glömma och förlåta.
 6. Eftersom kostnaden för ut– och ombyggnad av Parkskolan beräknas hamna under 50 miljoner kan kommunstyrelsen besluta om bygget utan hela fullmäktiges välsignelse.
 7. Alla krafter var inte onda, och även många som aldrig hamnade i närheten av en häxprocess använde enkla former av ordmagi, som välsignelser.
 8. "Reg, minnet av dig är en stor välsignelse", fortsätter han.
 9. ly–stjärnan Theoz välsignelse, och han agerar, något apart, dansande röstfiske på videoskärmarna.
 10. Vi turister är både välsignelsen och förbannelsen.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av välsignelse

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är accepterande en synonym till välsignelse. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.