värde

Värde är synonymt med nytta och data och kan bland annat beskrivas som ”summa pengar som man kan få för något”. Ordet kan ha flera olika betydelser. Värde används i uttrycket ”sätter värde på” som betyder ”uppskattar (1)”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av värde och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till värde

data, nytta, stilvärde, uppgift, valör

Motsatsord till värde

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till värde.

Vad betyder värde?

 1. summa pengar som man kan få för något
 2. betydelse, vikt
 3. tal, siffra
 4. ett tals storlek
 5. vikt, relevans
 6. hur mycket pengar eller liknande något motsvarar eller är värt; den summa pengar man kan erhålla när detta bytes bort
 7. känslomässig relevans för någon

Hur används värde i uttryck?

 1. sätter värde på = uppskattar (1)

Böjningar av värde

 1. värde
 2. värden
 3. värdena
 4. värdenas
 5. värdens
 6. värdes
 7. värdet
 8. värdets

Exempel på hur ordet värde kan användas

 1. tjuvarna stal datorer till ett värde av tio tusentals kronor
 2. värdet av aktierna ökade
 3. han är väl medveten om sitt värde

Exempel på hur ordet värde används i svenska tidningar

 1. Eisners prio var att maximera vinsten – eventuella konstnärliga värden var en bonus, en inställning som låg i tiden, men som skilde sig radikalt från Walt Disneys mer artistiska visioner.
 2. Husen har velat hålla nere skörden för att inte mätta marknaden och därmed devalvera värdet på flaskorna.
 3. – Därför är skolans mjuka värden viktiga, det sociala och relationsbyggande arbetet.
 4. Däremot finns ett värde i att man ser att jag är förbannad här.
 5. Solklart värde i x2 på kupongen.
 6. Han påpekar att Ryssland och Kenya är länder där det har förekommit ett flertal antidopningöverträdelser och att bägge länderna har låga värden på båda dessa skalor.
 7. Att se ditt värde hjälper dig att må bättre och se nya möjligheter.
 8. – Allt ombord har ett politiskt värde.
 9. Fast då räknas inte mänskliga värden.
 10. På motsvarande sätt kan mycket korta eller mycket långa personer få ett missvisande värde, och för barn fungerar formeln inte alls.
 11. Jag är helt övertygad om att föreningsliv, oavsett om det är idrott eller musik, har ett väldigt stort värde för de här barnen.
 12. Enligt The Sun beställdes bland annat hummer, biff och plockmat, samtidigt som två exklusiva flaskor champagne i form av en Dom Perignon från 2002 och en Armand de Brignac till ett sammanlagt värde av cirka 290 000 kronor.
 13. Tack vare betydande investeringar i cloud computing har vi ökat vårt värde bland såväl kunder som aktieägare, säger koncernchefen Merete Hverven om det nya tillskottet som ska läggas på fortsatt utveckling av produkterna.
 14. För mässling, till exempel, ligger detta värde på cirka 14 eller ännu högre.
 15. Granskningen visade också att friskolan, som sägs verka för integration, jämställdhet och demokratiska värden, hade skolböcker där regler från Sharialagen lärdes ut.
 16. Nu efterfrågas andra värden som hälsosamt, hållbart och lokalproducerat.
 17. Appen Wechat är inte lika populär som Tiktok i USA, men ägaren Tencent rankas som Kinas näst största företag med ett värde på 686 miljarder dollar.
 18. Det stora värdet med hennes Sommarprogram är i stället den argumenterande bakgrunden till varför så många kvinnor tvekar inför att polisanmäla ett övergrepp.
 19. – När man har gjort upp en lista med åtgärder bör chefen prioritera de åtgärder som tillför mest värde.
 20. – Utvecklingen går långsamt framåt och till och med bakåt i vissa delar världen trots att allas lika värde borde vara en självklarhet.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till värde är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är nytta en synonym till värde. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.