väsentlig

Synonymer till väsentlig

ansenlig, avgörande, avsevärd, betydande, betydelsefull, betydlig, essentiell, huvuddel, huvudsaklig, nödvändig, viktig

Motsatsord till väsentlig

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till väsentlig.

Vad betyder väsentlig?

 1. huvudsaklig, viktig
 2. huvudsaklig, viktig, avgörande

Exempel på hur väsentlig kan användas

 1. boken fick kritik på väsentliga punkter
 2. Det var tråkigt att bilen blev förstörd, men det väsentliga är att ingen skadades!

Exempel på hur väsentlig används i svenska tidningar

 1. Barn– och mödradödligheten har sjunkit väsentligt, en tredjedel av parlamentets platser är vikta åt kvinnor och en majoritet av befolkningen har tillgång till grundläggande hälso– och sjukvård.
 2. – Både Iowa och New Hampshire är väsentliga delstater.
 3. Internationellt har flygforskningen börjat titta på detta som en väsentlig del av framtidens flyg.
 4. Det finns inga tecken på att vita skulle ha väsentligt mer gemensamt med andra vita än med svarta människor, säger Mikael Klintman.
 5. Enligt en intern rapport finns det ”mycket väsentliga brister i alla steg” i säkerhetsskyddet, hur man till exempel ska skydda verksamhet som är av betydelse för rikets säkerhet och hitta opålitliga anställda i organisationen.
 6. ”Många har fokuserat på kassaflöde, och jag tycker att vi har visat att vi har vänt kassaflödesprofilen nu och genererat väsentligt bättre kassaflöde 2019 än 2018”, säger han.
 7. Även här var Gunnar Myrdals utgångspunkt att vetenskapligt avfärda alla väsentliga biologiska rasskillnader.
 8. Skolsegregationen beror till stor del på boendesegregationen, men utformningen av skolvalet ökar segregationen väsentligt.
 9. ”Support för sexuella minoriteter från stora bolag är en väsentlig faktor för genomslag och synlighet vilket är viktigt för ett erkännande från allmänheten”, skrev Lovematters i delningen.
 10. Andelen som övergår till reguljär utbildning, särskilt yrkesutbildning, ska öka väsentligt, bland de som saknar gymnasial utbildning.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av väsentlig

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är ansenlig en synonym till väsentlig. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.