vård

Vård är synonymt med minnesvård och gravvård och kan bland annat beskrivas som ”skötsel, tillsyn, behandling (av svaga eller sjuka personer)”. Ordet används i uttrycket ”sluten vård” som betyder ”vård där patienterna är intagna på sjukhus eller annan institution”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av vård och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till vård

behandling, gravvård, minnesvård, omvårdnad, sköta, skötsel

Motsatsord till vård

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till vård.

Vad betyder vård?

 1. skötsel, tillsyn, behandling (av svaga eller sjuka personer)
 2. minnesmärke
 3. det att någon person eller institution (t.ex. ett sjukhus) tar hand om någon annan, speciellt ett barn eller en sjuk eller skadad person, som inte tillräckligt kan ta hand om sig själv (åtminstone inte för tillfället), så att personen mår så bra som möjligt och eventuellt får sin skada läkt eller blir frisk från sin sjukdom
 4. något som är rest som minnesmärke

Hur används vård i uttryck?

 1. sluten vård = vård där patienterna är intagna på sjukhus eller annan institution
 2. öppen vård = vård utanför sjukhus eller anstalt

Böjningar av vård

 1. vård
 2. vårdar
 3. vårdarna
 4. vårdarnas
 5. vårdars
 6. vården
 7. vårdens
 8. vårds

Exempel på hur ordet vård kan användas

 1. vård av gamla
 2. han är sjuk och måste komma under vård

Exempel på hur ordet vård används i svenska tidningar

 1. Samtidigt som vården misslyckas med att fånga upp dem, riskerar de att få ytterligare komplikationer.
 2. Men så var det ju inte, säger Helena, som främst sökte sig till vården eftersom dotterns bröstkorg oroade.
 3. Hon ger exemplet att invandrare inte bara jobbar inom vården utan kan lika gärna vara kemister.
 4. Att hjälpa papperslösa med kostnader för vård och läkemedel har blivit en allt större uppgift för Rosengrenska stiftelsen.
 5. Folkhälsomyndigheten övergav den strategin när det blev en samhällsspridning i mars, och statsepidemiolog Anders Tegnell sa då att det vore ett resursslöseri att försöka hitta alla fall – och att det är viktigare att fokusera på de som behöver vård.
 6. – Då skulle dock personen ha märkt av denna defekt tidigare, och detta skulle förmodligen orsaka svår covid–19 som kräver lång vård på sjukhuset, säger Soo Aleman.
 7. En klinik skulle vara långt ifrån tillräckligt för att ge fullgod vård till de omkring 10.
 8. Det gäller alla sjukdomar om man uppsökt läkare och fått vård eller behandling som journalförts, enligt Gabriella Hallberg.
 9. De som till exempel ställde om sin produktion till förnödenheter åt vården.
 10. – Men vi behöver också själva vara försiktiga och ansvarsfulla med skattebetalarnas pengar för att resurserna till vården ska räcka så långt som möjlig.
 11. Amanda Lind har inte vård och smittspridning som sitt ansvarsområde, men som kulturminister har hon blivit en coronaminister.
 12. Förstärkningsläget innebär bland annat att resurser så som personal och vårdplatser kan omfördelas inom regionen för att kunna erbjuda patienter bästa möjliga vård.
 13. Samtidigt är det tydligt att vården många gånger missar att fånga upp personer med hög självmordsrisk, trots att de ofta söker olika sorters vård en kort tid före dödsfallet.
 14. Samtidigt vill vi att man håller distansen för att minska risken för smittspridning till nära och kära, det är jätteviktigt av hänsyn till de som jobbar inom vården och andra samhällsviktiga funktioner.
 15. I takt med att vården har behövt lägga allt mer fokus på att ta hand om coronapatienter, har annan vård fått läggas åt sidan.
 16. Baksidan av detta innebär tyvärr att många inte söker vård.
 17. Att munskydd har effekt inom vården är känt.
 18. Ett tungt lyft i skogen är lika tungt som i industrin eller vården eller i en kassa i handeln.
 19. – Jag tänkte inte så långt, Mikael fick vård när han låg på sjukhuset.
 20. En enkel parallell är hur vi historiskt resonerat kring försvarsindustrin eller till den nu pågående översynen av beredskapslagren av livsmedelsförsörjning och utrustning till vården.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till vård är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är minnesvård en synonym till vård. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.