vård

Synonymer till vård

behandling, gravvård, minnesvård, omvårdnad, sköta, skötsel

Motsatsord till vård

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till vård.

Vad betyder vård?

 1. skötsel, tillsyn, behandling (av svaga eller sjuka personer)
 2. minnesmärke
 3. det att någon person eller institution (t.ex. ett sjukhus) tar hand om någon annan, speciellt ett barn eller en sjuk eller skadad person, som inte tillräckligt kan ta hand om sig själv (åtminstone inte för tillfället), så att personen mår så bra som möjligt och eventuellt får sin skada läkt eller blir frisk från sin sjukdom
 4. något som är rest som minnesmärke

I uttryck:

 1. sluten vård = vård där patienterna är intagna på sjukhus eller annan institution
 2. öppen vård = vård utanför sjukhus eller anstalt

Exempel på hur vård kan användas

 1. vård av gamla
 2. han är sjuk och måste komma under vård

Exempel på hur vård används i svenska tidningar

 1. I Kaliber i P1 redogörs för ödesdigra konsekvenser av när olegitimerade läkare lämnas ansvariga för patienters vård utan stöd från legitimerad läkare på plats.
 2. ”Det kan inte längre anses föreligga någon påtaglig risk för att (dotterns) hälsa eller utveckling skadas på grund av de förhållanden som föranledde beredandet av vården.
 3. Vi ska ge bra vård till våra patienter, inte sälja en produkt, skriver Magnus Isacson, Svensk förening för allmänmedicin.
 4. Än så länge har vi inte fått några indikationer från vården på att man har brist på produkterna, men det är klart att om det blir långvarigt kan det få stora konsekvenser, säger Anna Lefevre Skjöldebrand till Sveriges Radio.
 5. För några år sedan kom en statlig utredning om mäns våld mot närstående, som pekade på behovet av en ny sekretessbrytande regel för anställda inom vård och socialtjänst.
 6. ”Passagerarna kommer att kontrolleras för symptom och vi arbetar med våra japanska partners för att försäkra oss om att passagerare med symptom får nödvändig vård i Japan om de inte kan gå ombord på flyget”, står det i ett brev till amerikanerna ombord.
 7. Karolinska universitetssjukhuset får hård kritik från Inspektionen för vård och omsorg (Ivo), rapporterar Dagens Nyheter.
 8. Översynen av den befintliga lagstiftningen ska enligt utskottet ha till syfte att ”avgöra om den är förenlig med kraven på vård, beprövad erfarenhet och skademinimering”.
 9. Partiet vill också se att fler unga omhändertas enligt LVU, lagen om vård av unga, något som åklagare ska ha möjlighet att fatta beslut om omedelbart.
 10. En person ska fick lättare skador efter att ha inandats rök, men behövde inte uppsöka vård.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av vård

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är minnesvård en synonym till vård. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.