validera

Validera är synonymt med verifiera och testa och kan bland annat beskrivas som ”värderar kompetens som vanligtvis är svår att mäta”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av validera och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till validera

testa, verifiera

Motsatsord till validera

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till validera.

Vad betyder validera?

 1. värderar kompetens som vanligtvis är svår att mäta
 2. förklara giltig, göra gällande; bekräfta

Böjningar av validera

 1. validera
 2. validerad
 3. validerade
 4. validerades
 5. validerar
 6. valideras
 7. validerat
 8. validerats

Exempel på hur ordet validera kan användas

 1. hon begärde att få bli validerad för att eventuellt få högre lön

Exempel på hur ordet validera används i svenska tidningar

 1. Men på grund av systemarkitekturen i PS5 måste Sony först validera vilka NVMe m.
 2. – Det är en av anledningarna till att vi har valt att få målen validerade av SBTI.
 3. – Ja det finns en möjlighet för de som exempelvis har fått sin kompetens på arbetet att få den validerad och den möjligheten används också.
 4. – Det viktiga nu är att se vad expertkommittéen vid WHO kommer fram till, och om de har möjlighet att validera den data som finns.
 5. Detta fungerar genom att angriparen skapar ett falskt certifikat för en domän som Windows sedan validerar som äkta.
 6. Forskningen i dag handlar om att validera testerna så att de kan fungera i klinisk kemisk rutin, och alltså beställas i vanlig sjukvård.
 7. Processen som skapar pengar är densamma som verifierar och validerar transaktioner och håller koll på hela utbudet av bitcoin.
 8. Det kan enligt rapporten vara svårt att validera att avtalet verkligen uppfyller samtliga krav som ställts i upphandlingen.
 9. Genom dessa nya utökningar kan klienten validera att svaren är omodifierade och kommer från korrekt NTP–server, säger Patrik Fältström.
 10. Hur vet användaren att simuleringen ger rätt resultat mot verkligheten? Mätningar kan hjälpa oss att validera de virtuella modellerna.
 11. Särskilt nu sedan hans examensbevis har blivit validerade.
 12. – Det är vetenskapligt validerat att mässlingsvaccin inte orsakar autism och det är inte längre någon diskussion inom den vetenskapliga världen, säger Peter Ulleryd.
 13. Därefter har myndigheter i de EU–länder som certifierat bilmodellerna i Europa validerat lösningen i egna tester.
 14. Teamet jobbar i korta sprintar för att testa och prototypa nya idéer, för att på så vis kunna validera om nya idéer bidrar med ett mervärde till verksamheten.
 15. – De som skickar in material kan visa att de har validerat sina antikroppar på fler sätt än tidigare, säger Frida Henningson Johnson, kommunikatör på Human Protein Atlas på Science for Life Laboratory i Solna.
 16. Att de nyanlända lär sig svenska från dag ett och att validera, komplettera eller bygga på ny kunskap för att få arbete.
 17. Att låta resenärerna validera sina egna biljetter på perrongen är ett försök som ska utvärderas under senhösten men som man hoppas blir permanent.
 18. – Vi måste börja med system som är välkonstruerade, som är validerade av oss och våra partners, så att vi verkligen kan erbjuda kunden den stabila upplevelse som är möjlig med Azure Stack, säger Vijyan Tewari.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till validera är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är verifiera en synonym till validera. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.