vapenhot

Vapenhot kan beskrivas som ”hot om våld (skada på person, kanske dödsfall) med vapen (ofta skjutvapen)”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av vapenhot och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till vapenhot

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till vapenhot.

Motsatsord till vapenhot

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till vapenhot.

Vad betyder vapenhot?

 1. hot om våld (skada på person, kanske dödsfall) med vapen (ofta skjutvapen)

Böjningar av vapenhot

 1. vapenhot
 2. vapenhoten
 3. vapenhotens
 4. vapenhotet
 5. vapenhotets
 6. vapenhots

Exempel på hur ordet vapenhot kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet vapenhot används i svenska tidningar

 1. I juni 2017 begav sig Hopkins till offrets hem och tvingade honom under vapenhot att logga in på datorn för att föra över rättigheterna till Adams.
 2. De tvingade under vapenhot in Recy i bilen och körde henne längs en grusväg till en träddunge där de tvingade henne att ta av sig kläderna.
 3. Det var under en månad i somras som de tre pojkarna i olika konstellationer genomförde en serie rån och rånförsök under vapenhot.
 4. Han förespråkar mer diplomati och utsträckta händer, och mindre vapenhot.
 5. – Det har gett stor trygghet för våra allierade, samarbetspartners och andra i regionen som bokstavligen står under vapenhot från denna regim.
 6. Afghanska myndigheter letar just nu efter en australiensare och en amerikan, bägge kidnappade under vapenhot i Kabul.
 7. Under den kritiska natten hade kuppmakarna under vapenhot försökt tvinga överbefälhavare Akar att ge sitt skriftliga medgivande, men han hade vägrat.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till vapenhot är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.