vapenstillestånd

Vapenstillestånd är synonymt med vapenvila och kan beskrivas som ”formell överenskommelse mellan stridande parter om att upphöra krigföring, inför en förestående fredsförhandling”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av vapenstillestånd och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till vapenstillestånd

vapenvila

Motsatsord till vapenstillestånd

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till vapenstillestånd.

Vad betyder vapenstillestånd?

 1. formell överenskommelse mellan stridande parter om att upphöra krigföring, inför en förestående fredsförhandling

Exempel på hur ordet vapenstillestånd kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet vapenstillestånd används i svenska tidningar

 1. De båda länderna har aldrig slutit fred, utan ett vapenstillestånd råder fortfarande.
 2. Det enda som kanske kunde motivera Haftar att ge upp sina planer och honorera ett vapenstillestånd, vore bistra varningar från Putin.
 3. Det råder vapenstillestånd sedan 1950–talet mellan länderna men de har aldrig officiellt slutit fred.
 4. Trump har den senaste veckan kritiserats för att inte ha besökt den amerikanska militära begravningsplatsen utanför Paris under sitt besök på uppmärksammandet av 100–årsdagen för första världskrigets vapenstillestånd.
 5. De senaste dagarna har flera människor kidnappats i Idlib av anhängare till al–Qaidagrupperingen HTS (Hayat Tahrir al–Sham), som motsätter sig vapenstilleståndet.
 6. Efter 1950–talets Koreakrig råder formellt fortfarande bara ett vapenstillestånd, något fredsavtal har aldrig skrivits under.
 7. Sverige är skyddsmakt åt USA och svenskarna vid gränsen arbetar med att se till att vapenstilleståndet mellan Nordkorea och Sydkorea inte bryts, eftersom länderna formellt sett fortfarande är i krig.
 8. Ryssland förband sig att övervaka ett vapenstillestånd.
 9. Tekniskt sett är länderna fortfarande i krig eftersom det var ett avtal om vapenstillestånd och inte ett fredsavtal som skrevs under 1953.
 10. Länderna är formellt i krig eftersom Koreakriget (1950–1953) slutade med vapenstillestånd och inte i ett fredsavtal.
 11. Koreakriget slutade med ett vapenstillestånd 1953, men något formellt fredsavtal har aldrig slutits.
 12. Eftersom Koreakriget, som pågick 1950–1953, slutade med vapenstillestånd och inte i ett formellt fredsavtal är länderna fortfarande formellt i krig.
 13. Mötet är planerat till tisdag, enligt sydkoreanska nyhetsbyrån Yonhap, och ska äga rum i symboliska Panmunjom där det ännu aktuella vapenstilleståndet undertecknades 1953.
 14. Knappt två veckor har gått sedan det av USA och Ryssland överenskomna vapenstilleståndet havererat.
 15. Vladimir Putin anklagar också de syriska rebellstyrkorna för att utnyttja vapenstilleståndet för att omgruppera, medan regimen enligt den ryske presidenten ”helt underkastat sig” avtalet om vapenvila.
 16. Moskva uttryckte också att attacken riskerar att hota hela fredsuppgörelsen som presenterades i Genève lördagen den 10 september och inleddes i och med ett vapenstillestånd som trädde i kraft vid solnedgången den följande måndagen.
 17. Rysslands president Vladimir Putin anklagar också de syriska rebellstyrkorna för att utnyttja vapenstilleståndet för att omgruppera, medan regimen enligt honom ”helt underkastat” sig avtalet om vapenvila.
 18. Alexander Atarodi påpekar att liknande försök att nå vapenstillestånd tidigare har misslyckats – och att det inte finns garantier för att det kommer bli annorlunda den här gången.
 19. Sedan USA och Ryssland i fredags lyckades komma överens om ett vapenstillestånd har bomberna fortsatt att falla över Syrien.
 20. Sju dagar efter det att vapenstilleståndet införs, förutsatt att det följs, ska USA och Ryssland inrätta en gemensam bas för att med flygattacker bekämpa terrororganisationerna IS och Jabhat Fateh al–Sham – tidigare al–Nusra–fronten.
 21. Ett första steg enligt detta avtal är att vapenstillestånd ska råda med start på måndagen.
 22. Ett vapenstillestånd ska införas 12 september, enligt USA.
 23. På torsdagen lyckades dock FN få Ryssland att gå med på ett 48–timmars vapenstillestånd i staden.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till vapenstillestånd är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är vapenvila en synonym till vapenstillestånd. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.