varefter

Varefter är synonymt med varpå och kan beskrivas som ”efter vilket, och därefter”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av varefter och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till varefter

varpå

Motsatsord till varefter

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till varefter.

Vad betyder varefter?

 1. efter vilket, och därefter

Böjningar av varefter

 1. varefter

Exempel på hur ordet varefter kan användas

 1. de tog färjan till Helsingör, varefter de fortsatte till Köpenhamn

Exempel på hur ordet varefter används i svenska tidningar

 1. Sjukdomen varar i ungefär två till fyra veckor, varefter den normalt klingar av.
 2. Mamman dör och hans äldre syster försvinner i en härva som polisen försöker bringa reda i genom Operation Humbert Humbert, varefter han, via katastrofala fosterhem, hamnar bland ”av livet snedrekryterade” existenser på ett ungkarlshotell i Tumba.
 3. Vid 19–tiden kunde avspärrningarna bort, varefter full framkomlighet åter rådde på platsen.
 4. Taktfullt snyftande åsåg de nedsänkningen av den med regnhala rep omgärdade kistan, varefter de i skockar under de bisarrt mönstrade paraplyskärmarna rusade iväg mot busshållplatserna.
 5. Filmkritikern avslutade sin karriär 2006, varefter han utnämndes till hedersdoktor.
 6. – Jag hörde polisen skrika ”backa, backa”, varefter skotten kom.
 7. I tre dagar piskades Anckarström på Stockholms torg, varefter han på fredagen den 27 april 1792 miste livet genom halshuggning och stegling.
 8. Föräldrarna, som heter Errol och Maye Musk (född Haldeman) skilde sig 1980, varefter Elon tillbringade större delen av tiden tillsammans med sin pappa.
 9. För att få fatt på hennes telefonnummer hade han rotat igenom hennes sopor, varefter han sedan hade ringt tills hon kopplade ur telefonen ur jacket.
 10. Historiskt sett har proven analyserats i ett labb där provkroppen utsätts för cykliska laster under lång tid varefter ingenjörerna får fram viktig information om materialegenskaperna.
 11. Enligt KI kulminerar den rådande högkonjunkturen i år varefter nästa år präglas av mer avtagande tillväxt, bland annat på grund av minskade bostadsinvesteringar.
 12. Mindre än ett halvt år senare tog han över som tillförordnad president efter den sjuklige Boris Jeltsin, varefter han närmast fullständigt dominerat landets politik.
 13. DN har även avslöjat att ex–BCG–konsulten Andreas Ringman Uggla, som rekryterats som produktionsdirektör för Karolinska, beställt konsulttjänster och poängsatt anbudsgivarna i en upphandling som BCG vann, varefter Ringman Uggla fått sluta.
 14. Budförslaget blev känt på onsdagskvällen varefter TDC gick ut och berättade att budförslaget hade blivit avvisat.
 15. Och i ett stycke refereras till rektor Catharina Herou där hon uppger med hänvisning till en anställd att man markerar lektionen som gul om en klass inte får vikarie, varefter det kan bli håltimme.
 16. Därefter spelas två semifinaler, varefter de segrande lagen möts i final.
 17. Politikerna är å sin sida utlämnade till det de får se i styrelserummen, varefter varje ny förlust och förstörd fotbollsplan blir en överraskning.
 18. Föraren visade tydliga tecken på narkotikapåverkan och togs in för kroppsbesiktning, varefter han släpptes.
 19. Ytterligare exempel på hur termen ”läkare” används är att man till och med att legitimation erhållits är just ”olegitimerad läkare”, varefter man är ”legitimerad läkare” efter erhållande av legitimation (AT läkare är till exempel olegitimerade).
 20. Pulver eller tråd fördelas på objektet varefter en laser bränner materialet på plats.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till varefter är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är varpå en synonym till varefter. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.