Synonymer till vedertagen

Vi känner till 3 synonymer till vedertagen. Ordet vedertagen är en synonym till konventionell och vanlig och kan bland annat beskrivas som ”allmänt accepterad”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av vedertagen samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till vedertagen

 1. konventionell
 2. sedvanlig
 3. vanlig

Vilka ord betyder nästan samma sak som vedertagen?

Detta är några av synonymerna till synonymerna ovan, alltså andrahands-synonymer till vedertagen. Kanske kan dessa hjälpa dig att hitta det du söker?

 1. gängse
 2. standard
 3. typisk
 4. frekvent
 5. allbekant
 6. habituell

Vad är motsatsen till vedertagen?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till vedertagen.

Vad betyder vedertagen?

 1. allmänt accepterad
 2. i allmänt bruk; allmänt accepterat (om fakta, ej nödvändigtvis att de är korrekta)

Hur böjs vedertagen?

 1. vedertagen
 2. vedertaget
 3. vedertagna

Hur kan ordet vedertagen användas?

Följande exempelmeningar visar hur vedertagen kan användas.

 1. det är ett vedertaget faktum att det finns vatten på Mars

Hur används ordet vedertagen i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet vedertagen används i vanlig text.

 1. Enligt ett pressmeddelande från Region Skåne är det en behandling som inte är vedertagen och inte används i medicinsk praxis i Sverige.
 2. En sorts intern koldioxidskatt, högre än vedertagen klimatkompensation, ska ge ekonomiska incitament för att lyckas.
 3. Partiet frontades av den före detta centerpartisten Mikael Jansson, men partiets logga var fortfarande den kända facklan, en vedertagen fascistisk bildfigur.
 4. Den vedertagna uppfattningen är att svenskarna tog till sig teglet i takt med att franciskanerna och dominikanerna byggde sina konvent i mitten av 1200–talet.
 5. Enligt Internationella sjöfartsorganisationen finns inga vedertagna universallösningar för besättningsbyten.
 6. Dror Feiler menar att vi måste komma bort ifrån att acceptera invanda och vedertagna begrepp, i musik och konst såväl som i samhället.
 7. Jag vet inte om lättunderhållning egentligen är ett vedertaget begrepp på svenska.
 8. Det finns ingen vedertagen avgränsning för vad som är AI, artificiell intelligens.
 9. När Sara Danius skriver om 1800–talsrealismen argumenterar hon mot den vedertagna tesen att realismen strävade efter att avspegla verkligheten.
 10. Tua Forsström slog också ett slag för den rent personliga delen av läsandet, vid sidan av den vedertagna litterära kanon, alltså de allmänt erkända verken.
 11. Den vedertagna termen är ”respektavstånd” och Pensionsmyndigheten räknar regelbundet på att detta avstånd inte får krympa för mycket.
 12. Den svenska regeringen motsatte sig med rätta dessa förslag eftersom de bröt mot den vedertagna principen att värde ska beskattas där det skapas och där produktionen, inte konsumtionen, sker.
 13. Det finns ingen riktigt vedertagen kategorisering av AI–lösningar, utan många som ofta är delvis överlappande.
 14. – Det här är ett vedertaget sätt att hantera situationen i regeringskansliet, säger Hultqvist.
 15. Chile är det mest ojämlika samhället bland OECD–länderna, enligt ginikoefficienten, det mest vedertagna måttet på inkomstklyftor.
 16. Ska man skriva copy pastar, copy pastear eller använda något helt annat uttryck? Jag antar att det inte är vedertaget att försvenska det till copy pejsta?.
 17. Big Bang, den stora smällen, det är den mest vedertagna kosmologiska teorin om universums tidiga utveckling.
 18. Den vedertagna metoden med blodprov hade jämförelsevis en träffsäkerhet på 72 procent.
 19. Kunskap som bygger på vetenskap och allmänt vedertagna fakta, lätta att granska för den som vill.
 20. Det kan tänkas att "sponsored post" var en främmande fågel för några aktörer hösten 2016 men idag känns uttrycket vedertaget.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är konventionell en synonym till vedertagen. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?