verifiera

Verifiera är synonymt med vidimera och autenticera och kan bland annat beskrivas som ”intygar att något är sant, bekräftar”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av verifiera och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till verifiera

autenticera, bekräfta, intyga, styrka, validera, vidimera

Motsatsord till verifiera

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till verifiera.

Vad betyder verifiera?

 1. intygar att något är sant, bekräftar
 2. konstatera att någonting stämmer (överens) med ett original eller annan trovärdig förlaga eller källa; intyga; fastlägga; belägga

Exempel på hur ordet verifiera kan användas

 1. uppgiften om antalet döda har inte kunnat verifieras

Exempel på hur ordet verifiera används i svenska tidningar

 1. Metoden innebär att det krävs minst två sätt att verifiera sig mot företagets system.
 2. När det gäller utbildning måste jämlikheten vara effektiv och gå att verifiera, vilket inte alls är fallet idag.
 3. Scania har därför fört en dialog med SBTI om hur de kan verifiera att kunden tankat biobränsle, eller laddat med förnybar el.
 4. Så försök att kvantifiera och verifiera sådana här data – arbetsgivarna vill veta hur du kan hjälpa dem att tjäna eller spara pengar, säger Rick Gillis.
 5. Inget av detta kan dock verifieras.
 6. Den som vill ställa frågor om covid–19 kan nu ringa det nationella informationsnumret 113 13, där all information som lämnas ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet.
 7. På Samis aktiva Facebook–konto gillar han en sida som heter ”Ku Klux Klan recruitment”, enligt Nyheter 24 – något som vi också har verifierat.
 8. I kataloghäftet beskriver Eyal Weizman hur viktigt det är för gruppen att verifiera allt bevismaterial, steg för steg, i transparenta processer – och sedan brett kommunicera resultatet.
 9. Än så länge har ingen verifierat detta rykte från forumet 4Chan.
 10. Ibland säger vi nej eftersom det kan vara svårt att verifiera materialet eller att missförhållandet inte är av den graden att det motiverar en publicering.
 11. I och med partneravtalet med Verisec ser vi goda möjligheter för kunder att ytterligare stärka sin säkerhet och logga in med betrodda och verifierade identiteter.
 12. Varje egenskap kan sedan verifieras och utvärderas enskilt, säger Jonas Fredriksson, Managing Director, ESI Group.
 13. Även den svenska tjänsten Flightradar 24 användes för att verifiera videons äkthet.
 14. New York Times säger sig ha verifierat att videon är äkta.
 15. Uppgifterna om att de tadzjikiska männen som sitter fängslade i Syrien har koppling till terrordådet på Drottninggatan är trovärdiga, enligt terrorforskaren Magnus Ranstorp – men de måste verifieras.
 16. En siffra som ofta återrapporteras, bland annat i Rolling Stone – men som DN inte kunnat verifiera – är att så mycket som tre till fyra procent av strömningarna, motsvarande tre miljarder kronor, i nuläget på något sätt kan vara manipulerade.
 17. Förhoppningen är att nå en vetenskapligt baserad standard som kan verifieras av tredje part, säger han.
 18. Istället bygger systemet på ett distribuerat peer to peer–nätverk av frivilliga, som med sina datorer verifierar transaktioner och skapar nya pengar på samma gång.
 19. Vi behövde inte verifiera mejladressen utan behövde bara skriva en befintlig.
 20. – Vi blev medvetna om det här 2015, vi började få förfrågningar från personer som hade köpt en bank eller som gjorde affärer med en bank och ville få verifierat att det var en gambisk bank.
 21. Det tog dock ett tag för Nasa att verifiera upptäckten och i måndags, runt två månader efter Subramanians fynd, bekräftade Nasa fyndplatsen.
 22. Enligt föreskrifterna ska operatörerna använda artificiell intelligens och annan teknik för att verifiera kunders identitet när de öppnar ett nytt mobilabonnemang, och som en del av detta även "porträttmatcha" identiteten.
 23. Men efter att ha verifierat sig själv med legitimation, publicerat inlägget flera gångar och till sist tagit hjälp av en digital byrå kom beskedet från sociala medier–jätten.
 24. Det märks inte minst när det gäller hur betalningar ska verifieras.
 25. Samtidigt verifieras att alla data är riktiga.
 26. – I relationsvåld finns sällan vittnen utan utredningen får verifiera den stödbevisning som kan finnas och då är det andra personer som ska höras och följas upp.
 27. Beskedet kom efter att OAS på söndagen gått ut med uppgiften där en preliminär rapport visar ”tydliga manipulationer” av omröstningssystemet som innebär att OAS inte kunnat verifiera valresultatet, skriver Reuters.
 28. Kan vi få en AI som hjälper oss att bekräfta fakta och verifiera källor? Det kanske skulle vara ännu bättre för vårt samhälle än en som avslöjar allt falskt.
 29. Mannen stal IS–ledarens använda underkläder vilket gjorde att kurdisk och amerikansk underrättelsetjänst kunde verifiera al–Baghdadis identitet genom DNA–analys – det skulle senare leda till hans död.
 30. Det här kommer att följas upp om 90 dagar genom en återinspektion, där man verifierar att säkerhetsledningssystemet har utvecklats.
 31. Den här teorin läggs fram på ganska lös grund, man följer inte vetenskapliga metoder eller journalistiska kriterier för att verifiera sanningshalt, utan det finns en hög grad av spekulation i det hela.
 32. De tillfrågade väljarna har dessutom verifierats mot  röstlistor över vilka som faktiskt röstade, som blir offentliga efter det amerikanska presidentvalet.
 33. Men de har alla blivit strukna till 2018 års rankning eftersom Forbes inte kan verifiera hur många miljarder dollar de har i form av kontanter, fast egendom och värdepapper.
 34. Innan dess hålls en vittnesbekräftelse där bland andra statsminister Stefan Löfven och överhovmästarinna Kirstine von Blixen–Finecke närvarar för att verifiera att det är ett kungligt barn.
 35. Personerna som spred de falska nyheterna hade färre följare, var mindre aktiva, hade ofta varit kort tid på Twitter och hade sällan verifierade konton.
 36. Ett av målen med det svenska branschsamarbetet är att höja kunskapsnivån på redaktionerna genom utbildningar i hur man verifierar uppgifter och upptäcker felaktigheter.
 37. – Vi jobbar väldigt hårt med att försöka verifiera information som kommer till oss.
 38. Först designa och tillverka den, sedan karaktärisera den för att verifiera att den fungerar som tänkt, och till slut använda den på verkliga problem.
 39. Vi har inte kunnat verifiera om uppgifterna i media stämmer.
 40. Politiska annonsörer kommer ombes att dela med sig av information för att verifiera sig själva och de kommer även ombes verka för att arkivera de politiska annonserna.
 41. Facebook säger också att de kommer att börja kräva utförlig dokumentation från valrelaterade annonsörer för att kunna verifiera deras identitet och plats.
 42. Utöver de argument jag redogjort för tidigare tycker jag inte att vi ska publicera spekulationer och undersökningarna är inte verifierad fakta.
 43. – Det går att göra genom att man verifierar att det är rätt kod man inkluderar men det har nästan ingen gjort i det här fallet.
 44. Jag har bara tittat på den där lappen i 45 sekunder ungefär, och vi har i dagsläget inte tillgång till uppgifterna, så vi kan inte verifiera att de stämmer.
 45. Vi har kunnat verifiera att de uppgifter Uppdrag Granskning har är korrekta, de hävdar att de kommit över sekretessbelagda uppgifter.
 46. – Men det är uppgifter vi behöver verifiera.
 47. Jag vill inte verifiera att patienter avlidit på grund av väntan, säger Annika Tibell.
 48. Säkerheten och tillförlitligheten måste först kunna verifieras.
 49. Varje nod verifierar förändringar och uppdateringar på en annan nod.
 50. Om det ligger någon sanning i 16–åringens berättelse är inte verifierat, eftersom hans offer påstår att han inte såg vem som högg honom i magen.
 51. Exempel på krav är att man ska verifiera att taket tål belastningen från solcellerna.
 52. Det handlar både om att verifiera att de inte avger mer elektromagnetisk störning än vad som är tillåtet, men också om att se till så att den befintliga strålningen från exempelvis radar, radio och mobiltelefoner inte påverkar fordonets egen elektronik.
 53. Enligt Anne Haglund Olmarker, jourhavande sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, är det ännu inte ett bekräftat fall utan behöver fortfarande verifieras.
 54. – Andreas vaknade i dag med hjärnskakningssymptom som verifierar våra misstankar.
 55. För att säkerställa att det användargenererade materialet är trovärdigt kommer en rad redaktörer från Bloomberg att jobba direkt med att verifiera det.
 56. ”När vi har verifierat en användares status som sexualförbrytare inaktiverar vi omedelbart den personens konto” – skriver Facebook, men hur det går till förklaras inte vidare.
 57. Känslan av att ”mitt” Japan var unikt och samtidigt fruktansvärt bräckligt – något som inte kunde verifieras utifrån – var säkerligen det som drev mig att arbeta i det lilla rummet i Norfolk.
 58. Han säger att han hoppas att de ansvariga inom IOK och Wada haft möjlighet att verifiera de allvarliga anklagelser som Rodtjenko kommer med.
 59. – Omedelbara upptäckter av avvikande beteenden, realtidsövervakning och historiska loggar som gör att vi kan verifiera nycklar gav oss det förtroende vi var i behov av, säger Roy Joseph.
 60. För att verifiera kvalitet och prestanda av de 3D–utskrivna komponenterna har MTC använt den svenskutvecklade mjukvaran COMSOL Multiphysics.
 61. Ett sådant samband framstår dock mer som önsketänkande än något som kan verifieras inom forskningen.
 62. Sektionschefen för hemtjänsten har fått se filmmaterialet – och verifierar att mannen inte ingår i deras personal.
 63. Dels när det gäller för hur många blockchain–transaktioner som kan verifieras i timmen – dagsläget ligger det på sju per sekund, vilket kan jämföras med att Mastercard kan hantera 2000 transaktioner per sekund.
 64. Oomtvistat är att kriget lett till den största flyktingkrisen sedan andra världskriget, men dödssiffrorna är extremt svåra att verifiera.
 65. Men de verifierar inte servern varifrån uppdateringen kommer ifrån.
 66. Därefter måste du välja och verifiera en hemlig nyckel (lösenord).
 67. Bygger på ett komplext system av algoritmer där överföringar verifieras i ett nätverk och inte centralt.
 68. Det nya tillståndet, som kostar 500 kronor om året, går bara att söka om man kan verifiera ett redan giltigt tillstånd i Stockholm, berättar Jan Prestberg.
 69. Det är smidigt – i stället för att knappa in mejl, namn och lösenord verifierar du dig med ett par klick via Facebook.
 70. Målet är att komma in i Guinness rekordbok och längden har verifierats av en tjänsteman på brittiska ambassaden.
 71. Det nya rekordet verifierades av en brittisk ambassadtjänsteman och ska rapporteras till utgivare av rekordböcker.
 72. Några verifierade sådana metoder finns emellertid inte, och man föreslår nya studier.
 73. En infraröd skanner läser av iris och verifierar användaren genom krypterad information som finns lagrad i enheten.
Ordet verifiera uppdaterades 2020-06-09.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till verifiera är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är vidimera en synonym till verifiera. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.