Synonymer till verksamhet

Vi känner till 7 synonymer till verksamhet. Ordet verksamhet är en synonym till värv och aktivitet och kan bland annat beskrivas som ”fortlöpande sysselsättning, arbete”. Ordet används i uttrycket ”uppsökande verksamhet” som betyder ”det att systematiskt söka upp personer som behöver hjälp och stöd”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av verksamhet samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till verksamhet

 1. aktivitet
 2. business
 3. förehavande
 4. rörelse
 5. sysselsättning
 6. syssla
 7. värv

Vilka ord betyder nästan samma sak som verksamhet?

Detta är några av synonymerna till synonymerna ovan, alltså andrahands-synonymer till verksamhet. Kanske kan dessa hjälpa dig att hitta det du söker?

 1. jobb
 2. göromål
 3. arbete

Vad är motsatsen till verksamhet?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till verksamhet.

Vad betyder verksamhet?

 1. fortlöpande sysselsättning, arbete
 2. det en organisation sysslar med
 3. målinriktat arbete

Hur används ordet verksamhet i uttryck?

 1. uppsökande verksamhet = det att systematiskt söka upp personer som behöver hjälp och stöd

Hur böjs verksamhet?

 1. verksamhet
 2. verksamheten
 3. verksamhetens
 4. verksamheter
 5. verksamheterna
 6. verksamheternas
 7. verksamheters
 8. verksamhets

Hur kan ordet verksamhet användas?

Följande exempelmeningar visar hur verksamhet kan användas.

 1. politisk verksamhet
 2. klockan var bara 6, men mamma var redan i full verksamhet

Hur används ordet verksamhet i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet verksamhet används i vanlig text.

 1. – Om någon vinner ett kontrakt och det visar sig att det har vunnits genom korrupt verksamhet, då får de inte kontraktet.
 2. Då ransoneras elen och fördelas ut till de verksamheter som är mest samhällsviktiga.
 3. Det finska konsultbolaget Solita har stora ambitioner och har idag verksamhet i Finland, Sverige, Danmark, Estland, Belgien och Tyskland.
 4. Kopiera en innovatörs produkt, bunta ihop den med din egen dominerande produkt och döda deras verksamhet, sluta sedan förnya.
 5. Det innebär också att hr–processerna är en viktig del av verksamheten, och nu har organisationen investerat i ett nytt systemstöd.
 6. Även om Malin Baryard Johnsson har minskat antalet starter i stora internationella tävlingar driver hon fortfarande en stor verksamhet.
 7. De är ”pandemiförlorare” eftersom deras verksamheter bygger på att vi går mot ett återöppnande.
 8. – Vi ser att fjärrstyrning ger stor framtida potential för våra kunder att förbättra sin verksamhet.
 9. Dessutom slår museilagen fast att verksamheten ska vara tillgänglig för samtliga.
 10. I den finns ett undantag från förbudet mot dykning som omfattar verksamhet som bedrivs av en myndighet i Sverige, Estland eller Finland, med avsikt utreda fartygets förlisning.
 11. Efter en liten nedgång för spelet ser vi nu hur den lyckosamma arbetsplatsstrategin under corona gjort att vårt spelbolag ATG kunnat fortsätta sin verksamhet och generera bra vinst.
 12. Det handlar om ett så kallat förverkande av vinster från verksamheten i Sudan.
 13. Men det är inte aktiens kursutveckling som driver bolaget utan det är vår verksamhet.
 14. ”Naturvårdsverket vidhåller vad som tidigare anförts i ärendet och anser att ansökan ska avvisas pga att utredningen i ärendet har sådana brister att den inte kan ligga till grund för bedömningen av verksamhetens miljöpåverkan.
 15. Det är förvånande att Svensk Handel inte alls kommenterar uppgifterna om dåliga arbets­villkor för många av de som jobbar i e–handelns verksamheter.
 16. Flera verksamheter vittnar också om att antalet unga som söker stöd för sexuell exploatering har ökat.
 17. För bara några veckor sedan larmade gas– och oljeaktörer i Norge för att ryska forskningsfartyg likt detta höll på att kartlägga deras verksamhet.
 18. Bolaget Cementas tillstånd för en verksamhet på Gotland går ut.
 19. – Hur ska vi kunna bedriva vår verksamhet om vi inte har några chefer?.
 20. Alla har rätt att uttrycka sig, ingen har en skyldighet att belöna eller subventionera personer vars verksamhet man finner förhatlig.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är värv en synonym till verksamhet. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.