verkställa

Synonymer till verkställa

effektuera, expediera, framtvinga, förverkliga, genomdriva, genomföra, leverera, praktisera, utföra, uträtta

Motsatsord till verkställa

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till verkställa.

Vad betyder verkställa?

 1. utföra, genomföra, sätta (en plan) i verket

Exempel på hur verkställa används i svenska tidningar

 1. Men enligt Migrationsverkets bedömning går det inte att verkställa utvisning med hänsyn till deras säkerhet då de riskerar förföljelse i sina hemländer.
 2. Men då det finns en hotbild mot männen är det osäkert om beslutet kan verkställas och därför släpptes de på fri fot tills vidare.
 3. Många väljer att inte lämna Sverige frivilligt och polisen har därför svårt att hinna verkställa alla utvisningsbeslut.
 4. Men utvisningarna kan inte verkställas på grund av situationen i deras hemländer.
 5. Vi avser att verkställa och slutföra detta.
 6. Dessa idéer konsoliderades under Ronald Reagan, vars administration lämnade konkurrenslagarna intakta men förändrade sättet som tillsynsmyndigheterna skulle tolka och verkställa dem.
 7. Där konstateras att det föreligger stora brister i planering av insatser för personer med funktionsnedsättning, stort behov av metodutveckling och kompetenshöjning på såväl ledningsnivå som hos dem som verkställer stödet till de enskilda.
 8. Vakthavande befäl hos polisen beslutade att beslagta fiskhusen och Kustbevakningen verkställde beslaget och transporterade fiskhusen till hamnen i Luleå och överfördes senare till polisen.
 9. I en granskning skriver kommissionen att Sverige annars riskerar att bryta mot sitt åtagande att verkställa utvisningar och avvisningar av personer som inte har rätt att vistas i landet.
 10. Även Martin Saliba kan dömas till dödsstraff, men sedan januari 2004 – sista gången Libanon verkställde dödsstraffet – har landet varit restriktivt och i flera fall har dödsstraff omvandlats till livstids fängelse.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av verkställa

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är framtvinga en synonym till verkställa. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.