verkställa

Synonymer till verkställa

effektuera, expediera, framtvinga, förverkliga, genomdriva, genomföra, leverera, praktisera, utföra, uträtta

Motsatsord till verkställa

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till verkställa.

Vad betyder verkställa?

 1. utföra, genomföra, sätta (en plan) i verket

Exempel på hur verkställa används i svenska tidningar

 1. De skriver vidare att viseringspraxis för iranska medborgare är restriktiv på grund av läget i landet och svårighet att verkställa avlägsnandebeslut.
 2. – När vi får hit en asylsökande som är en säkerhetsrisk för vårt land, då ser vi ju nu att även om vi drar tillbaka uppehållstillstånd och beslutar om utvisning – så kan man inte verkställa utvisningen i de flesta fall.
 3. Om ännu fler i det skånska näringslivet ställer upp så verkställer vi byggplanerna i Sjöbo, säger, Erik Martinson på Svea Solar.
 4. ”Det kan icke nog framhållas, att den eller de polismän, som verkställa den första undersökningen på brottsplatsen, påminns om att under inga förhållanden vidröra något föremål, förr än undersökning angående förekomsten av fingeravtryck verkställts.
 5. Från flera håll rapporteras om kompetensbrist och it–konsulter blir då avgörande för att kunna verkställa digitaliseringen av offentlig sektor.
 6. Rivningen av delar av gång– och cykelbanorna kommer att verkställas under december.
 7. Med hjälp av satellitövervakning finns möjligheten att observera vår planet från rymden för att sedan verkställa åtgärder nere på jorden för att motverka exempelvis klimatkrisen.
 8. Han utlovar information till resenärerna ifall strejkåtgärderna verkställs.
 9. Ändå försattes personerna på fri fot på grund av att det fanns hinder för att verkställa utvisningarna.
 10. Ett fackligt ombud som var med beskriver anklagelserna som grundlösa och ledningen verkställer inte heller några formella insatser efteråt.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av verkställa

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är framtvinga en synonym till verkställa. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.