Synonymer till vetande

Vi känner till 12 synonymer till vetande. Ordet vetande är en synonym till vetskap och kunnande och kan bland annat beskrivas som ”allt som är känt av människor, kunskap”. Ordet används i uttrycket ”(gör något) mot bättre vetande” som betyder ”(gör något) fast man vet att det är fel”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av vetande samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till vetande

 1. erfarenhet
 2. färdighet
 3. förfaren
 4. insikt
 5. kunnande
 6. kunnig
 7. kunskap
 8. kännedom
 9. lärdom
 10. professionell
 11. smart
 12. vetskap

Vilka ord betyder nästan samma sak som vetande?

Detta är några av synonymerna till synonymerna ovan, alltså andrahands-synonymer till vetande. Kanske kan dessa hjälpa dig att hitta det du söker?

 1. förståelse
 2. kompetens

Vad är motsatsen till vetande?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till vetande.

Vad betyder vetande?

 1. allt som är känt av människor, kunskap
 2. det man vet; all kunskap (inom visst område) hos en person eller en grupp

Hur används ordet vetande i uttryck?

 1. (gör något) mot bättre vetande = (gör något) fast man vet att det är fel

Hur böjs vetande?

 1. vetande
 2. vetandes
 3. vetandet
 4. vetandets

Hur kan ordet vetande användas?

Följande exempelmeningar visar hur vetande kan användas.

 1. mänskligt vetande
 2. tro och vetande

Hur används ordet vetande i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet vetande används i vanlig text.

 1. Men å andra sidan fanns även den där typen av samtal som utvidgar unga personers med– vetande, liksom upptäckten av hur det som försiggår mellan intellekt som anstränger sig också kan innebära något djupt erotiskt.
 2. Precis som ordet ”kvinna” en gång i tiden handlade om att beskriva en mindre vetande mindre analytisk, mindre tillräknelig individ eller grupp.
 3. ”Växternas Stockholm” är en ganska ojämn och rörig bok, men det hindrar mig ändå inte från att vaska fram en hel del näringsrikt vetande.
 4. Protesterna mot myndigheter och regering började sedan det framkommit att en stor mängd högexplosiva ämnen, mot bättre vetande, förvarats i lagerlokaler i Beiruts hamnområde.
 5. Det är lätt att debattera kärnkraft med SD och M eftersom de så uppenbart talar mot bättre vetande.
 6. Människan är det vetande djuret, vars förhistoria innefattar en kognitiv revolution.
 7. Och de här varningsklockorna fick de nog negligera ibland, att de åkte med mot bättre vetande kanske, men jag tror att det blev under en övergångsperiod.
 8. – Att föra tillbaka de här heliga föremålen är viktigt och nödvändigt för att vitalisera kulturen, eftersom djupt inom dessa föremål finns vårt vetande, våra historier, traditioner och berättelser.
 9. Gång på gång återvänder vi till mordet, till skogen med de ”regntunga träden”, till den främmande mannen som hon mot bättre vetande och löfte om morfin följt med från prostitutionsstråket.
 10. Men ibland tar man mot bättre vetande mod till sig och försöker smyga in något i spellistan.
 11. Även om jag personligen är stolt över min arbetsinsats för det socialdemokratiska partiet och göteborgarna så är det inte värt priset att mot bättre vetande fortsätta delta i det politiska fulspelet.
 12. De som kritiserar marknadsprissättning, på bostäder såväl som annat, gör det ofta antingen utifrån en hård ideologisk ståndpunkt eller mot bättre vetande.
 13. Väldigt ofta hör man fotbollsspelare ironisera och ifrågasätta frågor de får, så gott som alla fotbollsjournalister betraktas som mindre vetande.
 14. Ibland sker det mot bättre vetande.
 15. Det finns samlare som ägnar sitt liv åt denna solkiga periferi av musikbranschen, och som samlar vetande om låtar och upphovsmän till den grad att en sorts berömmelse nu faktiskt har kommit rätt många av dem till del.
 16. Förklaring som ges av män till kvinnor, som förutsätts vara mindre vetande.
 17. Vad utgör gränsen för det människan kan förstå, och bör vi välja bort ytterligare kunskap? Två nya böcker behandlar ur varsitt perspektiv förnuftets inneboende problematik och sökandet efter slutet på det mänskliga vetandets domäner.
 18. Vårt vetande om världen är begränsat.
 19. Det är utifrån vetandet frågor kan formuleras.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är vetskap en synonym till vetande. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.