Synonymer till vetenskap

Vi känner till 3 synonymer till vetenskap. Ordet vetenskap är en synonym till ämne och matematik och kan bland annat beskrivas som ”erkända metoder och teorier för att systematiskt utforska verkligheten”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av vetenskap samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till vetenskap

 1. matematik
 2. psykologi
 3. ämne

Vad är motsatsen till vetenskap?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till vetenskap.

Vad betyder vetenskap?

 1. erkända metoder och teorier för att systematiskt utforska verkligheten
 2. studiet av uppträdandet och strukturer hos omvärlden, i synnerhet genom att mäta, väga och experimentiera. Även namnet på de teorier som uppstår genom denna aktivitet.

Hur kan ordet vetenskap användas?

Följande exempelmeningar visar hur vetenskap kan användas.

 1. teknik och vetenskap
 2. lingvistik är vetenskapen om språket

Hur används ordet vetenskap i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet vetenskap används i vanlig text.

 1. Tingsrätten anser att ingreppen inte stod i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.
 2. Sedan har han något att locka med, han är en tekniskt sett kunnig kirurg och han påstod sig ha kommit på medicinska lösningar som skulle kunna revolutionera medicin och vetenskap, säger Bosse Lindquist.
 3. IPCC bedriver ingen egen forskning utan rapporterna sammanställer den senaste vetenskapen kring klimatförändringarna.
 4. Nu är det upp till beslutsfattarna att ta till sig vetenskapen och agera utifrån vad den säger.
 5. Läkarens handläggning av patientens magblödning anses inte ha varit i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, enligt myndigheten.
 6. Kommissionen menar att man i för stor utsträckning baserade beslut och åtgärder på vetenskap och evidens i stället för att agera först och korrigera i efterhand.
 7. Både miljömässigt och hälsomässigt ligger deras mat nära vetenskapens senaste rön om vad vi bör äta.
 8. Det handlar inte längre om medicin och vetenskap, utan om kultur och politik.
 9. Utestängd från kärleken, musiken, vetenskapen – kokar han av längtan efter hämnd och förödelse.
 10. När vetenskapen efter många decennier förstod vad som orsakade tuberkulos blev människor betydligt mer noggranna med hygien.
 11. Det rör sig om bland annat det europeiska samverkansorganet för superdataberäkningar Euro HPC och koordinering av den europeiska infrastrukturen för öppen vetenskap, EOSC.
 12. Åklagaren menar att transplantationerna av de konstgjorda luftstruparna genomfördes i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet och därför inte utgjorde led i någon laglig form av sjukvård eller tillståndsprövad forskningsstudie.
 13. Vi sätter igång direkt med att varje dag under januari syna vetenskapen bakom vanliga påståenden om träning och hälsa.
 14. Det var först på 1800–talet som vetenskapen till fullo avslöjade vindens mystik.
 15. Sverige som helhet är lite oförutsägbart, eftersom religionen för många stavas vetenskap, samtidigt som att just vaccinera barn på senare år inte är helt självklart.
 16. Det är vad vetenskapen säger oss och det som vi måste agera efter, säger klimatminister Per Bolund (MP).
 17. Men ska man inte ­lämna ­frågor om vaccin och ­virus ­till vetenskap och inte ­tyckonomer?.
 18. Detta, menar jag, kompletteras av den svenska antiintellektualismen, som märks i allt från bristen på avancerade intellektuella debatter till svenska toppolitikers internationellt sett mycket låga utbildning och ointresse för vetenskap och nya idéer.
 19. – Sammantaget innebär det här tillämpning av matematik, vetenskap och teknik på ett område som historiskt sett har setts som mjukare och mer kvalitativt, säger Mike Bechtel.
 20. Det är en sjungande värld Anna Karin Hammar hoppas ska återuppstå ur de döda naturresurser som kapitalism och vetenskap omvandlat skapelsen till.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är ämne en synonym till vetenskap. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?

Bild till ordet vetenskap

Använd gärna bilden nedan om du vill länka till denna sida om ordet vetenskap.

Bild med texten vetenskap