Synonymer till vetenskaplig

Vetenskaplig kan bland annat beskrivas som ”som har att göra med vetenskap”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av vetenskaplig samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till vetenskaplig

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till vetenskaplig.

Vad är motsatsen till vetenskaplig?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till vetenskaplig.

Vad betyder vetenskaplig?

 1. som har att göra med vetenskap
 2. som rör vetenskap

Hur kan ordet vetenskaplig användas?

Följande exempelmeningar visar hur vetenskaplig kan användas.

 1. en vetenskaplig avhandling

Hur används ordet vetenskaplig i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet vetenskaplig används i vanlig text.

 1. – Att man som kommun ger råd som det inte finns vetenskapliga belägg för är problematiskt.
 2. — Jag tycker att även de första två första var oförsvarliga – det vetenskapliga underlaget var inte tillräckligt för att gå från laboratoriebänken till att experimentera på människor med den här metoden.
 3. Ingreppen saknade vetenskaplig evidens, inga djurförsök eller någon etikprövning hade gjorts inför dem.
 4. Syftet var att förse beslutsfattare med regelbundna och heltäckande vetenskapliga bedömningar av klimatförändringar – i en tid då det blev ett mer allmänt problem runt om i världen.
 5. Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Vertebrate Paleontology.
 6. – Vi betraktar allt sånt som kvacksalveri tills det finns vetenskapliga studier med belägg för att det fungerar.
 7. Statsvetaren Anna–Sophie Schönfelder visar i sitt bidrag till katalogen hur den grundläggande spänning mellan kravet på ”vetenskaplig grund” för socialismen och nödvändigheten av politisk handling löper som en röd tråd genom hans verk.
 8. Hur kan vi ta vetenskapliga stormsteg, och ändå tro att Hillary Clinton drev en pedofilring? Det är inte så paradoxalt som det verkar, enligt psykologinestor Steven Pinker.
 9. Om de vetenskapliga metoderna och antibiotikans genombrott.
 10. Det vetenskapliga stödet är för svagt och behandlingen är förknippad med risker – det menar Karolinska universitetssjukhuset, som i våras beslutade att stoppa nya hormonbehandlingar av barn inom transvården.
 11. I nya riktlinjer slog sjukhuset fast att behandlingarna är kontroversiella, att vetenskapligt stöd saknas och att det finns risk för potentiella biverkningar.
 12. Reportagen har visat att det vetenskapliga underlaget för hormonbehandlingar av unga är bristfälligt, vilket betyder att det inte går att veta om de gör nytta, eller huruvida de är säkra.
 13. Men Fadnes studie är ändå intressant eftersom han försöker rangordna vilka förändringar som kan göra störst skillnad för hälsan, och vilka faktorer som har bäst vetenskapligt stöd.
 14. Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature.
 15. – Vi placerar det tillsammans med den vetenskapliga dokumentation som gjorts.
 16. Det konstaterar forskare i en ny studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet.
 17. Vi har konstaterat att frågan behöver diskuteras mer, i vetenskapliga kretsar och i samhället i stort, sade Stefan Gustafsson, strategichef vid Rymdbolaget som driver rymdbasen Esrange, till TT.
 18. I stället har han fört fram behandlingar utan vetenskapligt stöd och försenat inköp av vacciner.
 19. En internationell forskargrupp, bland annat bestående av forskare från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, ligger bakom den nya studien som publicerats i den vetenskapliga tidskriften JAMA Neurology.
 20. – Jag läste på och insåg att det inte finns någon vetenskaplig evidens som stödjer en lockdown.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?

Ord som börjar på vetenskaplig

Bild till ordet vetenskaplig

Använd gärna bilden nedan om du vill länka till denna sida om ordet vetenskaplig.

Bild med texten vetenskaplig