Synonymer till vetenskaplig

Vetenskaplig kan bland annat beskrivas som ”som har att göra med vetenskap”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av vetenskaplig samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till vetenskaplig

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till vetenskaplig.

Vad är motsatsen till vetenskaplig?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till vetenskaplig.

Vad betyder vetenskaplig?

 1. som har att göra med vetenskap
 2. som rör vetenskap

Hur böjs vetenskaplig?

 1. vetenskaplig
 2. vetenskapliga
 3. vetenskapligare
 4. vetenskapligast
 5. vetenskapligaste
 6. vetenskaplige
 7. vetenskapligt

Hur kan ordet vetenskaplig användas?

Följande exempelmeningar visar hur vetenskaplig kan användas.

 1. en vetenskaplig avhandling

Hur används ordet vetenskaplig i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet vetenskaplig används i vanlig text.

 1. – Vi placerar det tillsammans med den vetenskapliga dokumentation som gjorts.
 2. Det konstaterar forskare i en ny studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet.
 3. Vi har konstaterat att frågan behöver diskuteras mer, i vetenskapliga kretsar och i samhället i stort, sade Stefan Gustafsson, strategichef vid Rymdbolaget som driver rymdbasen Esrange, till TT.
 4. I stället har han fört fram behandlingar utan vetenskapligt stöd och försenat inköp av vacciner.
 5. En internationell forskargrupp, bland annat bestående av forskare från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, ligger bakom den nya studien som publicerats i den vetenskapliga tidskriften JAMA Neurology.
 6. – Jag läste på och insåg att det inte finns någon vetenskaplig evidens som stödjer en lockdown.
 7. En USA–baserad grupp arkeologer finner det mest sannolikt att en stor meteorit slog ned mot jorden och exploderade i atmosfären ovanför Tall el–Hammam, enligt deras rön som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Scientific Reports.
 8. Det levde både på land och vatten och hade starka käkar för att fånga byte, enligt den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the Royal Society.
 9. – Forskningsinfrastruktur blir allt viktigare i de flesta vetenskapliga discipliner, inte bara naturvetenskap och medicin, säger Tobias Krantz när utredningen lämnas över till Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.
 10. Det är upp till oss att vara modiga och fatta beslut baserade på de vetenskapliga bevisen i dessa rapporter.
 11. Säkerhetsåtgärderna infördes efter att den så kallad KB–mannen avslöjades 2004, en anställd som stal ovärderliga vetenskapliga originalverk.
 12. Den belgiska studien om den dubbla smittan har ännu inte publicerats i någon vetenskaplig tidskrift.
 13. Han ville placera barnpsykologin på vetenskaplig grund och på faktorer som kunde iakttagas, mätas och vägas.
 14. Nu publiceras studien i den vetenskapliga tidskriften Haematologica.
 15. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Lancet Psychiatry.
 16. Nuvarande vetenskapliga observationer tyder på att det vid Big Bang frigjordes enorma mängder energi som resulterade i skapandet av lika delar materia och antimateria.
 17. – Jag överlåter det till fysikerna och astrofysikerna som kan ta sig an den vetenskapliga analysen.
 18. Problemet är att påståendena om självmordsrisken saknar vetenskaplig grund.
 19. Men som mycket annat när det gäller deltavarianten är siffrorna ännu inte vetenskapligt granskade.
 20. Totalt har brottsligheten minskat med 37 procent i urbana miljöer, enligt studien som publiceras i den vetenskapliga tidsskriften Nature Human Behaviour.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.