vid

Vid är synonymt med spridd och spridning och kan bland annat beskrivas som ”som har stor omkrets eller stor utbredning”. Ordet kan ha flera olika betydelser. Vid används i uttrycket ”(de har) vitt skilda åsikter” som betyder ”(de har) helt olika åsikter”. Ordet är motsatsen till snäv.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av vid och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till vid

bred, intill, rymlig, samman, spann, spridd, spridning, utbredd, vidd, vidsträckt

Motsatsord till vid

snäv, trång

Vad betyder vid?

 1. som har stor omkrets eller stor utbredning
 2. bredvid, intill
 3. omkring, ungefär; i samband med
 4. med avseende på, när det gäller, ifråga om
 5. anger befintlighet nära eller intill
 6. omkring, ungefär, i närheten med avseende på tid
 7. med avseende på, när det gäller
 8. bred, med stor utsträckning

Hur används vid i uttryck?

 1. (de har) vitt skilda åsikter = (de har) helt olika åsikter
 2. på vid gavel = helt öppen
 3. vida ramar = stor valfrihet
 4. vid sidan om (arbetet) = utanför (arbetet)
 5. vid behov = om det behövs

Böjningar av vid

 1. vid
 2. vida
 3. vidare
 4. vidast
 5. vidaste
 6. vitt

Exempel på hur ordet vid kan användas

 1. en vid kjol
 2. en artist som är populär i vida kretsar
 3. ett hus nere vid sjön
 4. han fick sitta vid ratten hela tiden eftersom ingen annan hade körkort
 5. vid sextiden
 6. vid årsskiftet
 7. hon har svårt att vänja sig vid trafiken
 8. han fäster stor vikt vid utseendet

Exempel på hur ordet vid används i svenska tidningar

 1. Under de första nio månaderna i år uppgår Amazons omsättning till 260,5 miljarder dollar, en ökning från 193 miljarder dollar vid motsvarande tidpunkt i fjol.
 2. – De tycks snarare följa utvecklingen än driva smittan, säger Walter Haas, forskare i infektionsepidemiologi vid Robert Koch Institut i Berlin, till Nature.
 3. I samtliga regioner uppmanas alla till att undvika fysisk kontakt med personer utanför det egna hushållet, om det inte handlar om nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar.
 4. Louise Klintner, doktorand vid Ekonomihögskolan i Lund har varit med och tagit fram förslag till internationell standard för mensskydd.
 5. Men när längdcirkusen sedan tuffar vidare från Finland till tre olika länder (Norge, Schweiz och Tyskland) gör skidskyttarna bara ytterligare ett stopp före jul – i österrikiska Hochfilzen.
 6. Den sittande presidentens kampanj trycker på att Elfenbenskustens ekonomi har växt under Ouattaras tid vid makten – i augusti beskrev Världsbanken tillväxten som "en av de bäst presterande" söder om Sahara.
 7. – Det finns en ordning vid begravningen som man inte själv behöver hitta på och det tror jag är en väldig styrka för många.
 8. Myndigheterna står för ytterligare en utmaning i och med pandemin, då det är av vikt att hålla distans även vid evakueringen för att hindra smittspridning.
 9. Under sina fyra år vid makten har Donald Trump med jämna mellanrum talat varmt om ledare för högerradikala partier, som Åsard beskriver som paria i Europa, snarare än de allierade som USA traditionellt haft goda band till.
 10. Ola Karlsson, språkvårdare vid Språkrådet.
 11. Det här innebär att tjänsten hade 144 miljoner betalande användare vid kvartalets utgång.
 12. Ansökan ska vara inlämnad till Mark– och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt senast sex månader efter det att beslutet vunnit laga kraft.
 13. I år uppger nio procent av svenskarna att de använt kontanter vid sitt senaste köp i butik – förra året låg den siffran på 13 procent och för 10 år sedan var det 39 procent.
 14. USA har präglats av en rad protester sedan den svarte mannen George Floyd dödades vid ett polisingripande i Minnesota i maj.
 15. Sverigedemokraterna sade att hon vid flera tillfällen hade visat "klandervärt och omdömeslöst uppförande" mot kollegor och personal och i "förhållande till direktiv och önskemål som förts fram från riksorganisationen".
 16. Under allhelgonahelgen samlas många svenskar vid ljusprydda kyrkogårdar och minneslundar.
 17. Guldhaven säljer i dagsläget vidare löjrommen till grossister för 1 400 kronor per kilo, vilket är 300 kronor lägre än kilopriset på förra årets rom.
 18. En kvinna i 20–årsåldern har attackerats med ett vasst föremål vid Centralstationen i Göteborg.
 19. Fyndet av virus på en dansk måsfot har också väckt stor uppmärksamhet och måsarnas eventuella roll för smittspridningen ska utredas vidare.
 20. Röster har höjts för att marknaden ska genomföras på något sätt för att hålla traditionen vid liv och en grupp har tittat på alternativa lösningar.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till vid är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är spridd en synonym till vid. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser. T.ex. är snäv motsatsen till vid.