Synonymer till vidareutbildning

Vidareutbildning kan beskrivas som ”fortsatt utbildning (inom ett yrke)”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av vidareutbildning samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till vidareutbildning

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till vidareutbildning.

Vad är motsatsen till vidareutbildning?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till vidareutbildning.

Vad betyder vidareutbildning?

 1. fortsatt utbildning (inom ett yrke)

Hur böjs vidareutbildning?

 1. vidareutbildning
 2. vidareutbildningar
 3. vidareutbildningarna
 4. vidareutbildningarnas
 5. vidareutbildningars
 6. vidareutbildningen
 7. vidareutbildningens
 8. vidareutbildnings

Hur kan ordet vidareutbildning användas?

Det saknas exempel på hur vidareutbildning kan användas.

Hur används ordet vidareutbildning i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet vidareutbildning används i vanlig text.

 1. SFF stöder Försvarsmakten vid behov med utbildning av fallskärmsinstruktörer, upprätthållande av kompetens och vidareutbildning i frifallshoppning.
 2. Detta ger förutsättningar till fort– och vidareutbildning av yrkesverksamma men även potential till omställning för individer till yrken inom it–branschen.
 3. Men Saab tittar på fler möjligheter, där vidareutbildning av befintlig personal är en av dem.
 4. Man ser över möjligheter till vidareutbildning och företaget tittar på hur man kan öka produktionen av smörgåstillverkning och att skala upp kapaciteten i bageriet i Bredbyn.
 5. GP träffar Bert Viker på Volvo Car Academy som ansvarar för vidareutbildning i elektrifiering av just nu 1 200 ingenjörer som har en bakgrund i bensin– och dieselmotorer.
 6. Men när det kommer till hur mycket tid vi lägger på vidareutbildning hamnar vi i den absoluta botten.
 7. Motmedlet är att försöka kompensera dem som drabbas hårdast genom att introducera olika åtgärder som exempelvis vidareutbildningar eller omställningsstöd.
 8. Företrädare för fack och HR–avdelningar berättade om omfattande satsningar på utveckling och vidareutbildning av arbetare – något som inte är helt vanligt i USA.
 9. Men många satsningar har även gjorts internt och målsättningen är att lika många kvinnor som män ska delta i mentorprogram och vidareutbildningar.
 10. Fler högskoleutbildningar och fler vidareutbildningar för att personer som redan arbetar inom it–branschen ska kunna jobba med säkerhet.
 11. Han ser framför sig ett system där vidareutbildning är både en rättighet och en skyldighet för arbetstagarna.
 12. Pedagogerna behöver få mer tid till vidareutbildning, samarbete kollegor emellan och reflektion.
 13. Satsningen på vidareutbildning fortgår, flera gemensamma övningar har genomförts under hösten och 3.
 14. LO vill också stärka kompetensutvecklingen genom att arbetsgivare ska ta ett större ansvar för att rusta de anställda och att arbetsgivare sätter av mer resurser till kompetensutveckling, vidareutbildning och lärande på jobbet.
 15. Mot bakgrund av detta är det anmärkningsvärt att regeringen visar så litet intresse för satsningar på vidareutbildning för yrkesverksamma.
 16. – Om man har tillräckligt med svenska kan man gå vidare till utländska lärares vidareutbildning.
 17. Liberalernas fempunktsförslag, som kostar två miljarder om året i fyra år, innehåller bland annat högre antagningskrav för lärarutbildningen och en obligatorisk ettårig vidareutbildning.
 18. Ytterligare tio miljoner kronor per år avsätts till läsinspiration till småbarnsföräldrar i utsatta områden och sex miljoner kronor årligen till vidareutbildning i läs– och skrivutveckling för personal i förskola och på skolbibliotek.
 19. Ett års vidareutbildning på universitet blir ett måste för alla lärare under karriären.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?