vidta

Vidta är synonymt med vidtaga och ta tag och kan bland annat beskrivas som ”tar till, använder”. Ordet används i uttrycket ”vidtar mått och steg” som betyder ”genomför lämpliga åtgärder”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av vidta och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till vidta

ta itu, ta tag, utföra, vidtaga

Motsatsord till vidta

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till vidta.

Vad betyder vidta?

 1. tar till, använder
 2. följer, tar vid
 3. ta vid, ta till, använda, genomföra åtgärdar

Hur används vidta i uttryck?

 1. vidtar mått och steg = genomför lämpliga åtgärder

Böjningar av vidta

 1. vidta
 2. vidtagen
 3. vidtagit
 4. vidtagits
 5. vidtar
 6. vidtas
 7. vidtog
 8. vidtogs

Exempel på hur ordet vidta kan användas

 1. regeringen måste vidta kraftfulla åtgärder mot ungdomsarbetslösheten
 2. efter föredraget vidtog en diskussion

Exempel på hur ordet vidta används i svenska tidningar

 1. – Och man måste göra livscykelanalyser på de åtgärder man vidtar så att man får en vettig kostnad per kilowattimme.
 2. Rodtjenkov befinner sig på hemlig ort i USA och intervjun kan genomföras först efter att ett antal strikta säkerhetsåtgärder har vidtagits.
 3. Det är en allvarlig chansning och det är positivt att man förstår faran och vidtar åtgärder.
 4. – Batterilagret är inte någon ”silver bullet”, man måste vidta ett paket med åtgärder.
 5. Google har nu vidtagit ett antal åtgärder för att minska risken att en liknande situation inträffar igen, bland annat har man ökat mängden resurser för systemet som hanterar ostrukturerad data.
 6. Vattenfall påstår i sin studie att negativ rapportering kan leda, ”inte bara till klimatångest, utan också till känslor av maktlöshet hos den enskilda individen och en minskad tendens att vidta åtgärder.
 7. Enligt Facebook själva så reflekterar rapporten inte de åtgärder som företaget vidtagit.
 8. – Om vissa delar av våra beväpnade styrkor vill att min tid vid makten ska ta slut genom att vidta dessa åtgärder, har jag då något val?.
 9. ”USA måste vidta aggressiva åtgärder mot ägarna av Tiktok för att skydda vår nationella säkerhet”, skriver Trump i ordern.
 10. Arrangerande Live Nation har vidtagit kraftfulla åtgärder för att smittan inte ska spridas.
 11. – Det behövs en fysisk folkräkning för att se hur många som bor där och hur många som förväntas bo där, för att kunna vidta åtgärder, föreslog nyligen partiledaren Nyamko Sabuni (L) vid en pressträff.
 12. Att stänga konsulatet är ”ett legitimt och nödvändigt svar på de oresonliga åtgärder USA vidtagit”, skriver det kinesiska utrikesdepartementet i ett uttalande.
 13. Vi måste kunna vidta snabba, avgörande åtgärder, säger utrikesminister Dominic Raab, enligt Sky News.
 14. Uppmaningen om att stanna hemma innebär inte en obligatorisk nedstängning, men det är den kraftigaste åtgärden som vidtagits för att hålla människor hemma sedan Spanien öppnade upp efter en landsomfattade nedstängning för en månad sen.
 15. Däremot underströk han att frågan om huruvida vissa smittar kort innan de insjuknar inte är viktig i hänsynen till vilka strategier som nu vidtas, däribland fokuset på att platta ut kurvan.
 16. Medan debatten rasar kring laddinfrastruktur iakttar bilindustrin vad staten vidtar för åtgärder.
 17. I den konstaterar sjukvården att det inte kan ”uteslutas att en tidigare upptäckt av diagnosen hade kunnat leda till att preventiva åtgärder vidtagits som hade förhindrat flickans död.
 18. Man minskar spridningen mellan de åtgärder vi vidtar eller lockdowns, men den finns ju kvar där.
 19. "Den kinesiska ambassaden i Nigeria har aktiverat sin krislägesmekanism, anhåller om att Nigeria vidtar effektiva åtgärder för att söka efter den kinesiska personal som togs", skriver departementet.
 20. – Jag kan inte gå in på några detaljer, men vi kommer att vidta nödvändiga åtgärder när utredningen är klar.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till vidta är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är vidtaga en synonym till vidta. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.