Synonymer till visa

Vi känner till 27 synonymer till visa. Ordet visa är en synonym till formulera och föreställa och kan bland annat beskrivas som ”(enkel, folklig) sång”. Ordet kan ha flera olika betydelser. Visa används i uttrycket ”visar klorna” som betyder ”visar sin makt eller duktighet”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av visa samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till visa

 1. beskriva
 2. exponera
 3. formulera
 4. framföra
 5. föreställa
 6. förtydliga
 7. guida
 8. illustrera
 9. indicera
 10. indikera
 11. introducera
 12. lotsa
 13. lyfta fram
 14. lägga fram
 15. låt
 16. manifestera
 17. presentera
 18. påvisa
 19. redovisa
 20. synliggöra
 21. sång
 22. torgföra
 23. uppvisa
 24. uttrycka
 25. visualisera
 26. yppa sig
 27. yttra

Vilka ord betyder nästan samma sak som visa?

Detta är några av synonymerna till synonymerna ovan, alltså andrahands-synonymer till visa. Kanske kan dessa hjälpa dig att hitta det du söker?

 1. skildring
 2. belysa
 3. antyda
 4. ange

Vad är motsatsen till visa?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till visa.

Vad betyder visa?

 1. (enkel, folklig) sång
 2. låter någon se
 3. är tecken  på
 4. (musik) (ofta enklare) musikstycke med sångtext
 5. visum; temporärt tillstånd att få uppehålla sig i ett land
 6. göra något synligt; låta någon se, presentera något
 7. ge bevis för något; ge (synligt) stöd för visst (omstritt) sakläge
 8. ge någon upplysning om något (genom demonstration)
 9. följa med någon till något
 10. (reflexivt: visa sig) bli synlig
 11. (reflexivt: visa sig) ge synbara tecken; bli uppenbart

Hur används ordet visa i uttryck?

 1. visar klorna = visar sin makt eller duktighet
 2. visar tänderna = uppträder hotfullt

Hur böjs visa?

 1. visa
 2. visad
 3. visade
 4. visades
 5. visan
 6. visana
 7. visanas
 8. visans
 9. visar
 10. visas
 11. visat
 12. visats
 13. visor
 14. visorna
 15. visornas
 16. visors

Hur kan ordet visa användas?

Följande exempelmeningar visar hur visa kan användas.

 1. en visa av Evert Taube
 2. vaktmästaren visade dem vägen
 3. hon visade boken för honom
 4. Din fråga visar att du inte har lyssnat!

Hur används ordet visa i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet visa används i vanlig text.

 1. – Jag vill visa att vi också har varit en del av den svenska kulturhistorien, säger Salad Hilowle och återkommer till den starka upplevelse han fick när han för första gången såg 1600–talsmålningen ”Vanus labor” på Länsmuseet Gävleborg.
 2. Bil Swedens statistik över nybilsregistreringar i november visar en minskning på 21 procent jämfört med samma månad i fjol, och orsaken är bland annat leveransproblem och halvledarbrist.
 3. Den sydafrikanska läkare som slog larm om den nya virusvarianten har sagt att många av hennes patienter endast visat milda symptom och har tillfrisknat utan sjukhusvård.
 4. I Afghanistan blev Gad förnedrad och nästan skjuten – bara för att hon är en kvinna som visar ansiktet när hon jobbar.
 5. ”Tyvärr visar den här statistiken generellt att de flesta programmen har låga nivåer av könsmångfald”, konstaterar Enisa.
 6. Malin Baryard Johnsson har visat att de har fel.
 7. Om en person omfattas av undantag krävs ändå ett negativt covid–19–test som ska visas upp vid ankomst.
 8. De har visat att de avskyr Vänsterpartiet mer än SD.
 9. Det som den transkriberade versionen av podcasten visar obarmhärtigt tydligt, är hur Springsteen och Obama tillhör – och tillber – ett Amerika som på många sätt redan är förlorat.
 10. De antidepressiva läkemedlen SSRI kan ge ett oväntat skydd mot att insjukna svårt i covid–19, visar en ny studie.
 11. Sveriges mest klimatpåverkande företag tycker att avtalet från klimatmötet Glasgow borde blivit tuffare, visar en enkät som SVT gjort.
 12. De kommer också att kunna ta in fler än 100 personer om de istället väljer att besökarna ska visa vaccinationspass.
 13. Sedan finns skeenden som marknaden inte uppfattar som stora när de sker, men som visar sig få betydelse på sikt.
 14. Jeremy visar SVT på en gammal Volvo 940 som är den bil som många bygger om till A–traktor.
 15. Jag kommer visa dig vad som händer om du gör så mot mig”.
 16. Tidigare medarbetarundersökningar har visat att ungefär två tredjedelar av alla hemarbetare har trivts med att vara hemma, ungefär 20 procent svarar varken eller, medan bara tio till femton procent har varit negativa till hemarbete.
 17. Effekten av munskydd tycks ändå vara relativt liten, i jämförelse med vaccin som har visat sig ge ett bra skydd mot sjukdomen och framför allt de svåraste fallen.
 18. – Nu ska vi få demobåten i vattnet och visa den fram till januari.
 19. Deras avföring har visat sig vara perfekt gödsel för att öka mängden växtplankton.
 20. Våldet i kriminella miljöer oroar många människor djupt, det visar undersökningar.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är formulera en synonym till visa. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.