visa

Synonymer till visa

beskriva, exponera, formulera, framföra, föreställa, förtydliga, guida, illustrera, indicera, indikera, introducera, lotsa, lyfta fram, lägga fram, låt, manifestera, presentera, påvisa, redovisa, synliggöra, sång, torgföra, uppvisa, uttrycka, visualisera, yppa sig, yttra

Motsatsord till visa

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till visa.

Vad betyder visa?

 1. (enkel, folklig) sång
 2. låter någon se
 3. är tecken  på
 4. (musik) (ofta enklare) musikstycke med sångtext
 5. visum; temporärt tillstånd att få uppehålla sig i ett land
 6. göra något synligt; låta någon se, presentera något
 7. ge bevis för något; ge (synligt) stöd för visst (omstritt) sakläge
 8. ge någon upplysning om något (genom demonstration)
 9. följa med någon till något
 10. (reflexivt: visa sig) bli synlig
 11. (reflexivt: visa sig) ge synbara tecken; bli uppenbart

I uttryck:

 1. visar klorna = visar sin makt eller duktighet
 2. visar tänderna = uppträder hotfullt

Exempel på hur visa kan användas

 1. en visa av Evert Taube
 2. vaktmästaren visade dem vägen
 3. hon visade boken för honom
 4. Din fråga visar att du inte har lyssnat!

Exempel på hur visa används i svenska tidningar

 1. Just nu är hon aktuell med scenografi och scenkläder åt Kungliga Operans föreställning ”Les Ballets Suédois 100 år” som har (uppskjuten) premiär i september – för en gångs skull inte i papper, det visade sig inte vara tillräckligt hållbart att dansa i.
 2. ”De orsakade henne synnerligt lidande samt då de visat särskild hänsynslöshet och råhet genom att gärningen riktat sig mot ett skyddslöst barn som var i beroendeställning till dem”, i stämningsansökan.
 3. När allt rycktes ifrån mig och jag stod helt ensam dök Claes upp och visade sig vara mer än sin yrkesroll.
 4. Det är verkligen en fin vision, men just nu visar EU på raka motsatsen.
 5. Beräkningar visar att Kinas provinsregeringar planerar ekonomiska stimulanser motsvarande 50 000 miljarder yuan.
 6. Vi har också övergripande löne–statistik som visar vad företagen betalar i ersättningar.
 7. Genom historien visar det sig att sociopolitiska mobiliseringar kan omforma samhällen och strukturer av ojämlikhet mycket snabbare än vad de flesta samtida observatörer tenderar att föreställa sig.
 8. Statistiken från Smittskydd Stockholm visar en överrepresentation i andelen smittade och avlidna från området.
 9. Lyssna sedan på dem och de 23 000 som kräver att regeringen följer barnkonventionen och visar medmänsklighet”.
 10. Årets sammanställning visar att hemlösheten i Göteborg har minskat med 26 procent jämfört med föregående år.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av visa

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är formulera en synonym till visa. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.