Synonymer till viss

Vi känner till 7 synonymer till viss. Ordet viss är en synonym till övertygad och speciell och kan bland annat beskrivas som ”bestämd, särskild; någon”. Ordet används i uttrycket ”i viss mån” som betyder ”till en del”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av viss samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till viss

 1. absolut
 2. bestämd
 3. bevisligen
 4. speciell
 5. säker
 6. särskild
 7. övertygad

Vilka ord betyder nästan samma sak som viss?

Detta är några av synonymerna till synonymerna ovan, alltså andrahands-synonymer till viss. Kanske kan dessa hjälpa dig att hitta det du söker?

 1. specifik
 2. ovanlig
 3. egenartad

Vad är motsatsen till viss?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till viss.

Vad betyder viss?

 1. bestämd, särskild; någon
 2. säker, övertygad
 3. känd men outtalad bestämd någon, bestämt något eller bestämda några; (även om bestämd men outtalad volym eller vikt (=viss mängd) samt om abstrakta saker såsom kunskap, känslor med mera)
 4. som är helt säker, som det inte råder det minsta tvivel om

Hur används ordet viss i uttryck?

 1. i viss mån = till en del
 2. i vissa fall = ibland
 3. på vissa håll = på en del platser, bland somliga personer

Hur böjs viss?

 1. viss
 2. vissa
 3. vissare
 4. vissast
 5. vissaste
 6. visst

Hur kan ordet viss användas?

Följande exempelmeningar visar hur viss kan användas.

 1. bestämmelsen kommer bara att gälla under en viss tid
 2. vissa av deltagarna var missnöjda med kursen
 3. Vi vinner, det kan du vara viss om!

Hur används ordet viss i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet viss används i vanlig text.

 1. Ett viss statligt stöd kan vara motiverat genom att de statliga riktlinjerna bidragit till de minskade biljettintäkterna (vilket också beviljats).
 2. Renässansmotiv var populära men vissa försökte sig på abstrakta målare som Basquiat, Malevich och Klee.
 3. Fångarna får visst gehör av Justitieombudsmannen, som förstår att många får svårt att få veckopengen att räcka.
 4. En liten vit påse utan tobak under läppen känns helt enkelt fräschare än klassiskt snus, säger vissa som väljer den.
 5. Flera områden i Göteborg övervakas sedan ungefär ett år tillbaka av ordningsvakter, som till viss del ska agera polissubstitut.
 6. Och ja, visst fungerar det.
 7. Förfallet tilltar och nu sätter vissa medlemmar i bostadsrättsföreningen sitt hopp till ett antal nytillträdda styrelsemedlemmar.
 8. Men det finns fall när rätten vill att vittnet ska vara på plats fysiskt och till viss del kan det ha med domarnas ålder att göra.
 9. Det är en omfattande logistik och handlar om en exkludering av vissa människor som till exempel yngre barn.
 10. –  Vill vi rädda så många som möjligt? Poängen kanske är att ge ett visst antal personer högre levnadsstandard eller att vi ska framstå som goda.
 11. – Det sägs att vissa blommar senare än andra och jag känner att jag blommat mycket de senaste två åren.
 12. – Vi har bestämt att från och med nu kommer vi att använda data för att verkligen kunna säga att en viss region är öppen.
 13. Kela noterar dock att efter ransomware–attackerna mot Colonial Pipeline, JBS och polisen i Washington DC, har många ransomware–gäng börjat undvika vissa sektorer.
 14. Ett förslag är att pengar som kommer utifrån till exempelvis stiftelser, föreningar eller moskéer och som överstiger ett visst belopp ska deklareras offentligt.
 15. Samtidigt menar Per Bolund att det är förståeligt att vissa upplever att det blir allt dyrare att ta sig fram på vägarna.
 16. Det som står klart är att vissa individer överlappar.
 17. Åtgärden, som möjliggör för företag att skjuta upp inbetalning av vissa skatter, är en viktig krisåtgärd som Liberalerna var pådrivande i att genomföra.
 18. Uppsala universitet framhåller att lagändringar visst kan göras om domstolarnas beslut inte går i linje med lagstiftarens intention.
 19. Professorn i statsvetenskap Jonas Hinnfors anser att politikerna bör vara återhållsamma med visst språkbruk.
 20. Hon får visst medhåll av Nicklas Andersson, sparekonom på Avanza, som också lyfter vikten av att som sparare vara medveten om vilka marknader och sektorer ens fonder har exponering emot.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är övertygad en synonym till viss. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?

Ord som slutar på viss